Přejít k obsahu

Small & Medium Business

Digitalization for Small & Medium Sized Manufacturing

Remove barriers and grow while maintaining your bottom line. We’re democratizing the most robust digital twins for your small and medium businesses. Our solutions are scalable, cost-effective, and industry-specific. They range from cloud-native apps and solutions, purpose-built for your needs, to cloud-connected desktops.

Small & Medium Business

Digitalization for Small & Medium Sized Manufacturing

Remove barriers and grow while maintaining your bottom line. We’re democratizing the most robust digital twins for your small and medium businesses. Our solutions are scalable, cost-effective, and industry-specific. They range from cloud-native apps and solutions, purpose-built for your needs, to cloud-connected desktops.

All Small & Medium Business Solutions

Explore and search for industry solutions in this industry segment.

Displaying of solutions.

Show all

Lifecycle Management

A lifecycle approach to process and data management is critical to meet these challenges regardless of how your business contributes value to the industry.  Our solution improves how manufacturers manage change, execute work processes, drive quality, and connect to external suppliers and customers. Our lifecycle management approach to centralizing technical information, keeping it up to date, and accessible means knowledge workers can be more efficient and achieve higher levels of performance.

IoT a analýza životního cyklu (výroba)

Naše řešení pro IoT a analýzu životního cyklu v oblasti průmyslových strojů umožňuje kombinovat různé zdroje dat a fragmentované informace a umožnit tak, aby zákazníci mohli ovlivňovat návrh, inovace výrobku a zvýšenou výkonnost. Od fáze návrhu a vývoje stroje přes jeho výrobu, dodání a použití u zákazníka jsou v každém z těchto kroků nezbytné pokročilé analytické funkce.

Project Management

Project Lifecycle Management for the Industrial Machinery and Heavy Equipment industries provides a platform for Program Management, Project Management, and Product Lifecycle Management to be combined with features for managing the Project and Product Portfolio in an integrated manner.

Správa nákladů na nástroje

Správa nákladů na výrobek pro oblast forem, nástrojů a výlisků nabízí výrobcům přístup k rozsáhlé sadě dat v hlavní databázi. Výběr profilů a lokalit z hlavní databáze umožňuje využít různé předkonfigurované informace, například specifikace, výrobní postupy a hodinové sazby. Výsledkem je velmi podrobný výpočet nákladů, který nabízí při tvorbě rozpadů nákladů značnou flexibilitu.

Modular Machine Engineering Process Management

Modular Machine Engineering Process Management solution for the Industrial Machinery industry supports Engineer to Order, Configure to Order, and Assembly to Order processes to help establishes common processes configuring and managing a family of products while defining functional modules (subsystems) that can be easily modified to meet a customer’s specific requirements and related changes.

Engineer To Order Process Automation

Engineer to Order Process Automation solution for the Industrial Machinery industry provides a powerful rule authoring environment and repository that allows domain experts to capture the rules and best practices used to engineer and bid engineer to order (ETO) products which helps reduce the manufacturing cost of configured products.

Verification Management

Our Verification Management Solution for the Heavy Equipment Industry combines unique capabilities for integrated simulation and test management with plant simulation for manufacturing and manufacturing planning and execution, all while insuring complete closed loop requirements traceability.

Návrh kosmetických a hygienických výrobků

Návrh kosmetických a hygienických výrobků je odvětví, kde se od výrobků vyžaduje estetický vzhled a složité funkce, aby za něj byli zákazníci ochotni utratit své peníze. 

Naše řešení umožňuje spojit mechanický návrh s funkcemi pro elektrický a softwarový návrh. Díky tomu lze pracovat s kompletním výrobkem a vytvořit tak úplné digitální dvojče i u složitých výrobků. Využijte naše řešení k rychlejšímu a efektivnějšímu návrhu inovativních výrobků.

Robotics Design & Commissioning

Robotic Design and Commissioning for the Industrial Machinery Industry helps you develop complete robot programs that contain robot specific logic to help you perform “What-if” scenarios to check system behavior and provide complete validation of cell behavior virtually.

Software Engineering

Software Engineering solution for the Industrial Machinery Industry allows you to transform otherwise disconnected tools and processes into an integrated design solution that enables you to builds the complete digital twin by combining software functionality with mechanical and electrical capabilities and builds the complete digital twin and align the product through development and change impact analysis.

Packaging Design & Management

Deliver innovative product development processes faster and more efficiently at your medical device organization. From the initial concept through to the finished product, our end-to-end, digital packaging design and management solutions for medical device and pharmaceutical companies provide individualized tools for detailed designs with lower associated costs.

