Przejdź do treści

Automotive & Transportation

Digitalization for the Automotive and Transportation Industry

Leading a transportation revolution in autonomous, electric, shared mobility and connectivity with the next generation of design and development tools.

Automotive & Transportation

Digitalization for the Automotive and Transportation Industry

Leading a transportation revolution in autonomous, electric, shared mobility and connectivity with the next generation of design and development tools.

Digitalization helps Uniti make electric cars that make more sense

Uniti is developing an electric car that offers drivers the same seamless digital experience they enjoy with their smartphones. Says CEO Lewis Horne, “We don’t focus so much on your vehicle identification number as your digital identity.” The company used Siemens engineering, manufacturing and production software to take their vehicle from concept to reality in four months.

Wyróżniona historia sukcesu klienta

American Axle & Manufacturing

Global automotive manufacturing company uses Teamcenter to establish and achieve product cost targets

Siemens Digital Industries Software solution enables American Axle & Manufacturing to optimize design and product development costs

Czytaj dalej See all Success Stories

All Automotive & Transportation Solutions

Explore and search for solutions in this industry.

Displaying of solutions.

Show all

Lifecycle Collaboration

Today’s Automotive & Transportation industry has never been more cost-competitive, and efficiencies need to be gained wherever possible as vehicles are getting more complex.  A lifecycle approach to process and data management is critical to meet these challenges.  Our solutions address how you manage change, execute work processes, drive quality, and connect to external suppliers and customers. Our lifecycle management approach to centralizing technical information and keeping it up to date and accessible, means knowledge workers can be more efficient and achieve higher levels of performance.

Zarządzanie wymaganiami w cyklu życia produktu

Opracowywanie systemów motoryzacyjnych i transportowych na miarę przyszłości wymaga dogłębnej znajomości rynku i dynamiki trendów wśród klientów. Wymagania obsługiwane poza cyklem rozwoju produktu lub udostępniane w postaci dokumentów i arkuszy kalkulacyjnych uniemożliwiają współpracę i efektywne dostarczanie produktów. Współpraca w zakresie wymagań ma kluczowe znaczenie dla skutecznego wytwarzania produktów i innowacyjności. Nasze rozwiązanie umożliwia rejestrowanie, przestrzeganie i udostępnianie wymagań w ramach całego przedsiębiorstwa.

Program Management

Designing and simulating the Automobile and Transportation systems of the future that are more complex and sophisticated requires a sophisticated program management tool. Siemens PLM software provides a systems approach to project planning integrating cost, schedule and technical requirements in a fully planned, resourced and budgeted program management solution to accelerate vehicle product development to design, engineer, reproduce and optimize vehicle platforms.

Zarządzanie programem

Projektowanie i symulacja motoryzacyjnych i transportowych systemów przyszłości, które są bardziej złożone i wyrafinowane, wymaga użycia zaawansowanego narzędzia do zarządzania programem. Oprogramowanie firmy Siemens PLM Software oferuje systemowe podejście do planowania programu poprzez integrację wymagań dotyczących kosztów, terminów i kwestii technicznych w ramach w pełni zaplanowanego, opartego na odpowiednich zasobach i budżecie rozwiązania do zarządzania programami, które pozwoli przyspieszyć proces rozwoju pojazdu w dziedzinie projektowania, konstrukcji, symulacji i optymalizacji.

Supplier Program Management

Designing and simulating automobile and transportation systems of the future requires a sophisticated program management tool. Our solutions bring a systems approach to project planning, resulting in accelerated vehicle product development.

Ochrona własności intelektualnej i kontrola eksportu

Nasze rozwiązania do zarządzania własnością intelektualną pozwalają zoptymalizować możliwości wprowadzania produktów na rynek, w pełni wykorzystywać posiadaną własność intelektualną oraz maksymalizować jej wielokrotne wykorzystywanie. To sprawdzone rozwiązanie pomoże zespołom skrócić czas cyklu, obniżyć koszty oraz zniwelować zagrożenia związane ze zgodnością z regulacjami prawymi i postępowaniami sądowymi. Łatwe w obsłudze funkcje wyszukiwania umożliwiają rozproszonym zespołom projektowym bezpieczny dostęp do własności intelektualnej, jak również jej wykorzystanie. Nasza platforma zapewnia również lepszy wgląd w dane i funkcje ich udostępniania, jednocześnie wzmacniając poziom bezpieczeństwa własności intelektualnej dzięki funkcjom kontroli i rejestracji dostępu.

