Przejdź do treści

Automotive & Transportation

Digitalization for the Automotive and Transportation Industry

Leading a transportation revolution in autonomous, electric, shared mobility and connectivity with the next generation of design and development tools.

Automotive & Transportation

Digitalization for the Automotive and Transportation Industry

Leading a transportation revolution in autonomous, electric, shared mobility and connectivity with the next generation of design and development tools.

Digitalizacja pomaga firmie Uniti tworzyć lepsze pojazdy elektryczne

Firma Uniti pracuje nad samochodem elektrycznym, który zapewni kierowcom wyjątkowe doświadczenie cyfrowe, porównywalne do wygodnej obsługi smartfona. CEO firmy, Lewis Horne, podkreśla, że dla przedsiębiorstwa najważniejsza jest cyfrowa tożsamość użytkownika, a nie numer rejestracyjny pojazdu. Uniti wykorzystało oprogramowanie firmy Siemens do inżynierii oraz wytwarzania, aby przekuć koncepcję samochodu w rzeczywistość w ciągu zaledwie czterech miesięcy.

Wyróżniona historia sukcesu klienta

Gate

Operating at full speed with PLM

Teamcenter forms the backbone of a comprehensive system that manages product development from the time an order is received to the delivery of its complete BOM to an ERP system

Czytaj dalej See all Success Stories

Wszystkie rozwiązania dla branży motoryzacyjnej i transportowej

Wyszukaj i poznaj rozwiązania dla tej branży.

Displaying of solutions.

Show all

Lifecycle Collaboration

Today’s Automotive & Transportation industry has never been more cost-competitive, and efficiencies need to be gained wherever possible as vehicles are getting more complex.  A lifecycle approach to process and data management is critical to meet these challenges.  Our solutions address how you manage change, execute work processes, drive quality, and connect to external suppliers and customers. Our lifecycle management approach to centralizing technical information and keeping it up to date and accessible, means knowledge workers can be more efficient and achieve higher levels of performance.

Zarządzanie wymaganiami w cyklu życia produktu

Opracowanie systemów motoryzacyjnych i transportowych na miarę przyszłości wymaga dogłębnej znajomości rynku i dynamiki trendów panujących wśród klientów. Wymagania utrzymywane poza cyklem rozwoju produktu lub udostępniane w postaci dokumentów i arkuszy kalkulacyjnych uniemożliwiają współpracę i efektywne dostarczanie produktów. Współpraca w zakresie wymagań ma kluczowe znaczenie dla skutecznego wytwarzania produktów i innowacyjności. Nasze rozwiązanie umożliwia rejestrowanie, przestrzeganie i udostępnianie wymagań w ramach całego przedsiębiorstwa.

Program Management

Designing and simulating the Automobile and Transportation systems of the future that are more complex and sophisticated requires a sophisticated program management tool. Siemens PLM software provides a systems approach to project planning integrating cost, schedule and technical requirements in a fully planned, resourced and budgeted program management solution to accelerate vehicle product development to design, engineer, reproduce and optimize vehicle platforms.

Zarządzanie programem — Ciężarówki

Projektowanie i symulacja bardziej złożonych i zaawansowanych systemów samochodowych i transportowych przyszłości wymaga zastosowania wyrafinowanego narzędzia do zarządzania programem. Oprogramowanie firmy Siemens Digital Industries Software zapewnia podejście systemowe do planowania projektu, integrując koszty, harmonogram i wymagania techniczne w ramach w pełni zaplanowanego, opartego na odpowiednich zasobach i budżecie rozwiązania do zarządzania programem, tak by przyspieszyć rozwój produktów samochodowych w celu projektowania, inżynierii, symulacji i optymalizacji platform konstrukcyjnych pojazdów.

Supplier Program Management

Designing and simulating automobile and transportation systems of the future requires a sophisticated program management tool. Our solutions bring a systems approach to project planning, resulting in accelerated vehicle product development.

