Przejdź do treści

Reaching new heights through digitalization

Digital Journeys: Black Diamond

Watch Now

Reaching new heights through digitalization

Digital Journeys: Black Diamond

Watch Now

Digital TwinEnterpriseTransformationThreadInnovation

Digitalization changes everything. From product development to manufacturing and service, digitalization is creating extended value.

ZA POLNA S.A.

Producent zaworów usprawnia inżynierskie prace projektowe wdrażając narzędzia symulacyjne Simcenter STAR-CCM+

Rozwiązanie Siemens PLM Software umożliwia Zakładowi Automatyki „POLNA” S.A. przeprowadzanie zaawansowanych symulacji przepływów w projektowanych zaworach

Więcej informacji

Producent zaworów usprawnia inżynierskie prace projektowe wdrażając narzędzia symulacyjne Simcenter STAR-CCM+

Rozwiązanie Siemens PLM Software umożliwia Zakładowi Automatyki „POLNA” S.A. przeprowadzanie zaawansowanych symulacji przepływów w projektowanych zaworach

Więcej informacji

On-demand Webinar | Summer 2019

Additive Manufacturing Simulation

Additive Manufacturing Simulation

Learn how Additive Manufacturing offers amazing opportunities for innovation across industries.