Přejít k obsahu

Consumer Products & Retail

Digitalization for the Consumer Products and Retail Industry

Consumer products companies must transform to handle dramatic shifts in the market. Globalization, increased regulatory demands, mobile commerce and changes in consumer behavior are driving consumer products companies to redefine speed-to-market and the required agility of supply chains. Companies can no longer manage complexity without a digital business imperative. Our best practices and software solutions advance the digitalization of consumer products across the enterprise value chain.

Consumer Products & Retail

Digitalization for the Consumer Products and Retail Industry

Consumer products companies must transform to handle dramatic shifts in the market. Globalization, increased regulatory demands, mobile commerce and changes in consumer behavior are driving consumer products companies to redefine speed-to-market and the required agility of supply chains. Companies can no longer manage complexity without a digital business imperative. Our best practices and software solutions advance the digitalization of consumer products across the enterprise value chain.

Digitalization helps Black Diamond earn buyer loyalty and climber trust

Black Diamond engineers explain how they’ve merged the form and function of climbing gear to earn buyer loyalty and the trust of the world’s greatest climbers—like Tommy Caldwell, who made the toughest free climb in history when he scaled Yosemite’s Dawn Wall. Our solutions helped unify industrial design and engineering for gear that’s beautiful enough to attract buyers, light enough to carry…and strong enough save lives.

Vybrané úspěchy zákazníků

Wago Kontakttechnik

A leading global supplier of electrical connections optimizes processes with PLM

A leading global supplier of electrical connections optimizes processes with PLM

Wago uses NX and Teamcenter to sharpen its competitive edge.

Další informace See all Success Stories

All Consumer Products & Retail Solutions

Explore and search for solutions in this industry.

Displaying of solutions.

Show all

Product Data Management for Consumer Packaged Goods

With today’s packaged consumer goods industry more cost-competitive than ever, manufacturers must increase efficiency wherever possible. A lifecycle approach to process and data management is critical for this. Our solution centralizes technical information and keeps it up-to-date and accessible. This creates efficiency gains that will improve how you manage change, execute work processes, drive quality, and connect to external suppliers and customers.

IoT and Lifecycle Analytics

Advanced analyses that cover the entire product lifecycle are essential to giving brand manufacturers visibility and real-time visibility and control of their production processes.
Our solutions combine data available from the Internet of Things (IoT) with analyses performed during the product life cycle, give consumer products companies the necessary agility in their production processes to meet demands for customized products, energy management, sustainability and traceability.

Správa požadavků

Základem úspěšného spotřebitelského výrobku je pečlivá analýza trendů na trhu a poptávky zákazníků. Konstruktéři musí zohlednit faktory jako jsou tržní regulace, náklady, výsledky podobných výrobků a požadavky na efektivní a cenově výhodnou výrobu. Uspokojení všech těchto požadavků může být velice náročné. Naše řešení pro správu požadavků integruje potřeby zákazníků napříč celým životním cyklem výrobku do jedné bezpečné a globální platformy. Ta umožňuje efektivní zachycování, správu a předání požadavků všem stranám účastnícím se vývoje.

Správa nákladů na výrobek

Dosažení stanovených nákladů je v oblasti spotřebního zboží obzvláště důležité kvůli velké konkurenci a malým maržím. Naše integrované řešení pro správu nákladů výrobku umožňuje našim zákazníkům určit nejlepší možnou cenu výrobku již v raných fázích vývoje, což může rozhodnout o úspěchu výrobku.

Engineering Data Management

Performance footwear is becoming increasingly complex with personalization and embedded technologies.  Performance footwear and sports uniforms are now connected and instruments that measure athlete performance. Companies have to design and validate the performance and safety; while communicating specifications to a supply chain that is more than 10,000 miles away. Our engineering data management solution enables a company to manage all the data for multi-disciplinary design across the full engineering lifecycle including with all partners across the supply chain.

Engineering Data Management

The multi-disciplinary approach to product lifecycle management offered by Siemens PLM Software improves performance and scalability. With intelligent management, sharing, and synchronization of holistic engineering data across domains and functions, food and beverage companies gain a highly efficient and strategic approach to facility design, manufacturing processes, and management of lines and equipment.

Návrh kosmetických a hygienických výrobků

Návrh kosmetických a hygienických výrobků je odvětví, kde se od výrobků vyžaduje estetický vzhled a složité funkce, aby za něj byli zákazníci ochotni utratit své peníze. 

Naše řešení umožňuje spojit mechanický návrh s funkcemi pro elektrický a softwarový návrh. Díky tomu lze pracovat s kompletním výrobkem a vytvořit tak úplné digitální dvojče i u složitých výrobků. Využijte naše řešení k rychlejšímu a efektivnějšímu návrhu inovativních výrobků.