Niezawodność, funkcjonalność i bezpieczeństwo systemów

Producenci OEM zlecają projektowanie partnerom i podwykonawcom, dlatego muszą efektywnie wykorzystywać generowane przez nich dane, by na ich podstawie oszacować ryzyko. Gwarantuje to niezawodność wysoce zaawansowanych systemów cyberfizycznych wykorzystywanych w systemach transportowych nowej generacji. Dzięki integracji modelu „Design for Support” (projektowanie z myślą o wsparciu) nasze rozwiązanie pozwala zwiększyć niezawodność systemów, ograniczając kwestie związane z konserwacją/logistyką, co bezpośrednio przekłada się na wyniki finansowe.

Vehicle Verification Management

The Verification Management solution enables companies to achieve faster time to certification by providing a single integrated environment. This ensures that all product verification events, whether simulation modeling and analysis or physical tests, are driven by requirements, planned and executed in the correct sequence. Our solutions provide full traceability by linking individual tests and analyses to the necessary resources.

Zarządzanie weryfikacją pojazdów

Rozwiązanie do zarządzania weryfikacją pozwala skrócić czas certyfikacji, oferując jedno zintegrowane środowisko. Daje to gwarancję, że wszystkie zdarzenia związane z weryfikacją produktu — od modelowania i analizy po testy fizyczne — opierają się na wymaganiach oraz są planowane i realizowane we właściwej kolejności. Nasze rozwiązania zapewniają pełną identyfikowalność, łącząc poszczególne testy i analizy z potrzebnymi zasobami.

Powertrain Design & Engineering

Stricter fuel economy and emissions regulations are driving automakers and suppliers to develop more efficient powertrains and vehicles. Vehicle teams must collaborate with powertrain engineers to reduce vehicle energy demands. 

Our solution provides a modeling environment to quickly create design studies to evaluate powertrains using digital mockups of the vehicle compartment, subsystems and components.

Automotive Embedded Software

Oprogramowanie wbudowane dla branży motoryzacyjnej w coraz większym stopniu przejmuje rolę inżynierii mechanicznej jako wyróżnika w tworzeniu doświadczeń związanych z marką. Producenci OEM z branży motoryzacyjnej mierzą się z ogromną presją dostarczenia wyróżniających się doświadczeń mobilności. Jeśli im się to nie uda, ryzykują pozostaniem w tyle. Dziś wyróżniającym elementem nie jest już tradycyjny sprzęt stosowany w pojeździe, ale doświadczenie użytkownika: funkcje autonomiczne, elektryka, bezpieczeństwo i łączność zapewniana przez oprogramowanie i elektronikę. Rozwój oprogramowania wbudowanego w pojazdach w coraz większym stopniu przejmuje rolę inżynierii mechanicznej jako wyróżnika w tworzeniu doświadczeń związanych z marką. Oprogramowanie wbudowane dla branży motoryzacyjnej ma kluczowe znaczenie przy tworzeniu mobilnej przyszłości.

Inżynieria osiągów pojazdu

Poznaj nasze rozwiązania symulacji i testowania, by już na wczesnym etapie projektu zadbać o inżynierię osiągów pojazdu na wielu płaszczyznach i tworzyć innowacyjne rozwiązania dla systemów mechatronicznych w całym cyklu rozwoju.

Powertrain Performance Engineering

Discover how Simcenter simulation and testing solutions enable to balance powertrain fuel economy, drivability, energy management, NVH and acoustics.

Additive Engineering & Manufacturing

The power of additive manufacturing is the ability to generate new designs that could not be developed by traditional manufacturing processes. This capability allows us to create organic shapes that normally are impossible to manufacture. Additive manufacturing permits exploration of multiple design alternatives to find optimal designs quickly. Our solutions for additive manufacturing enable you to reimagine products, retool manufacturing and rethink business models.