HVAC Performance Engineering

Gain better insight into HVAC systems for performance and efficiency, noise and vibration, and cooling than you can achieve with physical testing alone.

Rotating Machinery Performance Engineering

Gain better insight into rotating equipment like pumps, compressors, motors and more for performance and efficiency, noise and vibration, and cooling than you can achieve with physical testing alone.

Umělecký návrh

Umělecký návrh musí předávat důležité informace zákazníkovi způsobem, který je konzistentní se značkou a srozumitelně sděluje výhody výrobku, aby zákazníka přesvědčil ke koupi. Naše integrované řešení pro umělecké návrhy zvýší agilnost a kvalitu, sníží riziko reklamace a umožní návrhářům, aby se více zaměřili na kreativní prvky návrhu podporující prodej výrobku a udržení zákazníků.

Umělecký návrh

Obuvnické a oděvní společnosti spolu soupeří na poli rychlé mody a musí být schopny uvádět nové výrobky v řádu dní. Agilita je při tvorbě uměleckého návrhu nezbytná.  Této agility lze dosáhnout opakovaným používáním stávajících návrhů. Umělecký návrh založený na platformě pro správu životního cyklu výrobku nabízí spolehlivá a přesná data, možnost opakovaného používání návrhů a rychlé tvorby konfigurací včetně personalizovaných popisků nebo monogramů. Umělecký návrh je v oblasti obuvnictví, oděvnictví a doplňků stejně důležitý jako balení výrobku.  Agilita je v oblasti uměleckého návrhu obzvláště důležitá v poslední fázi, aby bylo možné dodávat personalizované výrobky v řádu dnů.

Aditivní návrh a výroba

Naše řešení pro aditivní návrh a výrobu v oblasti těžkého průmyslu obsahuje integrované softwarové aplikace pro aditivní výrobu umožňují rychle měnit vzhled výrobků a postup výroby a revidovat obchodní modely.

3D Printing & CNC Machining (CAM)

Re-imagine your entire cardiovacascular or neurological medical device business and achieve optimal product performance while also reducing costs with our 3D Printing and CNC Machining (CAM) solution capabilities.

Spolupráce s řetězcem dodavatelů

Spolupráce s řetězcem dodavatelů v oblasti forem, nástrojů a výlisků nabízí jednoduchou a bezpečnou platformu pro dodavatele, v níž mohou sdílet data o pracovních postupech a změnových procesech i dodavatelé mimo prostředí PLM daného výrobce.

Manufacturing Data Management

Our Manufacturing Data Management solution for the Industrial Machinery Industry allows you to manage all of the information defining your products, processes, production resources and plant facilities in a single source of manufacturing knowledge.

Body Manufacturing Stamping

Automotive stamping dies and press lines are high-cost, long lead-time investments. To maximize return on investment (ROI), it’s important to streamline development and commissioning of new lines, while flexibly adapting existing lines to new designs. Our automotive stamping solutions are used by leading companies to optimize operational efficiency and reduce time, cost and errors in design, planning and production of sheet metal parts and dies. Performance improvement include: reduction of try-out time by 70 percent, reduction of tooling design costs by 20 percent, reduction of stamping die design errors by 90 percent, and increase of stroke rate by 10 percent.

Tooling & Fixtures

Tooling and Fixtures Part Manufacturing solution for the Industrial Machinery and Heavy Equipment Industries offer a comprehensive set of fully integrated tools for part manufacturing from CAD/CAM, robotics, CNC machining, and CMM inspection through 3D printing.

Electronics Manufacturing

Our electronic manufacturing solutions are helping deliver process plans throughout your medical device enterprise that reflect the correct product configurations while helping reconcile manufacturing constraints for enhanced design, development, and end use products.

Factory Layout, Line Design & Optimization for Beauty, Personal Care, & Home Care

The Consumer Package Goods industry is experiencing reduced margins along with the need to rapidly introduce new products. Designing the factory layout to produce a variety of products is essential to efficiency. Our completely integrated factory layout, line design & optimization solution enables you to maximize productivity, increase profitability and determine the best way to realize your products

Factory Layout, Line Design & Optimization for Home & Office Goods

Consumer products industry, such as furniture, sporting goods, shoes, clothes, and objects for home and office, is experiencing reduced margins along with the need to rapidly introduce new products.  Designing the factory layout to produce a variety of products  is essential to efficiency. Our completely integrated factory layout, line design optimization solution enables you to maximize productivity, increase profitability and determine the best way to realize your products.

