Przejdź do treści

Przemysł morski

Digitalizacja w przemyśle morskim

Siemens Digital Industries Software oferuje wszechstronne, zintegrowane portfolio oprogramowania i usług, które obejmują wszystkie aspekty cyklu życia statku: projekt koncepcji, produkcję, eksploatację oraz optymalne zarządzanie konserwacją. Nasza szeroka gama nowoczesnego oprogramowania dla przemysłu morskiego pozwala napędzać innowacje i zwiększać produktywność, aby sprostać współczesnym wyzwaniom podczas transformacji działalności biznesowej w cyfrowe przedsiębiorstwo przyszłości.

Przemysł morski

Digitalizacja w przemyśle morskim

Siemens Digital Industries Software oferuje wszechstronne, zintegrowane portfolio oprogramowania i usług, które obejmują wszystkie aspekty cyklu życia statku: projekt koncepcji, produkcję, eksploatację oraz optymalne zarządzanie konserwacją. Nasza szeroka gama nowoczesnego oprogramowania dla przemysłu morskiego pozwala napędzać innowacje i zwiększać produktywność, aby sprostać współczesnym wyzwaniom podczas transformacji działalności biznesowej w cyfrowe przedsiębiorstwo przyszłości.

The Royal IHC and Siemens Digitalization Partnership - Forging the Future of Shipbuilding

How do you operate as ONE organization when your company counts 37 distinct business units worldwide, each having developed their own set of procedures and processes, master data, and software applications? Dutch shipyard Royal IHC understood that to maintain efficient workflows, a superior customer service, and a competitive market position, they would need to evolve and become 'ONE IHC'. They embarked on an ambitious and challenging multi-year transformation project, choosing Siemens Digital Industries Software as their trusted partner.

Wyróżniona historia sukcesu klienta

Sumitomo Heavy Industries Marine & Engineering

Responding quickly to ship structural analysis needs with easy-to-use Simcenter Femap

Responding quickly to ship structural analysis needs with easy-to-use Simcenter Femap

Accelerating design and reducing costs

Czytaj dalej See all Success Stories

All Marine Solutions

Explore and search for solutions in this industry.

Displaying of solutions.

Show all

Integrated Program Planning & Execution

Enter the short summary here - no longer than 75 words. This is the version of the summary that will appear when this Solution is used in a promotion format.

Engineering Lifecycle Management

Enter the short summary here - no longer than 75 words. This is the version of the summary that will appear when this Solution is used in a promotion format.

Verification Management

Enter the short summary here - no longer than 75 words. This is the version of the summary that will appear when this Solution is used in a promotion format.

Marine Craft Design

Enter the short summary here - no longer than 75 words. This is the version of the summary that will appear when this Solution is used in a promotion format.

Accommodation Design

Enter the short summary here - no longer than 75 words. This is the version of the summary that will appear when this Solution is used in a promotion format.

Inżynieria osiągów w przemyśle morskim

Coraz bardziej rygorystyczne normy i przepisy dotyczące emisji spalin wymuszają udoskonalenie wszystkich aspektów funkcjonowania statków. Osiągnięcie celów dotyczących wydajności wymaga efektywnego dostarczania innowacyjnych projektów w krótkim czasie. Nasze rozwiązania pozwalają na zbadanie każdego aspektu projektu statku i spełnienie wymaganych norm projektowych, a nawet wykroczenie poza ich ramy.

S&T for Offshore Vessel

Enter the short summary here - no longer than 75 words. This is the version of the summary that will appear when this Solution is used in a promotion format.

Composites for Marine Craft

Enter the short summary here - no longer than 75 words. This is the version of the summary that will appear when this Solution is used in a promotion format.

Supply Chain Management

Enter the short summary here - no longer than 75 words. This is the version of the summary that will appear when this Solution is used in a promotion format.

Supply Chain Management

Enter the short summary here - no longer than 75 words. This is the version of the summary that will appear when this Solution is used in a promotion format.

Manufacturing Process & Data Management

Enter the short summary here - no longer than 75 words. This is the version of the summary that will appear when this Solution is used in a promotion format.

Manufacturing Process & Data Management

Enter the short summary here - no longer than 75 words. This is the version of the summary that will appear when this Solution is used in a promotion format.

Manufacturing Execution

Enter the short summary here - no longer than 75 words. This is the version of the summary that will appear when this Solution is used in a promotion format.

Manufacturing Execution

Enter the short summary here - no longer than 75 words. This is the version of the summary that will appear when this Solution is used in a promotion format.

Service Lifecycle Management

Enter the short summary here - no longer than 75 words. This is the version of the summary that will appear when this Solution is used in a promotion format.

Service Lifecycle Management

Enter the short summary here - no longer than 75 words. This is the version of the summary that will appear when this Solution is used in a promotion format.