Współpraca w ramach łańcucha dostaw

Większość producentów OEM z branży motoryzacyjnej konkuruje obecnie na rynku nie tylko w charakterze niezależnych korporacji. Konkurują oni również jako uczestnicy zintegrowanego łańcucha dostaw. Z tego powodu kluczowe znaczenie ma synchronizacja procesów i wspólna praca producenta OEM i dostawcy nad danymi. Siemens PLM Software oferuje łatwą w użyciu, bezpieczną platformę do interakcji z dostawcami, nawet tymi spoza środowiska PLM. Nasze rozwiązania wspierają wiele przypadków użycia, w tym wymianę danych projektowych, bezpośrednie pozyskiwanie materiałów i zarządzanie programami dostawców.

Inżynieria produkcji przy montażu nadwozia

Aby producenci z branży motoryzacyjnej mogli dostosować produkcję i dostarczać autonomiczne, elektryczne i hybrydowe pojazdy, konieczne są wysoce zintegrowane procesy produkcji, które umożliwią budowanie znacznie bardziej złożonych pojazdów, a przy tym zwiększenie marży i szybsze wprowadzenie produktów na rynek. Nasze rozwiązania wykorzystują oparte na systemach podejście do projektu i produkcji nadwozia, łącząc wszystkie aspekty projektowania pojazdów w ramach kompleksowego, cyfrowego wątku obejmującego projektowanie, symulację i produkcję. Dzięki temu producenci OEM i dostawcy mogą projektować motoryzacyjne i transportowe systemy nowej generacji.

Inżynieria produkcji w montażu końcowym

Obecnie na jednej linii produkcyjnej może powstawać kilka modeli samochodu, które uwzględniają różne wersje wyposażenia. Zarządzanie tak złożonym i mieszanym trybem produkcji stanowi duże wyzwanie dla producentów, ponieważ samochody stają się coraz bardziej skomplikowane. Dzięki naszym rozwiązaniom do wirtualizacji produkcji możesz przeprowadzić analizę na wczesnym etapie cyklu, oszacować budżet i przeanalizować koszty montażu. Nasze rozwiązania oferują funkcje takie jak optymalizacja linii produkcyjnej, planowanie procesów przedsiębiorstwa, szczegółowa analiza czy planowanie zasobów. Dzięki tym narzędziom możesz zmniejszyć liczbę zleceń zmian inżynieryjnych (ECO) i poprawić wydajność montażu końcowego.

Inżynieria produkcji w kontekście malowania

Lakiernie samochodowe muszą sprostać najwyższym oczekiwaniom w zakresie maksymalnej dostępności, energooszczędności, całodobowej działalności i pracy w trudnych warunkach. Dzięki narzędziom firmy Siemens PLM Software możesz projektować i symulować operacje malowania z użyciem robotów, uwzględniając oprzyrządowanie i urządzenia peryferyjne. Możesz usprawnić komunikację i współpracę w różnych dziedzinach produkcyjnych i umożliwić podejmowanie lepszych decyzji.

Inżynieria produkcji w kontekście montażu układu napędowego

Dzięki naszym rozwiązaniom do produkcji układów napędowych producenci samochodów mogą z łatwością planować kompletne procesy tworzenia układów napędowych. Możesz zdefiniować ścieżki narzędzi CNC i obliczyć czas trwania cyklu obróbki dla poszczególnych etapów procesu. Używając zintegrowanej symulacji obrabiarki sterowanej G-kodem, możesz zidentyfikować i wyeliminować potencjalne kolizje między częściami, maszynami i osprzętem. Ponadto pakiet roboczy CNC można wgrać bezpośrednio do obrabiarki. Taki uproszczony łańcuch procesów pozwala skrócić czas konfiguracji procesu produkcji układów napędowych i poprawić jakość produktów.

Supplier Assembly Manufacturing Engineering

Suppliers need to maximize profitability in automotive part manufacturing by improving collaboration with OEMs. Our digital manufacturing solutions help automotive part suppliers maximize business performance by improving manufacturing planning collaboration, defining and optimizing proposed manufacturing processes, designing and manufacturing high-performance tooling, supporting effective communication with production and shop floor systems, and monitoring and controlling quality.

