Przejdź do treści

Energy & Utilities

Digitalization for the Energy and Utilities Industry

Siemens PLM Software offers energy and utilities owners and operators, utility service companies and equipment manufacturers a broad suite of best practice-driven software solutions that facilitate supply chain collaboration in the design, construction, maintenance and retirement of mission-critical energy and utilities assets.

Energy & Utilities

Digitalization for the Energy and Utilities Industry

Siemens PLM Software offers energy and utilities owners and operators, utility service companies and equipment manufacturers a broad suite of best practice-driven software solutions that facilitate supply chain collaboration in the design, construction, maintenance and retirement of mission-critical energy and utilities assets.

Wyróżniona historia sukcesu klienta

ACCIONA Windpower

Technological innovation powers a sustainable future

Global manufacturer relies on NX and Teamcenter to design wind turbines for leading energy and utilities companies around the world

Czytaj dalej See all Success Stories

All Energy & Utilities Solutions

Explore and search for solutions in this industry.

Displaying of solutions.

Show all

Lifecycle Management

Today’s Energy & Utilities industry has never been more cost-competitive and efficiencies need to be gained wherever possible. A lifecycle approach to process and data management is critical to meet these challenges regardless of how your business contributes value to the industry. Our solution improves how you manage change, execute work processes, drive quality, and connect to external suppliers and customers. Our lifecycle management approach to centralizing technical information, and keeping it up-to-date and accessible, means knowledge workers can be more efficient and achieve higher levels of performance.

Zarządzanie wymaganiami

Wymagania opisują to, co klient zakupi, aby zaspokoić swoje potrzeby — obejmują m.in. wydajność zasobów, zgodność z wymogami regulacyjnymi, jakość oraz okres użytkowania. Zarządzanie wymaganiami w energetyce i sektorze mediów użytkowych ma kluczowe znaczenie w przypadku projektów inwestycyjnych i jest niezbędne z punktu widzenia działających na zasadzie zamkniętej pętli interakcji między producentami urządzeń, wykonawcami EPC i właścicielami-operatorami.

Nasze rozwiązanie do zarządzania wymaganiami integruje potrzeby klientów w całym cyklu życia zasobów na bezpiecznej, globalnej platformie. Umożliwia ono efektywne rejestrowanie wymagań, zarządzanie nimi i komunikację ze wszystkimi osobami zaangażowanymi w rozwój zasobów.

Integrated Program Planning & Execution

Consistent program planning and execution excellence are essential to the success of Energy & Utilities capital projects. We provide a systems approach to program planning and execution by integrating cost, schedule and technical requirements in a fully planned, resourced and budgeted program management solution. It is easy to maintain and scale to energy, chemical, and petrochemical programs of any size. It increases the probability of executing programs on cost and schedule and provides an integrated system to manage all program artifacts including cost, schedule, and technical requirements.

Intellectual Property Management

Companies across the Energy & Utilities industry can fully leverage their intellectual property (IP) portfolio and maximize reuse with our unified solutions for IP Management. This proven solution can help teams reduce cycle times, decrease costs, and remove risks around compliance and litigation. 
 
The easy-to-use search functions allows distributed design teams to securely access and reuse best-in-class IP. An integrated issue management system provides a collaborative process to quickly identify, measure impact of, and resolve issues. The platform also ensures improved visibility and data sharing as well as secures IP by controlling and recording access.

Projektowanie na zamówienie (ETO)

Obserwujemy postępujący wzrost złożoności i zróżnicowania wyposażenia projektowanego na zamówienie (ETO) w branży energetycznej i usług komunalnych. Nasze rozwiązanie obsługuje cały cykl życia produktu, od etapu planowania i prac inżynieryjnych poprzez wytworzenie, aż po wdrożenie i obsługę serwisową.