Factory Layout, Line Design & Optimization

Our Factory Layout, Line Design and Optimization solution for the Industrial Machinery and Heavy Equipment Industries allows you to design, layout, and configure your factory environment, as well as optimize factory operations using digital 3D factory models and advanced software tools.

Production Planning & Scheduling

Production Planning and Scheduling Solution for the Industrial Machinery and Heavy Equipment Industry provides a suite of tools that helps planners, from owner-operators to equipment OEM’s to work together to optimize production processes within the digital enterprise to increase efficiency, flexibility and time-to market.

Integrated Quality Management

Our Quality Management solution provides manufacturers with the ability to improve quality and reduce costs along the entire product lifecycle by providing a closed loop quality environment that will optimize operational efficiency and help to drive out waste and scrap, allowing you to build a best-in-class manufacturing operation.

In-service Data Management

In-service Data Management solution for the Industrial machinery Industry addresses the need for providing capabilities to manage physical product and related information and processes, specifically, test data management, as-built, and as-maintained (serviced) and perform functions related to servicing those physical products.

Electro-Mechanical Design for Consumer & Industrial Electronics

We understand electro-mechanical design’s challenging service entry requirements. In response, we offer the best-in-class design solution enabling consumer and industrial electronics companies to get the right products to market faster and exceed customer expectations.

Návrh strojů nové generace

Díky přehlednému 3D návrhu, integrované simulaci a bezkonkurenčních možností správy dat lze snadno provádět inovace i u strojů se stále složitější mechatronickou strukturou. Implementací našeho obsáhlého balíku řešení můžete urychlit schválení strojního zařízení zákazníkem, zvýšit kvalitu a dosáhnout vyšších marží.

Engineering Data Management

Industrial machinery and heavy equipment manufacturing is becoming more complex with the increasing requirements of embedded software and electronics content. Many manufacturers are challenged with these new and ever-changing needs. Manage multi-disciplinary machinery and equipment engineering teams with an integrated approach to engineering lifecycle management that leverages integrated requirements management, secure supplier collaboration and an engineering management platform that combines mechanical, electronic, software and simulation data into a single collaborative environment.

Environmental Compliance Management for Electronics

Electronics manufacturers are constantly under strict environmental regulations and typically subject to export law, which can increase supply chain costs and expose companies to significant fines and brand erosion in case of noncompliance. Our solution maximizes the visibility of regulation compliance status in all stages of the product lifecycle by integrating material data into the product lifecycle, creating a sustainability framework to address current and future environmentally-related needs.

Mechanical Design for Medical Instruments & Equipment

Innovate continuously, and with speed and confidence that your mechanical design environment will allow your medical device organization to create designs which seamlessly incorporate biomedical user needs and multidisciplinary engineering design outputs.

Správa souladu s ekologickými předpisy

Naše řešení pro správu souladu s ekologickými předpisy a udržitelnosti výrobku je efektivním a rychlým způsobem, jak se vypořádat s celosvětovou problematikou ochrany planety a jejích obyvatel. Je založena na koncepci jediného zdroje informací, která umožňuje sledovat složení materiálu výrobků a navrhovat ekologické alternativy. Omezte používání nebezpečných látek, snižte riziko nesouladu s předpisy a buďte transparentní, zatímco vaše podnikání poroste díky inovativním a ekologickým výrobkům.

Part Manufacturing & Quality

Our Part Manufacturing and Quality solution offers a comprehensive set of fully integrated tools for part manufacturing, including CAD/CAM, robotics, CNC machining, CMM inspection and 3D printing.

Product Cost Management

Machine and equipment costs are under constant pressure and increasingly stringent governmental regulations. Customized user specifications around the globe affect delivery, costing and quality control processes in the industrial machinery and heavy equipment industry. Our solutions help deliver a competitive advantage through an effective, sophisticated product cost solution that integrates a world class PLM program with precise cost management tools.

Part Manufacturing

It is no secret that manufacturing challenges in the aerospace industry are growing. Advanced materials, such as composites, and advanced technologies, such as additive manufacturing, are driving up manufacturing complexity. Automated processes are replacing labor-intensive applications on the shop floor, and this is increasing the need for specialized tools. Our manufacturing solution offers a comprehensive set of fully integrated tools for part manufacturing, including CAD/CAM, robotics, CNC machining, CMM inspection, and 3D printing.

