Přejít k obsahu

Digitalization for the Marine Industry

Siemens Digital Industries Software offers a comprehensive and integrated portfolio of software and services that covers all aspects of the ship lifecycle, from concept design through production to operations and optimized service lifecycle management. Our broad suite of state-of-the-art software solutions for the marine industry enables you to drive innovation and increase productivity to overcome today’s challenges while transforming your business into the digital enterprise of tomorrow.

Digitalization for the Marine Industry

Siemens Digital Industries Software offers a comprehensive and integrated portfolio of software and services that covers all aspects of the ship lifecycle, from concept design through production to operations and optimized service lifecycle management. Our broad suite of state-of-the-art software solutions for the marine industry enables you to drive innovation and increase productivity to overcome today’s challenges while transforming your business into the digital enterprise of tomorrow.

The Royal IHC and Siemens Digitalization Partnership - Forging the Future of Shipbuilding

How do you operate as ONE organization when your company counts 37 distinct business units worldwide, each having developed their own set of procedures and processes, master data, and software applications? Dutch shipyard Royal IHC understood that to maintain efficient workflows, a superior customer service, and a competitive market position, they would need to evolve and become 'ONE IHC'. They embarked on an ambitious and challenging multi-year transformation project, choosing Siemens Digital Industries Software as their trusted partner.

Vybrané úspěchy zákazníků

Andreani Design

The right combination of skill and technology helps Andreani Design win new business; services now include product engineering and industrialization

The right combination of skill and technology helps Andreani Design win new business; services now include product engineering and industrialization

With implementation of NX, industrial design specialist significantly improves portfolio offering and operational effectiveness

Další informace See all Success Stories

All Marine Solutions

Explore and search for solutions in this industry.

Displaying of solutions.

Show all

Návrh výkonných lodí

Stále přísnější emisní normy a nařízení způsobují výrazný tlak na všechny aspekty výkonnosti lodí. Úspěšné dosažení požadované výkonnosti a efektivní dodávky v krátkých časových rámcích se neobejdou bez inovativního návrhu. Naše řešení nabízí možnost prozkoumat všechny aspekty návrhu lodi a splnit (nebo dokonce překročit) požadované normy návrhu.

Production Planning & Engineering for Shipbuilding

Ship construction is a complex and lengthy process that demands careful planning and timely decision-making. Plan, optimize and validate ship construction processes before building. Use a broad range of tools to streamline your process planning workflows, automate non-value-added planning tasks and validate the best shipbuilding plan. These tools facilitate process design and sequencing, production BOM and BOP management, time management, 3D shipyard layout and ergonomic analysis. Control ship and production lifecycles from process planning and detailed engineering to full production by connecting the entire value chain to realize the best production strategy.

HVAC Design for Ships and Offshore Structures

HVAC systems are critical for ensuring the safety and comfort of crew members and passengers. Getting HVAC systems right can improve both energy requirements and internal space utilization. Reduce design time and energy consumption, improve production quality, and maximize available internal space with our next-generation software for designing HVAC equipment and systems for ships and offshore structures.

Marine Industry Sustainability

The demand for sustainable ships is growing significantly. By ensuring that future classes of ships and the shipyards that design and build them are fully compliant with both current and future environmental requirements in all stages of a ship lifecycle, this solution will support your eco-design initiatives and help you minimize the risks and costs associated with noncompliance.

Hydrodynamika

Inženýring s ohledem na hydrodynamickou výkonnost je pro optimální návrh plavidla naprosto zásadní. Naše řešení umožňují analyzovat hydrodynamiku plavidel ve skutečném měřítku a skutečných provozních podmínkách. Díky virtuální nádrži lze zkoumat libovolné aspekty proudění nebo výkonnosti, například odpor lodního šroubu, samotný pohon, manévrování, zrychlení nebo tvar a zarovnání přívěsků.

Engines & Power Generation

Improving fuel efficiency requires a holistic approach to engine and powertrain design. Our combined portfolio of testing and advanced simulation enables detailed analysis of every aspect of engine design and integration.

Structural Integrity & Dynamics

Sound structural integrity is critical for viable operation, crew and passengers’ safety and comfort, as well as minimal environmental impact. Our simulation and testing solutions can predict fatigue life and hotspots while optimizing a product for durability.

Propulsion Systems

Propeller performance is the key for efficient conversion of generated power into thrust force. We provide all the necessary tools to analyze propulsion system performance, from the propeller in isolation to sub-systems and full system performance for complete power management.  Predict propeller performance, cavitation, and erosion using our hydrodynamics simulation capabilities, then analyze noise and dynamic response, vibration and structural integrity with our powerful 3D tools.

Aerodynamika

Optimalizace aerodynamiky plavidel je naprosto zásadní z hlediska bezpečnosti, efektivity provozu i pohodlí cestujících. Pomocí našeho řešení můžete předvídat aerodynamické zatížení nástaveb a zvýšit tak aerodynamickou efektivitu. Vyhodnoťte kritické situace již v raných fázích návrhu díky našim nástrojům pro fyzikální simulaci a analyzujte emise a bezpečnost přistávací plochy pro vrtulníky.

System Performance & Controls

Ensuring efficient vessel performance requires integration and optimization of multiple complex systems. Our solutions allow designers to check system architecture impacts on the complete vessel performance before any physical development takes place. Simulate and validate components early in the design cycle, and accurately predict system performance.

Displaying of solutions.

Show all

    Unlock your digital potential!

    Learn what differentiates top performing innovators from others

    Find out how the Tech-Clarity’s digital maturity assessment framework enables companies to increase product innovation and achieve or sustain market leadership. Take the test to get your digital score and find out how your company compares to top performers!