Dzięki naszemu rozwiązaniu producenci instalacji i przedsiębiorstwa działające w modelu EPC są w stanie szybciej wejść na rynek, oferując przy tym wyższą jakość swoich produktów. Dział konstrukcyjny może za jego sprawą dostarczać klientom precyzyjne rozwiązania, zwiększając jednocześnie ponowne wykorzystanie wiedzy, zaś dział sprzedaży jest w stanie szybciej reagować na żądania klientów bez odstępstw od kosztorysów i harmonogramów.

Safety & Operational Reliability

Energy Equipment OEM’s are relying more and more on their supply chain for sub-system design while they focus on systems engineering and integration to improve overall product reliability and diagnostic capabilities. This, combined with the growing trend from Owner-Operators to prefer pay-for-use contracting, makes designing for reliable and predictable performance critical to control risk.

Our solution for safety and operational reliability enables this by increasing system reliability while decreasing maintenance and sustainment costs, and reducing the total cost of ownership.

Verification Management

Our verification management solution helps Energy & Utility companies achieve faster time to certification and completion. It provides a single, integrated environment that ensures all verification events, whether simulated or physical tests, are driven by requirements and are planned and executed in the correct sequence. It also links individual tests and analyses to the necessary resources while providing full traceability across the lifecycle of the project.

Software Process & Data Management

The need to design and produce industry-leading, intelligent Energy & Utilities products and equipment today requires the use of embedded software combined with innovative multi-domain designs. Our solution for software process and data management uses a systems-driven development approach that combines systems engineering with integrated software and product engineering and is critical in order to achieve the high level of performance and reliability that today’s customers demand.

S&T for Renewable Power Generation

Enter the short summary here - no longer than 75 words. This is the version of the summary that will appear when this Solution is used in a promotion format.

S&T for Nuclear Power Generation

Enter the short summary here - no longer than 75 words. This is the version of the summary that will appear when this Solution is used in a promotion format.

S&T for Fossil Power plants

Enter the short summary here - no longer than 75 words. This is the version of the summary that will appear when this Solution is used in a promotion format.

S&T for Gas Turbines

Enter the short summary here - no longer than 75 words. This is the version of the summary that will appear when this Solution is used in a promotion format.

Simulation & Test for Oil & Gas

More than ever before, companies in the oil & gas industry must adopt innovative approaches to product development, testing, and operations to succeed in a rapidly changing energy industry. Companies that lead with engineering simulation throughout the lifecycle of their equipment and systems develop better products faster and operate more efficient, safer oil and gas facilities.

Simulation & Test for Process Industry Applications

Operational excellence and innovation are critical requirements to lead and succeed in today’s chemical and petrochemical processing industries.  Our integrated simulation solutions for multi-physics and test will enable your engineering teams to predict process performance, optimize for energy and process efficiency, reduce byproducts and waste, and troubleshoot sub-optimal processes.

Inżynieria i wytwarzanie addytywne

Metody wytwarzania addytywnego umożliwiają producentom instalacji z branży energetycznej i usług komunalnych, przedsiębiorstwom działającym w modelu EPC i operatorom swobodne wprowadzanie modyfikacji ukierunkowanych na optymalne działanie przy obniżonych kosztach. Rozpowszechnienie zastosowania wytwarzania addytywnego w przemyśle pozwalają przedsiębiorstwom na zwiększenie innowacyjności oraz wydajności produktów oraz jednoczesne obniżenie kosztów ich produkcji.

Nasze zintegrowane aplikacje do obsługi wytwarzania addytywnego oferują możliwość szybkiego przekształcania produktów, przezbrajania produkcji oraz przemiany modeli biznesowych. Usprawniony, zdigitalizowany, kompleksowy proces obejmujący działania od utworzenia modelu projektu po wydruk części eliminuje konieczność translacji danych i ponownego modelowania części w różnych aplikacjach. Oferowane przez nas rozwiązanie do konstruowania i wytwarzania addytywnego zapewnia swobodę tworzenia przełomowych produktów odmieniających działalność firmy.