Technické publikace

Publikace dodávané s výrobky musí obsahovat správné informace a musí být v souladu s nařízeními. Musí být také upraveny podle geografických oblastí nebo skupin zákazníků. Naše řešení umožňuje udržovat publikace aktuální díky zahrnutí změn výrobku a používat zdrojová konstrukční data přímo. Naše integrovaná řešení pro správu a publikování dokumentů synchronizují v rámci prostředí PLM vývoj dokumentů a správní procesy s daty o výrobku.

Package Design for Food & Beverage

Packaging is a brand’s best marketing vehicle, but it also has to perform under daily use. Designers must deal with environmental compliance, faster product cycles due to social media, and new levels of mechanical stress with online commerce on the rise. Our suite of package design and visualization capabilities enables designers to create consumer-preferred packages with structural integrity and the assurance of efficient and effective manufacture worldwide.

Umělecký návrh

Umělecký návrh je hlavním způsobem, jak propagovat značku a předat důležité informace, které zákazníka přesvědčí k nákupu. Musí být proveden správně, v souladu s požadavky a sdělovat hlavní výhody výrobku.  Umělecký návrh založený na základech platformy PLM zvýší agilnost a kvalitu, sníží riziko reklamace a umožní návrháři, aby se více zaměřil na kreativní prvky podporující prodej výrobku a udržení zákazníků.

Moderní inženýring strojů

Zahájení procesu inovace od plánování do výroby může být náročné. S řešením návrhu strojů společnosti Siemens PLM Software pro pokročilý strojní inženýring může vaše společnost nastoupit cestu digitálních inovací a zlepšit svou produktivitu. Naše řešení pro pokročilý strojní inženýring nabízí větší jistotu ve vývoji vyspělých strojů, zkrácení doby rozjezdu výroby pomocí virtuálního navrhování a uvádění do provozu, což umožňuje lepší ověřování výrobků předem, zkrácení doby uvedení do provozu a rychlejší nástup produktivity.

Tooling & Fixtures

Our end-to-end tooling and fixtures solutions for medical devices optimize part manufacturing processes using digital twins to unify the digital and physical worlds.

Structural Integrity and Durability

Your customers need machines that will last and minimize downtown.  That means you need to engineer your machines to withstand multiple types of loads over millions of cycles to deliver the longevity your customers expect.  Our simulation and testing solutions provide a complete and effective durability engineering process, from high-quality, automated load data acquisition and target setting, to load prediction on full product level, to stress and lifetime behavior assessment of components!

Thermal & Energy Management

Engineer the thermal performance of your machines from the earliest stages of development. Siemens PLM Software has thermal and energy solutions that can help you at every step of the development process, from 1D systems modeling to 3D coupled thermal-fluid simulation of cooling systems to simulation of how temperature will affect machine components.

Performance & Efficiency

Efficiency, flow rate, heat exchange, and controls are all critical performance criteria of HVAC systems like heat pumps, air conditioners and furnaces.  Siemens PLM Software simulation and testing solutions give you the tools you need to determine if your HVAC system meets requirements for these criteria and more before you ever need to build a prototype.

Noise, Vibrations & Dynamics

Rattle, whine, torsional vibration, rotor dynamics, and other noise and vibration issues are common in rotating machinery. Reduce noise and vibration with a comprehensive set of advanced vibration and acoustic simulation and testing solutions that can help you earlier predict the dynamic and acoustic performance of your machine, as well as determine the source and transfer path of noise in machines that are already in the field.

Flow & Thermal Design

Engineer the thermal performance of rotating machines from the earliest stages of development. Siemens PLM Software has thermal and energy solutions that can help you at every step of the development process, from 1D systems modeling to 3D coupled thermal-fluid simulation of cooling systems to simulation of how temperature will affect machine components.

Digital Mockup, Virtual & Augmented Reality

In the past, verifying product and packaging functionality before placing a product on the market required a long and expensive process that involved the creation of one or more physical mock-ups. This process is becoming increasingly less possible in a consumer market that requires personalization, innovation and speed. Our digital mockup and design review solutions enable teams across the supply chain to assemble, visualize, and analyze models and detect issues early, before manufacturing.

Digital Mockup, Virtual & Augmented Reality

Digital Markup, Augmented and Virtual Reality for the Industrial Machinery Industry is a lifecycle visualization and mockup technology allows design teams to immersing themselves in the virtual world of the product’s digital twin to create high-level digital prototypes comprised of thousands of parts and components.

Next Generation Design for Mold, Tool, & Die

Our Next Generation Mold, Tool & Die Design solution leverages synchronous technology to efficiently work and modify Multi-CAD data and early validation of mold designs to create a competitive advantage by reducing part turnaround time and increasing quality in the final design.

Displaying of solutions.

Show all