Zarządzanie danymi wytwarzania

Integracja inteligentnych systemów wytwarzania jest możliwa dzięki włączeniu ludzi, systemów i maszyn w cyfrowy przepływ informacji dostarczanych przez zespoły projektowe, dział produkcji i obsługi serwisowej. W rezultacie pracownicy przedsiębiorstwa zajmujący się projektowaniem produktów i planowaniem procesów mogą współpracować ze sobą szybko i bezpiecznie. Dzięki stałemu i precyzyjnemu przepływowi informacji z działu planowania do działu produkcji jesteśmy w stanie zapewnić, że na halę produkcyjną docierają prawidłowe dane dotyczące wytwarzania, w łatwo dostępnym formacie.

Automotive Mold, Tool & Die

Our digital manufacturing solutions help maximize business performance by improving manufacturing planning collaboration; defining and optimizing proposed manufacturing processes; designing and manufacturing high-performance tooling; supporting effective communication with production and shop floor systems; and monitoring and controlling quality. With all these systems and processes connected in a digital thread, greater levels of efficiency are achieved by designing, engineering and simulating products virtually.

Body Manufacturing Stamping

Automotive stamping dies and press lines are high-cost, long lead-time investments. To maximize return on investment (ROI), it’s important to streamline development and commissioning of new lines, while flexibly adapting existing lines to new designs. Our automotive stamping solutions are used by leading companies to optimize operational efficiency and reduce time, cost and errors in design, planning and production of sheet metal parts and dies. Performance improvement include: reduction of try-out time by 70 percent, reduction of tooling design costs by 20 percent, reduction of stamping die design errors by 90 percent, and increase of stroke rate by 10 percent.

Obróbka elementów układów napędowych

Z łatwością zaplanuj kompletne procesy produkcji układów napędowych, by skrócić czas konfiguracji i poprawić jakość produktów.

Projektowanie narzędzi i osprzętu

Zmień oblicze produkcji w branży motoryzacyjnej, wykorzystując digitalizację, która zwiększy Twoją konkurencyjność, poprawi wydajność procesów i obniży koszty. Nasze rozwiązania usprawniają cały proces tworzenia narzędzi obejmujący projektowanie części i rysunków koncepcyjnych złożeń narzędzi oraz szczegółowe projektowanie i sprawdzanie poprawności oprzyrządowania. Wykorzystując zaawansowaną funkcjonalność naszych rozwiązań, wskazówki krok po kroku oraz powiązania z projektami części, można pracować nawet z najtrudniejszymi projektami narzędzi i osprzętu.

Electronics Manufacturing Planning

Automotive and Transportation systems are exponentially adopting sophisticated electronics, sensors, and internet of things (IoT) devices. Electronics manufacturers are using digitalization technologies to deliver more sophisticated and reliable electronics at scale. Our solutions provide a suite of digitalization technologies used by electronics manufacturers to design and manufacture electronic systems to help achieve this new level of innovation and efficiency.

Układ zakładu produkcyjnego, projektowanie linii i optymalizacja

Zakłady produkcyjne są projektowane i wirtualnie symulowane z wykorzystaniem zdigitalizowanych procesów, umożliwiających konstruowanie inteligentnych zakładów przyszłości Wirtualny zakład produkcyjny jest tworzony w 3D przy użyciu narzędzi do projektowania i optymalizacji, umożliwiających projektowanie, opracowywanie rysunków koncepcyjnych i konfigurowanie środowiska zakładu oraz optymalizowanie jego operacji. Umożliwiając zespołom zajmującym się planowaniem zakładu i projektowaniem linii wgląd w wirtualne plany, można uniknąć kosztownych wydatków i źle wykorzystanych zasobów, do czego dochodzi w przypadku wykrywania problemów zbyt późno, w już funkcjonujących zakładach.

Automation Engineering & Commissioning

When systems and machines are connected in a digital thread, they are easy to simulate. Automation equipment that is controlled by programmable logic controller (PLC) programs can be virtually tested to meet performance requirements, resulting in reduced system startup time. With our solutions, you can debug PLC codes in a virtual environment before integrating them into real systems and machines.