Ochrona własności intelektualnej (WI) i kontrola eksportu

Nasze rozwiązania do zarządzania własnością intelektualną pozwalają zoptymalizować możliwości wprowadzania produktów na rynek, w pełni wykorzystywać posiadaną własność intelektualną oraz maksymalizować jej ponowne użycie. Sprawdzone rozwiązanie pomoże zespołom skrócić czas cyklu, obniżyć koszty oraz zniwelować zagrożenia związane ze zgodnością z regulacjami prawymi i postępowaniami sądowymi. Łatwe w obsłudze funkcje wyszukiwania umożliwiają rozproszonym zespołom projektowym bezpieczny dostęp do własności intelektualnej oraz jej ponowne wykorzystanie. Nasza platforma zapewnia również lepszy wgląd w dane i funkcje ich udostępniania, jednocześnie wzmacniając poziom bezpieczeństwa własności intelektualnej dzięki funkcjom kontroli i rejestracji dostępu.

Niezawodność, funkcjonalność i bezpieczeństwo systemów

Producenci OEM zlecają projektowanie partnerom i podwykonawcom, dlatego muszą efektywnie wykorzystywać generowane przez nich dane, by na ich podstawie oszacować ryzyko. Gwarantuje to niezawodność wysoce zaawansowanych systemów cyberfizycznych wykorzystywanych w systemach transportowych nowej generacji. Dzięki integracji modelu „Design for Support” (projektowanie z myślą o wsparciu) nasze rozwiązanie pozwala zwiększyć niezawodność systemów, ograniczając kwestie związane z konserwacją/logistyką, co bezpośrednio przekłada się na wyniki finansowe.

Vehicle Verification Management

The Verification Management solution enables companies to achieve faster time to certification by providing a single integrated environment. This ensures that all product verification events, whether simulation modeling and analysis or physical tests, are driven by requirements, planned and executed in the correct sequence. Our solutions provide full traceability by linking individual tests and analyses to the necessary resources.

Zarządzanie weryfikacją pojazdów — Ciężarówki

Rozwiązanie do zarządzania weryfikacją pozwala skrócić czas certyfikacji, oferując jedno zintegrowane środowisko. Daje to gwarancję, że wszystkie zdarzenia związane z weryfikacją produktu — od modelowania symulacji i analizy po testy fizyczne — opierają się na wymaganiach oraz są planowane i realizowane we właściwej kolejności. Nasze rozwiązania zapewniają pełną identyfikowalność, łącząc poszczególne testy i analizy z potrzebnymi zasobami.

Powertrain Design & Engineering

Stricter fuel economy and emissions regulations are driving automakers and suppliers to develop more efficient powertrains and vehicles. Vehicle teams must collaborate with powertrain engineers to reduce vehicle energy demands. 

Our solution provides a modeling environment to quickly create design studies to evaluate powertrains using digital mockups of the vehicle compartment, subsystems and components.

Oprogramowanie wbudowane dla branży motoryzacyjnej

Oprogramowanie wbudowane dla branży motoryzacyjnej w coraz większym stopniu przejmuje rolę inżynierii mechanicznej jako wyróżnika w tworzeniu doświadczeń związanych z marką. Producenci OEM z branży motoryzacyjnej mierzą się z ogromną presją dostarczenia wyróżniających się doświadczeń mobilności. Jeśli im się to nie uda, ryzykują pozostaniem w tyle. Dziś wyróżniającym elementem nie jest już tradycyjny sprzęt stosowany w pojeździe, ale doświadczenie użytkownika: funkcje autonomiczne, elektryka, bezpieczeństwo i łączność zapewniana przez oprogramowanie i elektronikę. Rozwój oprogramowania wbudowanego w pojazdach w coraz większym stopniu przejmuje rolę inżynierii mechanicznej jako wyróżnika w tworzeniu doświadczeń związanych z marką. Oprogramowanie wbudowane dla branży motoryzacyjnej ma kluczowe znaczenie przy tworzeniu mobilnej przyszłości.

