Poznaj nowe możliwości NX i Solid Edge dzięki Teamcenter

Webinar na żądanie | 15 min.

Teamcenter usprawnia zarządzanie projektem i dokumentacją CAD

Podczas webinarium dowiesz się w jaki sposób Teamcenter pomaga użytkownikom Solid Edge / NX w: 

  • Zarządzaniu numeracją oraz rewizjami dokumentacji
  • Pracy współbieżnej nad projektem
  • Uporządkowaniu obiegu dokumentacji
  • Redukcji czynności powtarzalnych
  • Wyszukiwaniu dokumentacji CAD i okołoprojektowej

Dowiesz się:

  • Jak zredukować zredukować cykl projektowy o 10%
  • Jak ustandaryzować obieg dokumentacji
  • Jak ponownie wykorzystać dane i dokumentację