Production Planning & Scheduling

The smart factory of the future will connect people, systems, and machines through a digital thread from design, manufacturing, and field support. Synchronization of production planning and scheduling is pivotal to maintain a digital thread within the enterprise. Siemens PLM Software Advanced Planning and Scheduling is a solution for constraint-based production planning and shop floor scheduling.

Zintegrowane zarządzanie jakością

W panujących obecnie warunkach wysokiej konkurencyjności dostarczanie produktów spełniających wszystkie wymogi techniczne i wydajnościowe w ramach wyznaczonego budżetu i harmonogramu staje się coraz większym wyzwaniem. Nasze rozwiązanie do zarządzania jakością umożliwia doskonalenie jakości i jednoczesne obniżanie kosztów w całym cyklu życia produktu. Rozwiązanie zapewnia dostęp do informacji na temat wszelkich stosownych norm i ułatwia ich przestrzeganie, pomagając tym samym osiągnąć doskonałość pod względem zachowania zgodności z przepisami, wysokiej jakości oraz efektywności operacyjnej.

Manufacturing Execution Management

The Siemens Manufacturing Execution System (MES) ensures that quality and efficiency are built into the manufacturing process by connecting multiple plants and sites. The digital thread between equipment, controllers, product, and enterprise business applications connects the entire manufacturing enterprise, including the extended supply chain. The result is complete visibility, control and optimization of production and processes.

MES for Job Shops

Enter the short summary here - no longer than 75 words. This is the version of the summary that will appear when this Solution is used in a promotion format.

Aftermarket Service Support

Enter the short summary here - no longer than 75 words. This is the version of the summary that will appear when this Solution is used in a promotion format.

Aftermarket Service Support

Enter the short summary here - no longer than 75 words. This is the version of the summary that will appear when this Solution is used in a promotion format.

Automotive Chassis Design

Market demands are forcing automotive companies to adopt new materials and production methods to improve strength, durability, and NVH. Today, chassis design involves adding more electronically-controlled systems while continuing to look for new ways to reduce weight. Siemens Digital Industries Software provides an integrated platform for chassis design, engineering simulation, and manufacturing validation of chassis parts. Our solution helps you achieve high-performance design, simulation, documentation, tooling, and manufacturing of chassis systems.

Rozwiązanie do projektowania zewnętrznych i wewnętrznych elementów wykończeniowych dla branży motoryzacyjnej

Idealnie dostosowane, wykonane i estetyczne komponenty wykończeniowe dla branży motoryzacyjnej mają kluczowe znaczenie dla podkreślania atrakcyjności projektu i marki. Masa, trwałość i aspekty ekologiczne materiałów wykończeniowych są bardzo istotnymi czynnikami, wymagającymi starannego rozważenia na etapie projektowania. Nasze rozwiązanie oferuje kompleksowy zestaw narzędzi do projektowania zewnętrznych i wewnętrznych elementów wykończeniowych, pozwalający pozostać o krok przed konkurencją. Narzędzia umożliwiają pracę w kontekście całego pojazdu lub jego podsystemów, ułatwiając tworzenie wysokiej jakości komponentów formowanych i paneli dekoracyjnych.

Automotive Concept Design & Styling

In automotive styling, creativity, productivity and the ability to rapidly iterate different design concepts are critical for success. Our tools for concept design, reverse engineering and high-end rendering give you the power and freedom to push your creativity, all in one system. For exterior and interior Class A surfaces, we provide pole manipulation and surface alignment tools while giving you full control and real-time analysis of surface quality.

Automotive Body Design & Engineering

Changing consumer preferences and regulatory pressures are forcing automotive companies to find new ways to improve vehicle aerodynamics, enhance visual appeal, and increase interior space. Today, automotive companies rely on a systems-driven approach for automotive body engineering and manufacturing to realize body systems innovations. Our solutions provide an integrated automotive body systems design, simulation, and manufacturing solution in a managed environment to help you respond quickly to changing market demands.