Współpraca w ramach łańcucha dostaw

Nasze narzędzia i rozwiązania w zakresie integracji dostawców zapewniają kompleksowe podejście do zarządzania interakcjami z dostawcami w celu zaspokojenia Twoich wymagań biznesowych w przemyśle energetycznym, chemicznym i petrochemicznym. Nasze rozwiązanie zapewnia łatwą w użyciu, bezpieczną platformę do interakcji z dostawcami, nawet tymi spoza środowiska PLM. Rozwiązanie "uniwersalne", dobre dla wszystkich przy obecnej globalizacji i złożoności obiektów lub operacji nie ma racji bytu. Możesz liczyć na nasze rozwiązania wspierające wiele przypadków użycia, w tym wymianę danych projektowych, bezpośrednie pozyskiwanie materiałów i zarządzanie programami dostawców.

Module Assembly Planning & Simulation

The importance of planning, optimizing, and validating manufacturing processes before production starts is critical for success in an industry with increasing modularization. EPCs and equipment manufacturers in the energy and utilities industry can take control of the equipment and production lifecycle to meet increasing customer and market demands.

Our modular assembly planning solution provides a broad range of tools to streamline process planning workflows, automate nonvalue-added planning tasks, and validate the best plan for making equipment. It digitalizes the asset and production lifecycle from process planning and detailed engineering to full production by connecting the entire manufacturing value chain, helping to build the best production strategy.

Manufacturing Process & Data Management

In order to innovate faster while reducing costs, Energy & Utility manufacturers must concurrently create and validate product and equipment designs, and at the same time plan and optimize how they will be manufactured and produced.  This saves time and increases the value of each decision as information interrelationships are leveraged by a broader audience to arrive at better decisions faster.

Układ zakładu produkcyjnego, projektowanie linii produkcyjnych i optymalizacja

Wykorzystuj narzędzia do projektowania i optymalizacji układu obiektu, które umożliwiają projektowanie, planowanie i konfigurację środowisk produkcyjnych w branży energetycznej i sektorze mediów użytkowych, a także optymalizuj sprzęt i działania na linii produkcyjnej z wykorzystaniem modeli 3D obiektu.

Nasze rozwiązanie do projektowania i optymalizacji zakładu i linii produkcyjnej umożliwia tworzenie wirtualnych modeli 3D systemów produkcyjnych w celu optymalizacji układów i zapewnienia, że czynniki takie jak niezbędne odstępy, energia, hałas i bezpieczeństwo zostaną wzięte pod uwagę przed rozpoczęciem produkcji.

Automation Engineering & Commissioning

Enter the short summary here - no longer than 75 words. This is the version of the summary that will appear when this Solution is used in a promotion format.

Automation Engineering & Commissioning

Enter the short summary here - no longer than 75 words. This is the version of the summary that will appear when this Solution is used in a promotion format.

Production Planning & Scheduling

Planning is critical to the long-term success of facilities and field operations, and it begins well before production starts. Our solution provides a suite of tools to help planners from Owner-Operators to Equipment OEMs of all sizes analyze change, decide, and act. Planners can analyze complex situations, taking into account a range of constraints and business rules, to generate and evaluate multiple scenarios so they can react quickly and intelligently to changes.

Integrated Quality Management

Asset integrity is a critical issue facing producers, Owner-Operators and Equipment Manufacturers. A failure can lead to an incident such as a pipeline spill which, regardless of the company responsible, damages the environment and the reputation of the entire Energy & Utilities industry. Our integrated quality management solution gives you the ability to improve quality and reduce costs along the entire asset lifecycle. This solution helps you become best-in-class with regard to regulatory compliance, quality and operational effectiveness.

Manufacturing Execution Management

Enter the short summary here - no longer than 75 words. This is the version of the summary that will appear when this Solution is used in a promotion format.

Zarządzanie cyklem życia na etapie eksploatacji

Od pól naftowych i przybrzeżnych platform wiertniczych po zakłady przetwórstwa chemicznego i petrochemicznego: zarządzanie eksploatacją urządzeń i obiektów jest niezbędne do skutecznej, bezpiecznej i niezawodnej produkcji w branży energetyki i sektorze mediów użytkowych. 