Inżynieria osiągów pojazdu

Poznaj nasze rozwiązania symulacji i testowania, by już na wczesnym etapie projektu zadbać o inżynierię osiągów pojazdu na wielu płaszczyznach i tworzyć innowacyjne rozwiązania dla systemów mechatronicznych w całym cyklu rozwoju.

Powertrain Performance Engineering

Discover how Simcenter simulation and testing solutions enable to balance powertrain fuel economy, drivability, energy management, NVH and acoustics.

Additive Engineering & Manufacturing

The power of additive manufacturing is the ability to generate new designs that could not be developed by traditional manufacturing processes. This capability allows us to create organic shapes that normally are impossible to manufacture. Additive manufacturing permits exploration of multiple design alternatives to find optimal designs quickly. Our solutions for additive manufacturing enable you to reimagine products, retool manufacturing and rethink business models.

Współpraca w ramach łańcucha dostaw

Większość producentów OEM z branży motoryzacyjnej konkuruje obecnie na rynku nie tylko w charakterze niezależnych korporacji. Konkurują oni również jako uczestnicy zintegrowanego łańcucha dostaw. Z tego powodu kluczowe znaczenie ma synchronizacja procesów i wspólna praca producenta OEM i dostawcy nad danymi. Firma Siemens Digital Industries Software oferuje łatwą w użyciu, bezpieczną platformę do interakcji z dostawcami, nawet tymi spoza środowiska PLM. Nasze rozwiązania wspierają wiele przypadków użycia, w tym wymianę danych projektowych, bezpośrednie pozyskiwanie materiałów i zarządzanie programami dostawców.

Inżynieria produkcji przy montażu nadwozia

Aby producenci z branży motoryzacyjnej mogli dostosować produkcję i dostarczać autonomiczne, elektryczne i hybrydowe pojazdy, konieczne są wysoce zintegrowane procesy produkcji, które umożliwią budowanie znacznie bardziej złożonych pojazdów, a przy tym zwiększenie marży i szybsze wprowadzenie produktów na rynek. Nasze rozwiązania wykorzystują oparte na systemach podejście do projektu i produkcji nadwozia, łącząc wszystkie aspekty projektowania pojazdów w ramach kompleksowego, cyfrowego wątku obejmującego projektowanie, symulację i produkcję. Dzięki temu producenci OEM i dostawcy mogą projektować motoryzacyjne i transportowe systemy nowej generacji.

Inżynieria produkcji w montażu końcowym

Obecnie na jednej linii produkcyjnej może powstawać kilka modeli samochodu, które uwzględniają różne wersje wyposażenia. Zarządzanie tak złożonym i mieszanym trybem produkcji stanowi duże wyzwanie dla producentów, ponieważ samochody stają się coraz bardziej skomplikowane. Dzięki naszym rozwiązaniom do wirtualizacji produkcji możesz przeprowadzić analizę na wczesnym etapie cyklu, oszacować budżet i przeanalizować koszty montażu. Nasze rozwiązania oferują funkcje takie jak optymalizacja linii produkcyjnej, planowanie procesów przedsiębiorstwa, szczegółowa analiza czy planowanie zasobów. Dzięki tym narzędziom możesz zmniejszyć liczbę zleceń zmian inżynieryjnych (ECO) i poprawić wydajność montażu końcowego.

Inżynieria produkcji w kontekście malowania

Lakiernie samochodowe muszą sprostać najwyższym oczekiwaniom w zakresie maksymalnej dostępności, energooszczędności, całodobowej działalności i pracy w trudnych warunkach. Dzięki narzędziom Siemens Digital Industries Software możesz projektować i symulować operacje malowania z użyciem robotów, w tym uwzględniające narzędzia i urządzenia peryferyjne. Możesz usprawnić komunikację i współpracę w zakresie różnych domen produkcyjnych, umożliwiając podejmowanie lepszych decyzji.

