Siemens Xcelerator – Přijměte digitální budoucnost

Výrobky pro digitální inovace

Řešení Siemens Xcelerator spojuje a integruje celé portfolio společnosti Siemens Digital Industries Software s integrovanými nástroji a databázemi propojujícími současné a budoucí prostředí informačních, provozních a inženýrských technologií.

Řešení Siemens Xcelerator díky spojení platformy, která byla dříve známá pod názvem Siemens Digital Innovation Platform, s řešeními Centrum přehledů, Siemens Cloud Solutions, Siemens EDA a Mendix umožňuje snadno vytvářet, integrovat a rozšiřovat vaše stávající data a síťové systémy.

Siemens Xcelerator – Přijměte digitální budoucnost

Řešení Siemens Xcelerator spojuje a integruje celé portfolio společnosti Siemens Digital Industries Software s integrovanými nástroji a databázemi propojujícími současné a budoucí prostředí informačních, provozních a inženýrských technologií.

Řešení Siemens Xcelerator díky spojení platformy, která byla dříve známá pod názvem Siemens Digital Innovation Platform, s řešeními Centrum přehledů, Siemens Cloud Solutions, Siemens EDA a Mendix umožňuje snadno vytvářet, integrovat a rozšiřovat vaše stávající data a síťové systémy.

Product Lines

Our rich set of product applications have helped companies in all industries to improve their businesses through product and process innovation. The complexity of today’s smart products and their associated manufacturing processes places demands on companies to understand the interaction of these multi-domain systems at a depth not required before. Creating and sharing precise digital twins of each stage of the product’s processes is fundamental for transforming into a digital enterprise. Our portfolio of products addresses each of the domains with industry-leading technology across all areas.

NX

NX

The next generation of design, simulation and manufacturing solutions that enable you to realize the value of the digital twin

 

The next generation of development approaches blurring the boundaries between software, electrical, electronic and network development to ensure comprehensive traceability and compliance whilst accelerating product development.

Capital

Modern E/E systems are characterized by a huge growth in complexity. One of the biggest challenges is developing these complex, multi-domain systems in a coherent, integrated way, which is driving companies to evolve their E/E system development approaches to meet the market challenges of tomorrow.

 

Embedded Product Design Tools

Embedded Software Products

Siemens delivers embedded software solutions that enable device manufacturers to quickly design and build high quality connected devices – including those with rich user interfaces, cloud-based remote management, or safety certification. Base technologies include Linux, the Nucleus real-time operating system, advanced multicore runtime, IoT enablement, Machine Learning enablement, and embedded software development tools.

 

Teamcenter

Teamcenter

A modern, adaptable PLM system that breaks down barriers between people and processes, Teamcenter helps manage the multi-domain development and manufacturing of highly successful products.

 

Collaborative group of office workers, two woman and man

Active Integration

Creating an integrated, enterprise-wide PLM environment

 

Simcenter

Simcenter

Combine the best-in-class system simulation, 3D CAE, and testing solutions and understand product performance better to deliver innovations faster and with greater confidence.

 

Opcenter

Optimalizujte výrobní procesy a zlepšete využití zdrojů, plnění termínů, dobu odezvy a rychlost uvádění výrobků na trh.

 

Tecnomatix

Tecnomatix

Tecnomatix digital manufacturing solutions help you digitalize manufacturing and the process of turning your innovative ideas into transformative products.

 

Muž s tabletem v ruce, který používá platformu Centrum přehledů k optimalizaci výrobních úkonů

Insights Hub

Platforma Centrum přehledů, což je řešení jako služba od společnosti Siemens s technologií IoT, podporuje absolutní transparentnost vašich úkonů tím, že propojí vaše aktiva – výrobky, závody, systémy, stroje – s centrálním místem, kde můžete shromažďovat, analyzovat, vizualizovat a reagovat na kontextová data.

 

PLM Components

PLM Components

Nástroje pro vývoj 3D softwaru, které zkracují čas, snižují náklady a riziko uvádění na trh inovativních produktů pro 3D modelování, tvorbu skic a drah, budování sestav, kontrolu kolizí, výměnu dat a vizualizaci.

