Přejít k obsahu

Efektivní řízení kvality

Záznam webináře | 57 minut

Řízení kvality výrobků a procesů ve firmě

Teamcenter

Víte, jak vyrábět bez zmetků a eliminovat tím finanční a časové ztráty? Chcete snížit produktové a provozní náklady a být lepší než konkurence? Rádi byste měli kvalitu procesů a produktů pod kontrolou napříč vaší společností?

Pak potřebujete řešení Teamcenter Řízení kvality, modul zajišťující:

  • Efektivní kontrolu celkové kvality plánovacích fází.
  • Jednotný systém pro APQP (Advanced Product Quality Planning).
  • Identifikaci, analýzu a sdílení kritických dat o kvalitě produktu a celém procesu napříč podnikem.
  • Zkrácení času potřebného pro řešení problémů napříč celým procesem a životním cyklem produktu.
  • Zavedení efektivního procesu kontroly kvality v celém podniku.
  • Multioborové analýzy rizik (FMEA, DFMEA, PFMEA a jiné).
  • Analýzu rizik a definice opravných opatření a změnových požadavků.
  • Kompletní dohledatelnost všech kroků a aktivit.

Realize LIVE Europe | November 3-4, 2020 | Virtual

Realize LIVE Europe, registration now open

Realize LIVE Europe 2020 -  Claim your complimentary pass to join Realize LIVE virtually

Don't miss your opportunity to participate in two days of engaging content, networking, and building those meaningful connections at the NEW Realize LIVE Europe virtual conference.Enhance your knowledge and proficiency with the tools you have, learn from the thought leadership and customer stories that will help guide your organization's continued digital transformation.