Nasze rozwiązanie zarządza fizyczną konfiguracją sprzętu, by obsługiwać testy, gwarancje oraz wycofania z eksploatacji i konserwację przez charakterystykę statusu i historię usuwania części, instalacji i kontroli. Wykorzystując podstawowe funkcje PLM w zakresie bezpieczeństwa, przepływu informacji, zmian i zarządzania dokumentami, nasze rozwiązanie łączy listy BOM zasobów i wiedzę z fizycznymi strukturami w celu usprawnienia obsługi.

Equipment Service Engineering

Enter the short summary here - no longer than 75 words. This is the version of the summary that will appear when this Solution is used in a promotion format.

Module Service Engineering

Enter the short summary here - no longer than 75 words. This is the version of the summary that will appear when this Solution is used in a promotion format.

Equipment Maintenance, Repair & Overhaul

Enter the short summary here - no longer than 75 words. This is the version of the summary that will appear when this Solution is used in a promotion format.

Technical Publishing for Energy & Utilities

Improve the quality and accuracy of your technical documentation.

IoT & Lifecycle Analytics

Energy & Utility Equipment OEMs, Owner-Operators, and their EPC contractors are constantly evaluating new technologies, such as the “Internet of Things,” to reduce their total cost of ownership. Our solution for IoT and lifecycle analytics, combines the “physical twin” of a product or asset in the field with its corresponding virtual or “digital twin” to allow all stakeholders to gain valuable performance insights that provide the opportunity for innovation and competitive advantage.

Zarządzanie cyklem życia procesów inżynieryjnych

Wytwarzanie wyposażenia na potrzeby branży energetycznej i usług komunalnych staje się coraz bardziej złożonym procesem za sprawą rosnących wymagań wbudowanego w nie oprogramowania i układów elektronicznych. Wielu producentów staje przed wyzwaniem efektywnego dostosowywania się do nowych i wciąż ewoluujących potrzeb. Nasze rozwiązania umożliwiają interdyscyplinarnym zespołom inżynieryjnym stosowanie zintegrowanego podejścia do zarządzania cyklem życia procesów inżynieryjnych. Obejmuje ono zintegrowane zarządzanie wymaganiami oraz funkcje bezpiecznej współpracy z dostawcami oparte na interdyscyplinarnej platformie zarządzania procesami inżynieryjnymi, łączącej dane dotyczące układów mechanicznych i elektronicznych, oprogramowania oraz symulacji w jednym środowisku ułatwiającym współpracę.

Plant Module Design

Deliver greater innovation at higher quality and lower cost with our comprehensive 3D plant moduler and equipment design solutions for the Energy & Utilities industry. Our 3D CAD solutions provide a fully integrated and intuitive suite of broad and deep, best in class capabilities. They combine a data-centric approach to modular plant design with full configuration management to dramatically improve efficiencies at the fabrication facility.

Compliance Management for Energy & Utilities

Siemens PLM Software environmental compliance management solutions for the energy and utilities industry serve as an effective and rapid response to the global quest to protect our planet and its inhabitants. Our solutions support sustainability at every phase in the product lifecycle, including eco-design initiatives, which enable energy and utilities companies to achieve success on many levels. By reducing costs, adhering to and surpassing regulatory requirements, while also serving as responsible corporate citizens, companies can grow their business sustainably while fostering a culture that promotes innovation and "doing the right thing."

Projektowanie instalacji

Dostarczaj innowacyjne rozwiązania o wyższej jakości i niższych kosztach dzięki kompleksowym funkcjom projektowania produktów 3D na potrzeby różnych gałęzi branży energetycznej i usług komunalnych. Nasze rozwiązania CAD 3D stanowią w pełni zintegrowany i intuicyjny pakiet kompleksowych oraz specjalistycznych funkcji — najlepszych w swojej klasie. Umożliwiają one zespołom projektowym eksplorowanie różnych podejść projektowych, aby dotrzymać kroku wymaganiom klientów w błyskawicznie ewoluujących branżach, takich jak przemysł wydobywczy gazu łupkowego oraz branża energii ze źródeł odnawialnych. Możesz szybko opracowywać ekonomiczne, innowacyjne i funkcjonalne produkty będące warunkiem zachowania konkurencyjności i zgodności z przepisami przez właścicieli/operatorów z branży energetycznej i usług komunalnych.