Maintenance, Repair & Overhaul

Enter the short summary here - no longer than 75 words. This is the version of the summary that will appear when this Solution is used in a promotion format.

Production Planning & Engineering for Shipbuilding

Ship construction is a complex and lengthy process that demands careful planning and timely decision-making. Plan, optimize and validate ship construction processes before building. Use a broad range of tools to streamline your process planning workflows, automate non-value-added planning tasks and validate the best shipbuilding plan. These tools facilitate process design and sequencing, production BOM and BOP management, time management, 3D shipyard layout and ergonomic analysis. Control ship and production lifecycles from process planning and detailed engineering to full production by connecting the entire value chain to realize the best production strategy.

HVAC Design for Ships and Offshore Structures

HVAC systems are critical for ensuring the safety and comfort of crew members and passengers. Getting HVAC systems right can improve both energy requirements and internal space utilization. Reduce design time and energy consumption, improve production quality, and maximize available internal space with our next-generation software for designing HVAC equipment and systems for ships and offshore structures.

Marine Industry Sustainability

The demand for sustainable ships is growing significantly. By ensuring that future classes of ships and the shipyards that design and build them are fully compliant with both current and future environmental requirements in all stages of a ship lifecycle, this solution will support your eco-design initiatives and help you minimize the risks and costs associated with noncompliance.

Hydrodynamika

Inżynieria efektywności hydrodynamicznej ma kluczowe znaczenie w optymalnym projekcie każdego statku. Nasze rozwiązania umożliwiają analizę hydrodynamiki statku w pełnej skali i przy rzeczywistych warunkach eksploatacji. Użyj wirtualnego basenu holowniczego, by zbadać wszystkie aspekty związane z przepływem lub wydajnością: opór kadłuba, napęd własny, manewry, przyspieszenie statku, kształt wystających części kadłuba oraz wyrównanie.

Silniki i wytwarzanie energii

Poprawa wydajności paliwowej wymaga całościowego podejścia do projektowania silników i układów napędowych. Nasze połączone portfolio testów i zaawansowanych symulacji umożliwia szczegółową analizę każdego aspektu projektowania i integracji silników.

Structural Integrity & Dynamics

Sound structural integrity is critical for viable operation, crew and passengers’ safety and comfort, as well as minimal environmental impact. Our simulation and testing solutions can predict fatigue life and hotspots while optimizing a product for durability.

Propulsion Systems

Propeller performance is the key for efficient conversion of generated power into thrust force. We provide all the necessary tools to analyze propulsion system performance, from the propeller in isolation to sub-systems and full system performance for complete power management.  Predict propeller performance, cavitation, and erosion using our hydrodynamics simulation capabilities, then analyze noise and dynamic response, vibration and structural integrity with our powerful 3D tools.

Aerodynamika

Optymalizacja parametrów aerodynamicznych statku jest niezbędna ze względu na bezpieczną i wydajną eksploatację oraz komfort pasażerów. Wykorzystaj nasze rozwiązania, aby przewidzieć opór nadbudówki i obciążenia wywoływane przez wiatr oraz poprawić efektywność aerodynamiczną. Oceń prawdopodobieństwo wystąpienia sytuacji krytycznych już na wczesnym etapie procesu projektowania, wykorzystując nasze wielodomenowe narzędzia symulacji w celu przeprowadzenia analiz emisji zanieczyszczeń i bezpieczeństwa lądowiska dla helikopterów.

System Performance & Controls

Ensuring efficient vessel performance requires integration and optimization of multiple complex systems. Our solutions allow designers to check system architecture impacts on the complete vessel performance before any physical development takes place. Simulate and validate components early in the design cycle, and accurately predict system performance.

Aerodynamics & Hydrodynamics

Enter the short summary here - no longer than 75 words. This is the version of the summary that will appear when this Solution is used in a promotion format.

Propulsion Systems DNP COPY

Enter the short summary here - no longer than 75 words. This is the version of the summary that will appear when this Solution is used in a promotion format.

Digital Ship Construction

Enter the short summary here - no longer than 75 words. This is the version of the summary that will appear when this Solution is used in a promotion format.

Integrated Ship Design & Engineering

Enter the short summary here - no longer than 75 words. This is the version of the summary that will appear when this Solution is used in a promotion format.

Ship Program & Product Management

Enter the short summary here - no longer than 75 words. This is the version of the summary that will appear when this Solution is used in a promotion format.

Ship Service & Support

Enter the short summary here - no longer than 75 words. This is the version of the summary that will appear when this Solution is used in a promotion format.

Displaying of solutions.

Show all

    Unlock your digital potential!

    Learn what differentiates top performing innovators from others

    Find out how the Tech-Clarity’s digital maturity assessment framework enables companies to increase product innovation and achieve or sustain market leadership. Take the test to get your digital score and find out how your company compares to top performers!