Deklaracja zgody

Zgoda na otrzymywanie informacji marketingowych dotyczących Państwa zainteresowań

Przedmiot zgody

Chcą otrzymywać Państwo informacje marketingowe od firmy Siemens Industry Software Inc. (USA) i jej spółek zależnych (wspólnie pod nazwą „Siemens”) dotyczące interesujących Państwa produktów oraz usług za pośrednictwem e-maila lub telefonu. Mają Państwo możliwość bezpośredniego wyrażenia zainteresowania określonymi produktami i usługami firmy Siemens (np. poprzez wypełnienie formularza). Ponadto Siemens będzie ustalać Państwa zainteresowania, przechowując informacje na temat wizyt na stronie internetowej z pomocą plików cookie. Te informacje mogą obejmować wyświetlone artykuły, pobrane dokumenty oraz datę i czas dostępu („Dane dostępu”) i będą przechowywane w osobistym profilu użytkownika. Do profilu zostaną dołączone również informacje o tym, czy otworzyli Państwo e-mail marketingowy od firmy Siemens – uzyskujemy te dane na podstawie niewielkich elementów graficznych osadzonych w treści e-maila („web beacons”).

Ponadto w profilu zostaną uwzględnione następujące informacje, które przekazali Państwo za pośrednictwem strony Siemens lub są przechowywane w systemach zarządzania relacjami z klientami firmy Siemens:

  • Dane kontaktowe (np. imię, tytuł, firma, funkcja/rola, kraj, numer telefonu)
  • Informacje o firmie, w której Państwo pracują (np. adres, branża i inne dostępne publicznie dane)

Firma Siemens będzie wykorzystywać dane wymienione w poprzednim akapicie („Dane”) do przekazywania treści marketingowych za pośrednictwem e-maila i telefonu (np. newsletterów, zaproszeń na wydarzenia i targi itd.) dotyczących interesujących Państwa produktów i usług. Sprzedawcy firmy Siemens będą ponadto korzystać z tych danych, aby przedstawiać oferty, które mogą w jak najlepszy sposób wesprzeć działalność Państwa lub Państwa firmy.

Dane zostaną usunięte z systemów automatyzacji marketingu Siemens AG, jeśli nie będą już potrzebne do celów marketingowych lub jeżeli wycofają Państwo swoją zgodę.

Mniej Więcej

Przekazywanie danych

Siemens Digital Industries Software może przekazywać Państwa dane dla celów opisanych powyżej do swoich spółek zależnych wymienionych w najnowszym raporcie rocznym Siemens AG, który można znaleźć pod adresem http://www.siemens.com/investor/en/.

Techniczną możliwość dostępu do tych danych ma również dostawca platformy automatyzacji marketingu firmy Siemens.

Mniej Więcej

Odwołanie zgody i więcej informacji

Mają Państwo prawo odwołać niniejszą zgodę w dowolnym momencie ze skutkiem na przyszłość. W tym celu należy kliknąć na link „Anuluj subskrypcję” w otrzymanych e-mailach lub wysłać wiadomość na adres unsubscribe.plm@siemens.com.

Po odwołaniu zgody nie będą Państwo otrzymywać treści marketingowych od firmy Siemens wysyłanych na podstawie tej deklaracji. Oprócz możliwości wycofania zgody w dowolnym czasie mają Państwo również techniczną możliwość blokady przetwarzania danych dostępu poprzez usunięcie następującego pliku cookie z używanych przeglądarek: ELQSTATUS

Klikając tutaj, mogą Państwo natomiast pobrać plik „opt-out cookie”, który zablokuje przetwarzanie danych dostępu na przyszłość, o ile nie przedstawią Państwo nowej zgody.

Dalsze informacje na temat przetwarzania danych można znaleźć w polityce prywatności firmy Siemens Digital Industries Software.

Mniej Więcej