Inżynieria produkcji w kontekście montażu układu napędowego

Dzięki naszym rozwiązaniom do produkcji układów napędowych producenci samochodów mogą z łatwością planować kompletne procesy tworzenia układów napędowych. Możesz zdefiniować ścieżki narzędzi CNC i obliczyć czas trwania cyklu obróbki dla poszczególnych etapów procesu. Używając zintegrowanej symulacji obrabiarki sterowanej G-kodem, możesz zidentyfikować i wyeliminować potencjalne kolizje między częściami, maszynami i osprzętem. Ponadto pakiet roboczy CNC można wgrać bezpośrednio do obrabiarki. Taki uproszczony łańcuch procesów pozwala skrócić czas konfiguracji procesu produkcji układów napędowych i poprawić jakość produktów.

Supplier Assembly Manufacturing Engineering

Suppliers need to maximize profitability in automotive part manufacturing by improving collaboration with OEMs. Our digital manufacturing solutions help automotive part suppliers maximize business performance by improving manufacturing planning collaboration, defining and optimizing proposed manufacturing processes, designing and manufacturing high-performance tooling, supporting effective communication with production and shop floor systems, and monitoring and controlling quality.

Zarządzanie danymi wytwarzania

Integracja inteligentnych systemów wytwarzania jest możliwa dzięki włączeniu ludzi, systemów i maszyn w cyfrowy przepływ informacji dostarczanych przez zespoły projektowe, dział produkcji i obsługi serwisowej. W rezultacie pracownicy przedsiębiorstwa zajmujący się projektowaniem produktów i planowaniem procesów mogą współpracować ze sobą szybko i bezpiecznie. Dzięki stałemu i precyzyjnemu przepływowi informacji z działu planowania do działu produkcji jesteśmy w stanie zapewnić, że na halę produkcyjną docierają prawidłowe dane dotyczące wytwarzania, w łatwo dostępnym formacie.

Automotive Mold, Tool & Die

Our digital manufacturing solutions help maximize business performance by improving manufacturing planning collaboration; defining and optimizing proposed manufacturing processes; designing and manufacturing high-performance tooling; supporting effective communication with production and shop floor systems; and monitoring and controlling quality. With all these systems and processes connected in a digital thread, greater levels of efficiency are achieved by designing, engineering and simulating products virtually.

Body Manufacturing Stamping

Automotive stamping dies and press lines are high-cost, long lead-time investments. To maximize return on investment (ROI), it’s important to streamline development and commissioning of new lines, while flexibly adapting existing lines to new designs. Our automotive stamping solutions are used by leading companies to optimize operational efficiency and reduce time, cost and errors in design, planning and production of sheet metal parts and dies. Performance improvement include: reduction of try-out time by 70 percent, reduction of tooling design costs by 20 percent, reduction of stamping die design errors by 90 percent, and increase of stroke rate by 10 percent.

Obróbka elementów układów napędowych

Z łatwością zaplanuj kompletne procesy produkcji układów napędowych, by skrócić czas konfiguracji i poprawić jakość produktów.

Projektowanie narzędzi i osprzętu

Zmień oblicze produkcji w branży motoryzacyjnej, wykorzystując digitalizację, która zwiększy Twoją konkurencyjność, poprawi wydajność procesów i obniży koszty. Nasze rozwiązania usprawniają cały proces tworzenia narzędzi obejmujący projektowanie części i rysunków koncepcyjnych złożeń narzędzi oraz szczegółowe projektowanie i sprawdzanie poprawności oprzyrządowania. Wykorzystując zaawansowaną funkcjonalność naszych rozwiązań, wskazówki krok po kroku oraz powiązania z projektami części, można pracować nawet z najtrudniejszymi projektami narzędzi i osprzętu.

Electronics Manufacturing Planning

Automotive and Transportation systems are exponentially adopting sophisticated electronics, sensors, and internet of things (IoT) devices. Electronics manufacturers are using digitalization technologies to deliver more sophisticated and reliable electronics at scale. Our solutions provide a suite of digitalization technologies used by electronics manufacturers to design and manufacture electronic systems to help achieve this new level of innovation and efficiency.

