Koncepcja jakościWizja jakości firmy SiemensNasze produkty są projektowane, rozwijane i sprzedawane zgodnie ze standardami ustanowionymi w systemie certyfikacji zatwierdzonym przez Bureau Veritas, który odpowiada wymaganiom normy ISO 9001.

„Marka Siemens oznacza jakość na światowym poziomie”

Mniej Więcej

Zobowiązanie firmy Siemens Digital Industries Software do zachowania wysokiej jakości wynika z ogólnej wizji jakości firmy Siemens, która obejmuje:

Podstawowe założenia dotyczące jakości

 • Koncentracja na klientach i ich sukcesie we wszystkich działaniach
 • Osobiste poświęcenie jakości
 • Wczesne testy, które pozwalają szybko zdobyć informacje
 • Dane dostępne w czasie rzeczywistym oraz otwartość
 • Zapobieganie błędom, zarządzanie ryzykiem i systematyczne usprawnienia
 • Kompetencje dotyczące jakości dostępne dla wszystkich
Mniej Więcej

Te założenia są wspierane przez:

Elementy zarządzania jakością firmy Siemens

 • Integracja z klientami
 • Standardy jakości wdrażane w procesach i projektach
 • Spójne zarządzanie dostawcami
 • Planowanie jakości w oparciu o potrzeby biznesowe
 • Szczegółowe raportowanie jakości
 • Kompleksowe kwalifikacje dotyczące jakości
 • Stałe usprawnienia
 • Zaangażowanie kadry kierowniczej
 • Kontrola i wsparcie ze strony kierownika ds. jakości
Mniej Więcej

Spełnienie tych celów umożliwia:

Polityka jakości firmy Siemens Digital Industries Software


„Stałe usprawnienia mają na celu zwiększanie wartości produktów i usług oferowanych naszym klientom.”


Aby wizja jakości mogła stać się rzeczywistością, nasza polityka opiera się na systemie zarządzania jakością (QMS), który wykorzystuje międzynarodowe standardy, najlepsze praktyki oraz założenia dotyczące jakości, aby wyeliminować lub ograniczyć ryzyko związane z produktami, projektami i procesami.

Certyfikat systemu QMS przyznany przez akredytowaną, niezależną instytucję zewnętrzną podkreśla nasze zobowiązanie dotyczące jakości. Jest również kolejnym elementem, który pozwala naszym klientom zwiększyć wartość ich własnych procesów i produktów – mogą bowiem zaufać naszym narzędziom i z ich pomocą tworzyć innowacje.

Mniej Więcej

Certyfikaty

Mniej Więcej