Composite Engineering and Manufacturing

Our composite engineering and manufacturing solution supports the highly complex end-to-end design, analysis and manufacturing processes that come with engineered composites in today’s Energy & Utilities industry. We offer proven solutions for developing advanced composite parts, such as wind turbine blades, which require concurrent engineering processes. As a recognized thought leader providing decades of industry leadership, we are uniquely positioned as the only proven solution provider to create industry-specific, end-to-end composite design and manufacturing systems for energy industry applications.

Assembly Planning

Optimize, validate and take control of your energy equipment and plant module manufacturing processes across the entire product lifecycle. Our wide range of tools help streamline and automate every phase in the production lifecycle. Automate tasks, validate part and portfolio planning and facilitate design sequencing and modification. Connect and optimize the entire manufacturing value chain to allow energy equipment manufacturing organizations to execute world-class production strategies and consistently deliver quality.

Part Planning & Simulation for Equipment Manufacturers

Part manufacturers are under tremendous pressure to improve profitability while also attracting new projects in an industry focused on innovation and sensitive to pricing. With increasing global competition for projects, Energy & Utilities industry Equipment Manufacturers are continually driving to improve efficiency and productivity. Our part planning, simulation, and manufacturing solution offers a comprehensive set of fully integrated tools for part manufacturing, from CAD/CAM, robotics, CNC machining and CMM inspection, to the latest 3D printing technologies.

Laboratory Management

Chemical and petrochemical R&D teams and production labs are constantly challenged to innovate and develop new, high-quality products at lower costs while meeting the needs for improved health, safety ,and environmental impact. Our laboratory information management solution digitalizes the R&D process, optimizing the development of innovative, high-quality products, managing traceable processes and information flows, and aligning all R&D processes to directly support more successful new product launches.

Formula Design Management

Our solution is flexible, intuitive, modular and out-of-the-box. All facets of the development process are managed centrally. New products are developed efficiently based on each input material’s characteristics. Multiple formulations can be created, compared and assessed against requirements. Simulation of product characteristics is critical. Candidates can be produced on a batch level, and samples are collected and tested in the lab based on quality parameters.

Aerodynamics

Enter the short summary here - no longer than 75 words. This is the version of the summary that will appear when this Solution is used in a promotion format.

Hydrodynamics

Enter the short summary here - no longer than 75 words. This is the version of the summary that will appear when this Solution is used in a promotion format.

Noise, Vibration & Dynamics

Enter the short summary here - no longer than 75 words. This is the version of the summary that will appear when this Solution is used in a promotion format.

Thermal

Enter the short summary here - no longer than 75 words. This is the version of the summary that will appear when this Solution is used in a promotion format.

Heat transfer simulation

Enter the short summary here - no longer than 75 words. This is the version of the summary that will appear when this Solution is used in a promotion format.

Waste Management

Enter the short summary here - no longer than 75 words. This is the version of the summary that will appear when this Solution is used in a promotion format.

Advanced Reactor Design

Enter the short summary here - no longer than 75 words. This is the version of the summary that will appear when this Solution is used in a promotion format.

Blade Cooling

Enter the short summary here - no longer than 75 words. This is the version of the summary that will appear when this Solution is used in a promotion format.

Combustion

Enter the short summary here - no longer than 75 words. This is the version of the summary that will appear when this Solution is used in a promotion format.