Układ zakładu produkcyjnego, projektowanie linii produkcyjnych i optymalizacja

Projektowanie i tworzenie wirtualnych symulacji zakładów produkcyjnych odbywa się za pośrednictwem cyfrowych procesów, które umożliwiają konstrukcję inteligentnych fabryk rodem z przyszłości. Wirtualny zakład produkcyjny powstaje jako projekt 3D stworzony przy użyciu narzędzi umożliwiających projektowanie, rozwój rysunków koncepcyjnych i konfigurowanie środowiska zakładu oraz optymalizację jego działania. Dając zespołom zajmującym się planowaniem zakładu i projektowaniem linii wgląd w wirtualne wyniki planów, można uniknąć kosztownych wydatków i zmarnowania zasobów, do czego dochodzi, gdy problemy wykrywane są w już funkcjonujących zakładach.

Automation Engineering & Commissioning

When systems and machines are connected in a digital thread, they are easy to simulate. Automation equipment that is controlled by programmable logic controller (PLC) programs can be virtually tested to meet performance requirements, resulting in reduced system startup time. With our solutions, you can debug PLC codes in a virtual environment before integrating them into real systems and machines.

Production Planning & Scheduling

The smart factory of the future will connect people, systems, and machines through a digital thread from design, manufacturing, and field support. Synchronization of production planning and scheduling is pivotal to maintain a digital thread within the enterprise. Siemens PLM Software Advanced Planning and Scheduling is a solution for constraint-based production planning and shop floor scheduling.

Zintegrowane zarządzanie jakością

W panujących obecnie warunkach wysokiej konkurencyjności dostarczanie produktów spełniających wszystkie wymogi techniczne i wydajnościowe w ramach wyznaczonego budżetu i harmonogramu staje się coraz większym wyzwaniem. Nasze rozwiązanie do zarządzania jakością umożliwia jej udoskonalanie przy jednoczesnym obniżaniu kosztów w całym cyklu życia produktu. Rozwiązanie zapewnia dostęp do informacji na temat wszelkich stosownych norm i ułatwia ich przestrzeganie, pomagając tym samym osiągnąć doskonałość pod względem zachowania zgodności z przepisami, wysokiej jakości oraz efektywności operacyjnej.

Manufacturing Execution Management

Enter the short summary here - no longer than 75 words. This is the version of the summary that will appear when this Solution is used in a promotion format.

MES for Job Shops

Enter the short summary here - no longer than 75 words. This is the version of the summary that will appear when this Solution is used in a promotion format.

Aftermarket Service Support

Enter the short summary here - no longer than 75 words. This is the version of the summary that will appear when this Solution is used in a promotion format.

Aftermarket Service Support

Enter the short summary here - no longer than 75 words. This is the version of the summary that will appear when this Solution is used in a promotion format.

Automotive Chassis Design

Market demands are forcing automotive companies to adopt new materials and production methods to improve strength, durability, and NVH. Today, chassis design involves adding more electronically-controlled systems while continuing to look for new ways to reduce weight. Siemens Digital Industries Software provides an integrated platform for chassis design, engineering simulation, and manufacturing validation of chassis parts. Our solution helps you achieve high-performance design, simulation, documentation, tooling, and manufacturing of chassis systems.

Projektowanie wykończenia siedzeń w branży motoryzacyjnej

Idealnie wykonane i dopasowane oraz estetyczne komponenty wykończeniowe dla branży motoryzacyjnej mają kluczowe znaczenie dla podkreślania atrakcyjności projektu i marki. Jakość wykończenia i komfort to jedne z najważniejszych elementów, na które zwracają uwagę klienci przy wyborze nowego pojazdu. Właśnie dlatego nowe projekty wnętrz pojazdów pojawiają się dziś już co 2 lata, a nie jak dawniej co pięć. Ta presja szybszego wprowadzania produktów na rynek zmusza producentów OEM oraz przedsiębiorstwa w łańcuchu dostaw doopracowania innowacyjnych i atrakcyjnych projektów, które będą odpowiadać wszystkim specyfikacjom, założeniom czasowym oraz budżetowym.Firma Siemens oferuje kompleksowy zestaw narzędzi do projektowania wewnętrznych elementów wykończeniowych, pozwalający pozostać o krok przed konkurencją i dostarczać produkty, które z pewnością zainteresują klientów. 