Product Design

Deliver better innovation with higher quality and lower cost with comprehensive 3D product design tools.  Home and Office Goods are getting increasing complex to design but must be intuitive to use. Our integrated and intuitive suite of best in class design capabilities can enable your design team to create the right product, on time, the first time.

Product Design for Apparel, Footwear & Accessories

The pace of change in fashion and performance footwear is like no other industry. We have lost the rhythm of seasons as companies launch new fashion weekly. With consumers demanding personalization and most manufacturing done in Asia, the complexity of managing lines, launches and the supply chain is rising exponentially. Our integrated design and manufacturing solution is helping customers find the agility and speed to win in the world of fast fashion.

Package Design for Consumer Goods

Today’s designers of consumer goods packaging face new challenges such as ensuring transparency into environmental compliance, keeping up with faster product cycles, and countering new levels of mechanical stress caused by online commerce and direct shipments to consumers. We offer a fully integrated suite of tools that enables rapid package development, from initial concept to detail package, including full associativity between product and production equipment as well as advanced design and simulation capabilities.

Umělecký návrh

Obuvnické a oděvní společnosti spolu soupeří na poli rychlé mody a musí být schopny uvádět nové výrobky v řádu dní. Agilita je při tvorbě uměleckého návrhu nezbytná.  Této agility lze dosáhnout opakovaným používáním stávajících návrhů. Umělecký návrh založený na platformě pro správu životního cyklu výrobku nabízí spolehlivá a přesná data, možnost opakovaného používání návrhů a rychlé tvorby konfigurací včetně personalizovaných popisků nebo monogramů. Umělecký návrh je v oblasti obuvnictví, oděvnictví a doplňků stejně důležitý jako balení výrobku.  Agilita je v oblasti uměleckého návrhu obzvláště důležitá v poslední fázi, aby bylo možné dodávat personalizované výrobky v řádu dnů.

Supply Chain Collaboration

As suppliers take on more responsibility in the creation of your products, a “one size fits all” approach to supplier integration is no longer viable. You must be able to digitally interact with all suppliers, even those who are geographically dispersed and outside your PLM environment.

Our tools and solutions provide a comprehensive approach to managing supplier interactions. They support multiple use cases such as design data exchange, direct materials sourcing and supplier program management.

Manufacturing Process Planning

Changing market demands are forcing the consumer goods industry to produce more efficiently. Companies must optimize the use of their plants and adapt quickly to production lots that are becoming smaller and smaller. These challenges are complicated by high quality standards and increasing regulations. With our solutions, we offer a broad range of tools to streamline your process planning workflows, automate non-value-added planning tasks, and validate the best plan for making products.

Manufacturing Planning

<p>Changing market demands are forcing the Consumer Packaged Goods industry to produce more efficiently. Companies must optimize the use of their plants and adapt quickly to production lots that are becoming smaller and smaller. These challenges are complicated by high quality standards and increasing regulations. With our solutions we offer a broad range of tools to streamline your process planning workflows, automate non-value-added planning tasks, and validate the best plan for making products.</p>

Manufacturing Data Management

Every time you develop a new food product or beauty cream you face the challenges of a market that increasingly demands new, personalized and affordable products. These challenges require that you evaluate the production process early in the product development phase.

Our solution for manufacturing process and data management enables customers to collaboratively create, validate and optimize manufacturing plants concurrently with product design.

Factory Layout, Line Design & Optimization for Beauty, Personal Care, & Home Care

The Consumer Package Goods industry is experiencing reduced margins along with the need to rapidly introduce new products. Designing the factory layout to produce a variety of products is essential to efficiency. Our completely integrated factory layout, line design & optimization solution enables you to maximize productivity, increase profitability and determine the best way to realize your products

Factory Layout, Line Design & Optimization for Home & Office Goods

Consumer products industry, such as furniture, sporting goods, shoes, clothes, and objects for home and office, is experiencing reduced margins along with the need to rapidly introduce new products.  Designing the factory layout to produce a variety of products  is essential to efficiency. Our completely integrated factory layout, line design optimization solution enables you to maximize productivity, increase profitability and determine the best way to realize your products.

Automation Engineering & Commissioning

Consumer products are produced by systems that are increasingly sophisticated and complex, and consequently, difficult to develop and modify. Automation Engineering and Virtual Commissioning allow manufacturers to start-up and fine-tune production processes on virtual models, saving time and cost, reducing the risk of production downtime and potential work-related accidents.

Production Planning & Scheduling

Advanced planning and scheduling in real-time are essential in the Consumer Products industry, where consumer's preferences change rapidly and margins are always under pressure. Our planning and scheduling solution, allows you to create an efficient and responsive factory that delivers quality products and market success.