Downhole Tools & Wellbore Operations

Engineers must combine innovation and functionality in design with reliability and efficiency to ensure safe and successful drilling and production operations.  Based on the Digital Twin approach, our solutions offer the ability to predict and assess mechanical, electronics and control behavior through the entire lifecycle of your product.  Based on a combination of system simulation, 3-D Computer-Aided Engineering (including Computational Fluid Dynamics and Finite Element Analysis) and physical testing, our solutions help you lead your design and operations with simulation.

Flow Assurance & Subsea

Designing equipment for subsea installations and effectively operating those assets requires a high level of capability to ensure safety and regulatory compliance along with peak performance. In such challenging environments, leveraging the digital twin of your physical asset provides a massive advantage in terms of modeling and understanding both normal and variable operating behavior. Our multi-physics simulation and CAE solutions provide robust capabilities that help you manage and optimize performance while controlling risk.

Marine & Offshore

Our solutions provide engineers with the ability to design better offshore systems through the use of simulation-based digital twins. Develop virtual representations of your offshore platforms and floating structures to inform and lead the design and operational decisions.

Process & Separation

Consistently achieving optimal asset and process performance is critical to maximizing production and facility utilization rates in order to meet demanding revenue targets.  Our solutions allow industry innovators to apply integrated, multidisciplinary, model-based simulation to the digital twin of their physical assets to help them identify areas for process performance improvement, as well as to predict and address operational issues.

Process Safety

Process safety has never been a more critical requirement as businesses seek to maximize performance from their energy & utility equipment, systems, and operations. Industry leaders are leveraging the digital twin of their physical assets in order to model and analyze multidisciplinary performance characteristics, allowing them to understand the impact and risks of higher stress operating conditions on process safety.

Transportation & Refining

The transportation and refining industries are most successful when utilization rates are high and operating costs are both low and predictable.  To maximize the throughput and reliability of such critical assets, industry leaders are using our solutions for model-based systems engineering to accurately predict and optimize the performance of every mission-critical component and sub-system.

High Temperature Processes & Heat Transfer

Innovate around high temperature and combustion processes to maximize design and performance efficiency.

Particulate Processes

Simulate coupled particulate and fluid flow revealing valuable insights.

Mixing & Stirred Reactors

Apply multiphysics simulation to answer many of the questions associated with mixing and stirred reactors.

Complex Rheology

Simulate industrial mixing to improve the design and optimize processes.

Flow Distribution and Separation Processes

Understanding the performance of your flow distribution and separation processes is important to optimize and improve plant and equipment operations. It’s also a necessary component for troubleshooting your systems when performance issues need to be identified and addressed.  Our multiphase and computational fluid dynamics simulation solutions provide you with powerful diagnostic tools to quickly and accurately model and understand your system's behavior.

Digital Mockup & Design Review

Owner-Operators and EPCs face ongoing pressure to deliver facilities to meet the performance, safety, and compliance needs of the Energy & Utilities industry.  Our digital mockup and design review solutions enable teams across the energy supply chain to assemble, visualize, and analyze equipment models to detect issues early. Detecting and resolving issues before manufacturing begins greatly reduces costs and speeds time to operations.

Digital Mockup & Design Review

Equipment Manufacturers in the Energy & Utilities industry face ongoing pressure to deliver assets with ever increasing complexity to meet the performance, safety, and compliance needs of Owner-Operators and EPCs.  Our digital mockup and design review solutions enable design teams to assemble, visualize, and analyze equipment models to detect issues early and resolve them before manufacturing begins.

Product Design & Engineering

Deliver greater innovation with higher quality for less cost with comprehensive 3D product design tools. Our integrated and intuitive product design and engineering solution suite with broad and deep, best-in-class capabilities allows your design team to explore multiple optimized approaches and quickly arrive at the most cost-effective, innovative, functional products that customers will want to use, and do it faster!

Displaying of solutions.

Show all

    Unlock your digital potential!

    Learn what differentiates top performing innovators from others

    Find out how the Tech-Clarity’s digital maturity assessment framework enables companies to increase product innovation and achieve or sustain market leadership. Take the test to get your digital score and find out how your company compares to top performers!