Automotive Concept Design & Styling

In automotive styling, creativity, productivity and the ability to rapidly iterate different design concepts are critical for success. Our tools for concept design, reverse engineering and high-end rendering give you the power and freedom to push your creativity, all in one system. For exterior and interior Class A surfaces, we provide pole manipulation and surface alignment tools while giving you full control and real-time analysis of surface quality.

Automotive Body Design & Engineering

Changing consumer preferences and regulatory pressures are forcing automotive companies to find new ways to improve vehicle aerodynamics, enhance visual appeal, and increase interior space. Today, automotive companies rely on a systems-driven approach for automotive body engineering and manufacturing to realize body systems innovations. Our solutions provide an integrated automotive body systems design, simulation, and manufacturing solution in a managed environment to help you respond quickly to changing market demands.

Automotive Instrument Panel & HVAC Design

The user experience in the vehicle’s interior is becoming one of the most important buying criteria for today’s consumers, making innovation, quality and improved feature content critical success factors when designing instrument panels and HVAC systems. Siemens PLM Software offers a comprehensive design solution for interior and HVAC systems. From concept to finished design and manufacturing, you can work in the context of the vehicle, perform electrical and mechanical routing, work seamlessly with ECAD solutions to integrate your electronic systems, and continuously validate against customer and regulatory requirements.

Mechanism Dynamics

Enter the short summary here - no longer than 75 words. This is the version of the summary that will appear when this Solution is used in a promotion format.

Driving Dynamics

Address the driving dynamics performance of your vehicle, chassis or suspension with Simcenter tools and services to ensure your vehicle has precisely the desired driving characteristics.

ADAS & Integrated Safety

Explore our simulation and testing solutions to optimize safety and performance linked to ADAS by validating resulting behavior when integrating active and passive safety systems.

Aerodynamics

Get better insights on airflows and aerodynamics to increase vehicle efficiency, comfort and safety, improve handling and reduce noise using 3D CFD simulation.

Zarządzanie wpływem wody i kurzu

Przeanalizuj wpływ wody i kurzu na pojazd i przewiduj jego zachowanie w trudnych warunkach, poprawiając bezpieczeństwo kierowcy i niezawodność.

Zarządzanie energią w pojeździe

Zoptymalizuj całościowe zarządzanie energią w innowacyjnych, przyjaznych dla środowiska projektach, poprawiając jednocześnie właściwości jezdne, komfort cieplny i osiągi pojazdu.

Controls Development, Verification & Validation

Successfully develop mechatronics systems and optimize mechanics, electronics and software simultaneously as an integrated system.

Sizing & Dynamic Performance

Enter the short summary here - no longer than 75 words. This is the version of the summary that will appear when this Solution is used in a promotion format.

Uciążliwość korzystania (NVH) i właściwości akustyczne pojazdów hybrydowych i elektrycznych

Doświadcz niezwykłych wrażeń z jazdy oraz dodatkowego komfortu cichego hybrydowego lub elektrycznego układu napędowego. Zoptymalizuj parametry NVH oraz akustykę układu napędowego lub pojazdu, korzystając z narzędzi i usług Simcenter.

Zarządzanie ciepłem i energią w konwencjonalnych układach napędowych

Zdobądź dogłębną wiedzę na temat osiągów silników i układów napędowych już na wczesnym etapie cyklu projektowania, dzięki czemu łatwiej spełnisz wymagania w zakresie właściwości jezdnych, ograniczenia zużycia paliwa i emisji spalin.

Core Engine Performance

Enter the short summary here - no longer than 75 words. This is the version of the summary that will appear when this Solution is used in a promotion format.

Emissions & After Treatment

Enter the short summary here - no longer than 75 words. This is the version of the summary that will appear when this Solution is used in a promotion format.