Automotive Instrument Panel & HVAC Design

The user experience in the vehicle’s interior is becoming one of the most important buying criteria for today’s consumers, making innovation, quality and improved feature content critical success factors when designing instrument panels and HVAC systems. Siemens PLM Software offers a comprehensive design solution for interior and HVAC systems. From concept to finished design and manufacturing, you can work in the context of the vehicle, perform electrical and mechanical routing, work seamlessly with ECAD solutions to integrate your electronic systems, and continuously validate against customer and regulatory requirements.

Mechanism Dynamics

Enter the short summary here - no longer than 75 words. This is the version of the summary that will appear when this Solution is used in a promotion format.

Driving Dynamics

Address the driving dynamics performance of your vehicle, chassis or suspension with Simcenter tools and services to ensure your vehicle has precisely the desired driving characteristics.

ADAS & Integrated Safety

Explore our simulation and testing solutions to optimize safety and performance linked to ADAS by validating resulting behavior when integrating active and passive safety systems.

Aerodynamics

Get better insights on airflows and aerodynamics to increase vehicle efficiency, comfort and safety, improve handling and reduce noise using 3D CFD simulation.

Zarządzanie wpływem wody i kurzu

Przeanalizuj wpływ wody i kurzu na pojazd i przewiduj jego zachowanie w trudnych warunkach, poprawiając bezpieczeństwo kierowcy i niezawodność.

Zarządzanie energią w pojeździe

Zoptymalizuj całościowe zarządzanie energią w innowacyjnych, przyjaznych dla środowiska projektach, poprawiając jednocześnie właściwości jezdne, komfort cieplny i osiągi pojazdu.

Controls Development, Verification & Validation

Successfully develop mechatronics systems and optimize mechanics, electronics and software simultaneously as an integrated system.

Sizing & Dynamic Performance

Enter the short summary here - no longer than 75 words. This is the version of the summary that will appear when this Solution is used in a promotion format.

Uciążliwość korzystania (NVH) i właściwości akustyczne pojazdów hybrydowych i elektrycznych

Doświadcz niezwykłych wrażeń z jazdy oraz dodatkowego komfortu cichego hybrydowego lub elektrycznego układu napędowego. Zoptymalizuj parametry NVH oraz akustykę układu napędowego lub pojazdu, korzystając z narzędzi i usług Simcenter.

Zarządzanie ciepłem i energią w konwencjonalnych układach napędowych

Zdobądź dogłębną wiedzę na temat osiągów silników i układów napędowych już na wczesnym etapie cyklu projektowania, dzięki czemu łatwiej spełnisz wymagania w zakresie właściwości jezdnych, ograniczenia zużycia paliwa i emisji spalin.

Core Engine Performance

Enter the short summary here - no longer than 75 words. This is the version of the summary that will appear when this Solution is used in a promotion format.

Emissions & After Treatment

Enter the short summary here - no longer than 75 words. This is the version of the summary that will appear when this Solution is used in a promotion format.

Digital Mockup, Virtual & Augmented Reality

Our physical world is being designed and simulated virtually through digitalized processes as a digital twin before a physical product is even created. This is done using the 3D Visualization and Digital Mockup capabilities. Virtual Reality (VR) is a computer-generated simulation of a real-life environment; immersing the user to experience the simulated reality first hand. Augmented Reality (AR) merges computer-generated graphics on top of real world, to digitally enhance what we see.

Cyfrowy model, rzeczywistość wirtualna i rozszerzona

Świat fizyczny można zaprojektować i wirtualnie symulować jeszcze zanim powstanie rzeczywisty produkt dzięki digitalnym procesom i wykorzystaniu cyfrowego bliźniaka. Pozwalają na to funkcje wizualizacji 3D oraz tworzenia cyfrowych modeli. Rzeczywistość wirtualna (VR) to komputerowa symulacja świata rzeczywistego; zaprasza ona użytkownika do podróży po świecie symulowanej rzeczywistości. Rzeczywistość rozszerzona (AR) nakłada grafikę generowaną komputerowo na elementy świata rzeczywistego, cyfrowo ulepszając to, co widzimy.

Strength & Durability

Strength and durability solutions for automotive performance engineering.