Closed Loop Quality

Enter the short summary here - no longer than 75 words. This is the version of the summary that will appear when this Solution is used in a promotion format.

Manufacturing Execution Management

As the Consumer Goods industry responds to new market demands, the adoption of an efficient Manufacturing Execution System (MES) that is vertically and horizontally integrated into the company structure is crucial. Our system is a sophisticated, highly scalable MES that delivers multiple capabilities and allows you to balance production efficiency with quality and visibility. It will enable you to optimize production, ultimately resulting in higher manufacturing responsiveness.

Technické publikace

Publikace dodávané s výrobky musí obsahovat správné informace a musí být v souladu s nařízeními. Musí být také upraveny podle geografických oblastí nebo skupin zákazníků. Naše řešení umožňuje udržovat publikace aktuální díky zahrnutí změn výrobku a používat zdrojová konstrukční data přímo. Naše integrovaná řešení pro správu a publikování dokumentů synchronizují v rámci prostředí PLM vývoj dokumentů a správní procesy s daty o výrobku.

Food Safety

Health-conscious consumers are changing the way they think about their food. Not only do they want high-quality ingredients. They also want assurance that the entire production process is safe and compliant with regulations. Not meeting these demands can harm brand values. Our solutions provide a holistic view into product and production information, including the full supply chain, and specifically address compliance management and the handling of complex change procedures.

Package Design for Food & Beverage

Packaging is a brand’s best marketing vehicle, but it also has to perform under daily use. Designers must deal with environmental compliance, faster product cycles due to social media, and new levels of mechanical stress with online commerce on the rise. Our suite of package design and visualization capabilities enables designers to create consumer-preferred packages with structural integrity and the assurance of efficient and effective manufacture worldwide.

Package Design

Packaging is a brand’s best marketing vehicle, but it also has to perform under daily use. Designers must deal with environmental compliance, faster product cycles due to social media, and new levels of mechanical stress with online commerce on the rise. Our suite of package design and visualization capabilities enables designers to create consumer-preferred packages with structural integrity and the assurance of efficient and effective manufacture worldwide.

Formulated Product Design

Customers demand innovative products that are healthy, environmentally friendly and low-priced. This puts tremendous pressure on product development. Reducing time-to-market and improving flexibility and efficiency requires sophisticated formula design, simulation and management capabilities, including management of detailed material characteristics, efficient candidate selection mechanisms and parameterization of quality testing. Combined with a full integration of R&D and manufacturing, our Digital Formulation Solutions will streamline and optimize R&D related processes, for an unrivaled competitive advantage.

Formulated Product Design

Customers demand innovative products that are healthy, environmentally friendly and low-priced. This puts tremendous pressure on product development. Reducing time-to-market and improving flexibility and efficiency requires sophisticated formula design, simulation and management capabilities, including management of detailed material characteristics, efficient candidate selection mechanisms and parameterization of quality testing. Combined with a full integration of R&D and manufacturing, our Digital Formulation Solutions will streamline and optimize R&D related processes, for an unrivaled competitive advantage.

Umělecký návrh

Umělecký návrh je hlavním způsobem, jak propagovat značku a předat důležité informace, které zákazníka přesvědčí k nákupu. Musí být proveden správně, v souladu s požadavky a sdělovat hlavní výhody výrobku.  Umělecký návrh založený na základech platformy PLM zvýší agilnost a kvalitu, sníží riziko reklamace a umožní návrháři, aby se více zaměřil na kreativní prvky podporující prodej výrobku a udržení zákazníků.

Digital Mockup, Virtual & Augmented Reality

In the past, verifying product and packaging functionality before placing a product on the market required a long and expensive process that involved the creation of one or more physical mock-ups. This process is becoming increasingly less possible in a consumer market that requires personalization, innovation and speed. Our digital mockup and design review solutions enable teams across the supply chain to assemble, visualize, and analyze models and detect issues early, before manufacturing.

Product Data Management

With today’s Consumer Goods industry more cost-competitive than ever, manufacturers must increase efficiency wherever possible. A lifecycle approach to process and data management is critical for this. Our solution centralizes technical information and keeps it up-to-date and accessible. This creates efficiency gains that will improve how you manage change, execute work processes, drive quality, and connect to external suppliers and customers.

Product Data Management

In the fashion industry, manufacturing is often done by suppliers, located far from where the products are designed. A lifecycle approach to process and data management is critical for making this practice function effectively.

Our solution centralizes technical information and keeps it up-to-date and accessible. It creates efficiency gains that will improve how you manage change, execute work processes, drive quality, and connect to external suppliers and manufacturing process definitions and execution.

Displaying of solutions.

Show all