Cyfrowy model, rzeczywistość wirtualna i rozszerzona

Świat fizyczny można zaprojektować i wirtualnie symulować jeszcze zanim powstanie rzeczywisty produkt dzięki digitalnym procesom i wykorzystaniu cyfrowego bliźniaka. Pozwalają na to funkcje wizualizacji 3D oraz tworzenia cyfrowych modeli. Rzeczywistość wirtualna (VR) to komputerowa symulacja świata rzeczywistego; zaprasza ona użytkownika do podróży po świecie symulowanej rzeczywistości. Rzeczywistość rozszerzona (AR) nakłada grafikę generowaną komputerowo na elementy świata rzeczywistego, cyfrowo ulepszając to, co widzimy.

Cyfrowy model, rzeczywistość wirtualna i rozszerzona

Świat fizyczny można zaprojektować i wirtualnie symulować jeszcze zanim powstanie rzeczywisty produkt dzięki digitalnym procesom i wykorzystaniu cyfrowego bliźniaka. Pozwalają na to funkcje wizualizacji 3D oraz tworzenia cyfrowych modeli. Rzeczywistość wirtualna (VR) to komputerowa symulacja świata rzeczywistego; zaprasza ona użytkownika do podróży po świecie symulowanej rzeczywistości. Rzeczywistość rozszerzona (AR) nakłada grafikę generowaną komputerowo na elementy świata rzeczywistego, cyfrowo ulepszając to, co widzimy.

Strength & Durability

Strength and durability solutions for automotive performance engineering.

Inteligentna produkcja

Połączenie wszystkich faz cyklu życia produktu w ramach cyfrowego wątku pozwala osiągnąć w pełni cyfrowy model biznesowy. Stworzenie wirtualnego środowiska możliwe jest dzięki nowoczesnym technologiom, takim jak chmura, mobilność, wytwarzanie addytywne oraz zaawansowana robotyka.

Wymienione technologie stały się w ostatnich latach na tyle dojrzałe, że przedsiębiorstwa mogą je dziś wykorzystać do digitalizacji środowisk produkcyjnych. Z powodzeniem służą więc przekształcaniu innowacyjnych koncepcji oraz surowców w jakościowe produkty.

Rozwiązania produkcyjne firmy Siemens Digital Industries Software pomogą Ci już dziś opracować proces inteligentnej produkcji pojazdów przyszłości.

Pojazdy autonomiczne

Pojazdy autonomiczne zrewolucjonizują branżę transportową na skalę niespotykaną od wynalezienia samochodu. Budowanie takich pojazdów wymaga elastycznych, opartych na modelu procesów rozwoju, ze zintegrowanymi przepływami danych i mocnym wsparciem ze strony oprogramowania symulacyjnego. Firma Siemens Digital Industries Software oferuje pełen zestaw rozwiązań do projektowania pojazdów autonomicznych dla wszystkich najważniejszych dziedzin technicznych: od projektowania układów scalonych po walidację całego pojazdu.

Projektowanie nowej generacji

Pojazdy nowej generacji wymagają nowoczesnego rozwiązania, które dzięki zestawowi zintegrowanych narzędzi do projektowania i walidacji będzie w stanie usunąć bariery na drodze do innowacyjności. Nasze rozwiązania oferują kompletny zestaw narzędzi umożliwiających konstruowanie pojazdów nowej generacji.

Inżynieria osiągów pojazdu w branży samochodów autonomicznych

Wdrażaj skuteczne metody eksploracji projektu, walidacji i weryfikacji systemów ADAS oraz jazdy autonomicznej na poziomie całego pojazdu.

Uciążliwość korzystania i właściwości akustyczne w konwencjonalnych układach napędowych

Działania podejmowane z myślą o ochronie środowiska wywierają wpływ na parametry związane z hałasem, wibracjami i uciążliwością korzystania (NVH) oraz właściwościami akustycznymi układów napędowych pojazdów. Oprogramowanie Simcenter pomoże Ci zdiagnozować, przeanalizować oraz rozwiązać problemy związane z uciążliwością korzystania w przypadku układów napędowych.