Smart Manufacturing

A fully digitalized business model is accomplished by connecting all phases of the product lifecycle with a digital thread. And critical technologies like cloud, mobility, additive manufacturing, and advanced robotics are needed to enable this type of digitalized environment.

Over the last several years these technologies have reached a level of maturity to enable this transformation, such that companies are now able to leverage them in their current state to digitalize their environments and the process of transforming innovative ideas and raw materials into real products.

Siemens Digital Industries Software manufacturing solutions help you achieve smart manufacturing today, to build the automotive products of tomorrow.

Pojazdy autonomiczne

Pojazdy autonomiczne zrewolucjonizują branżę transportową na skalę niespotykaną od wynalezienia samochodu. Budowanie takich pojazdów wymaga elastycznych, opartych na modelu procesów rozwoju, ze zintegrowanymi przepływami danych i mocnym wsparciem ze strony oprogramowania symulacyjnego. Firma Siemens PLM Software oferuje pełen zestaw rozwiązań do projektowania pojazdów autonomicznych dla wszystkich najważniejszych dziedzin technicznych: od projektowania układów scalonych po sprawdzanie poprawności całego pojazdu.

Projektowanie nowej generacji

Pojazdy nowej generacji wymagają nowoczesnego rozwiązania do projektowania, które dzięki zestawowi zintegrowanych narzędzi do projektowania i walidacji będzie w stanie usunąć bariery innowacyjności. Nasze rozwiązanie oferuje kompletny zestaw narzędzi umożliwiających konstruowanie pojazdów nowej generacji.

Inżynieria osiągów pojazdu w branży samochodów autonomicznych

Wdrażaj skuteczne metody eksploracji projektu, walidacji i weryfikacji systemów ADAS oraz jazdy autonomicznej na poziomie całego pojazdu.

Uciążliwość korzystania i właściwości akustyczne w konwencjonalnych układach napędowych

Działania podejmowane z myślą o ochronie środowiska wywierają wpływ na parametry związane z hałasem, wibracjami i uciążliwością korzystania (NVH) oraz właściwościami akustycznymi układów napędowych pojazdów. Oprogramowanie Simcenter pomoże Ci zdiagnozować, przeanalizować oraz rozwiązać problemy związane z uciążliwością korzystania w przypadku układów napędowych.

Zarządzanie ciepłem i energią w elektrycznych układach napędowych

Zbadaj wirtualnie i oceń fizycznie najważniejsze komponenty i podsystemy pojazdu elektrycznego i sprawdź ich wydajność w trakcie integracji, by spełnić wymogi w kwestii zasięgu, właściwości jezdnych i osiągów.

Elektryfikacja pojazdów

Elektryfikacja pojazdów jest jedną z głównych sił napędowych obecnej rewolucji w branży motoryzacyjnej. Konstruowanie pojazdów elektrycznych szybko i z zyskiem, a przy tym w sposób atrakcyjny dla konsumentów, jest niełatwym wyzwaniem. Oferujemy zintegrowane i precyzyjne narzędzie do tworzenia cyfrowych bliźniaków pojazdów elektrycznych, odpowiadające na wyzwania we wszystkich powiązanych dziedzinach. Oferowane przez nas najlepsze w klasie rozwiązania ułatwiają producentom samochodów i ich dostawcom skrócenie czasu rozwoju produktu i opracowywanie rozwiązań wysokiej jakości, z jednoczesną możliwością łatwego dostosowywania się do zmian na każdym etapie procesu.

Electric Vehicle Manufacturing

Electrified mobility possesses the significant potential to create short-term disruption in the automotive industry. Electric vehicle manufacturing, however, presents unique challenges to automotive companies. By leveraging comprehensive digital twins of the product and production lines, manufacturers can design and validate assembly processes and entire facilities virtually, improving quality and accelerating production ramp.

Displaying of solutions.

Show all

    Unlock your digital potential!

    Learn what differentiates top performing innovators from others

    Find out how the Tech-Clarity’s digital maturity assessment framework enables companies to increase product innovation and achieve or sustain market leadership. Take the test to get your digital score and find out how your company compares to top performers!