Zarządzanie ciepłem i energią w elektrycznych układach napędowych

Zbadaj wirtualnie i oceń fizycznie najważniejsze komponenty i podsystemy pojazdu elektrycznego i sprawdź ich wydajność w trakcie integracji, by spełnić wymogi w kwestii zasięgu, właściwości jezdnych i osiągów.

Elektryfikacja pojazdów

Elektryfikacja pojazdów jest jedną z głównych sił napędowych obecnej rewolucji w branży motoryzacyjnej. Konstruowanie pojazdów elektrycznych szybko i z zyskiem, a przy tym w sposób atrakcyjny dla konsumentów to niełatwe zadanie. Oferujemy zintegrowane i precyzyjne narzędzie do tworzenia cyfrowych bliźniaków pojazdów elektrycznych, odpowiadające na wyzwania we wszystkich powiązanych dziedzinach. Nasze najlepsze w swojej klasie rozwiązania ułatwiają producentom samochodów elektrycznych i ich dostawcom skrócenie czasu rozwoju produktu i opracowywanie rozwiązań wysokiej jakości, z jednoczesną możliwością łatwego dostosowywania się do zmian na każdym etapie procesu.

Electric Vehicle Manufacturing

Elektryfikacja mobilności może przyczynić się do przełomu w branży motoryzacyjnej. Trzeba jednak pamiętać, że produkcja pojazdów elektrycznych wiąże się z zupełnie nowymi wyzwaniami. Dzięki cyfrowym bliźniakom produktu oraz linii produkcyjnej przedsiębiorstwa mogą w środowisku wirtualnym projektować i walidować procesy montażu oraz całe zakłady, zwiększając jednocześnie jakość i przyspieszając przejście do masowej produkcji.

Harness Manufacturing Engineering

Wire harness manufacturers are heavily impacted by increased electrical content and complexity, new process requirements, and ever-increasing counts of engineering changes, Tier-1 harness suppliers must adjust their ways of doing business. The concept of digital twins of product and manufacturing processes can help enterprises to become more successful. Siemens Digitial Industries Software solutions can enable them to become true digital enterprises.

E/E Systems Development

Our solution delivers a comprehensive digital twin for E/E systems development and supports multiple development approaches including industry-leading generative design for electrical systems.

Electric Motors Design & Simulation

Accelerate the design and engineering of electric motors by virtually exploring design variants and assessing multi-level performance.

Battery Modeling and Simulation

Deploy an integrated, multi-scale battery modeling and simulation approach, enabling to drive innovation and improve design from cell electrochemistry to battery systems integration and performance validation.

Power Electronics Simulation & Testing

Understand the behavior of power electronics and power modules using power cycling, structure functions, and calibration methods to improve global reliability and reduce costs.

Software & Systems Engineering

The Automotive market is changing. Consumers are demanding more connected vehicles. Governments require greener transportation. In addition, new competitors are delivering on these needs and much more. This leads to a more complex vehicle development process. The only way to address these issues is an integrated Model Based Systems Engineering (MBSE) approach. With Software & Systems Engineering, your teams can manage this complexity to deliver the right vehicle on time, every time.

Model Based Systems Engineering

Orchestrate your technical program by using modeling to define product architecture and requirements, explore design space, test virtually, design interfaces from the product architecture, manage integrations and finally verify the product fulfills the requirements.

Displaying of solutions.

Show all

    Uwolnij swój cyfrowy potencjał!

    Dowiedz się, co wyróżnia najlepszych innowatorów

    Zobacz, w jaki sposób ramy oceny dojrzałości cyfrowej przygotowane przez Tech-Clarity pozwalają firmom zwiększyć innowacyjność produktów i osiągnąć lub utrzymać wiodącą pozycję na rynku. Rozpocznij test, poznaj swój wynik i przekonaj się, jak Twoja firma wypada na tle najlepszych graczy.