 

Polarion

Polarion

Unified application lifecycle management solution for defining, building, testing and managing complex software systems

 

Solid Edge

Solid Edge

Dostupné a snadno použitelné nástroje, které řeší všechny aspekty vývoje výrobků.

 

Stavba lodi v loděnici, zefektivněná pomocí softwaru FORAN pro navrhování lodí

FORAN

Software FORAN, který se používá v každé fázi návrhu a výroby plavidla, je jediný software pro navrhování lodí svého druhu, protože zahrnuje všechny aspekty stavby lodí plně integrovaným způsobem. V současné době na něj má licenci více než 150 loděnic a konstrukčních kanceláří ve 40 zemích.

 

TIA Portal

TIA Portal

Unrestricted access to our complete range of digitalized automation services, from digital planning to transparent operation

 

Mendix

Mendix

Nejrychlejší a nejsnáze použitelná platforma pro tvorbu a trvalé vylepšování mobilních i webových aplikací, která umožňuje inovace ve webovém měřítku.

 

Valor

Softwarová řešení Valor optimalizují výrobu plošných spojů (PCB) tím, že umožňují plný digitální postup od návrhu produktu, přes procesní inženýrství, až po výrobní dílnu. 

 

Software Domains

Our portfolio of digital innovation products are structured and developed to accelerate innovation in each of the domains of your digital enterprise while also connecting with the other critical areas of your business. By addressing the specific requirements in each of these areas we can deliver applications that have the breadth and depth necessary to enhance the core processes within each of these domains. By combining these domain applications with our underlying framework of shared services we are delivering the Digital Innovation Platform. This platform provides the environment for accelerating innovation in product and process development through digitalization.

Mechanical Design

Mechanical Design

Integrated suite of applications for developing 3D digital twins in a flexible and efficient product design environment

 

Stavba lodi v loděnici, kde je zapotřebí nejlepší inženýrství námořních konstrukcí

Marine Vessels and Structures Engineering

Námořní inženýrství zahrnuje navrhování a stavbu lodí a námořních konstrukcí. Zahrnuje všechny aspekty návrhu v plně integrovaném provedení. Používá se ve všech fázích návrhu a výroby plavidla, od návrhu koncepce přes výrobu až po provoz a optimalizované řízení životního cyklu.

 

Electrical & Electronics

Electrical & Electronics

Products for the design and development of electrical/electronic systems and integrated circuits

 

Software Engineering

Software Engineering

Products to manage the entire software development cycle

 

Simulation & Test

Simulation & Test

Engineer innovations faster and with greater confidence, by using a holistic solution set that helps you build and maintain a digital twin for performance prediction and design optimization

 

Manufacturing Planning

Manufacturing Planning

Digitally transform the process of making parts and assembling products using integrated manufacturing process planning software.

 

Factory Automation

Factory Automation

Solutions for continuous optimization of plant operation, comprehensive preventive maintenance and fast repairs

 

Manufacturing Operations

Manufacturing Operations

Enables digitalization of manufacturing operations to drive real production by providing full visibility into manufacturing processes

 

Embedded Software

Embedded Software

Siemens delivers embedded software solutions that enable device manufacturers to quickly design and build high quality connected devices across a wide range of industries.

 

Performance analytics

Performance analytics

Solution for performance and big data analytics provides actionable insights to optimize all production phases.

 

Low-code application development

Low-code development is a visual approach to software development. It empowers developers with various backgrounds and experience levels to contribute to the creation of enterprise solutions. With our low-code platform, Mendix, you can abstract and automate every step of the application lifecycle to streamline delivery of a variety of solutions.

 

Frameworks

The shared services frameworks of the Siemens Digital Innovation Platform underpin all of your digital innovation activity – from concept to end-of-life. The Digital Innovation Platform seamlessly integrates the application domains enabling an open and collaborative environment for informed decision making. Our common modeling service allows users to extend the capabilities of the platform applications creating a rich environment to design, visualize, simulate, and build products. In addition, the frameworks enable a seamless flow of information, where the production data is made available to drive automation and optimize assets.

Analyst Perspective on Digital Innovation

Taxal Analyst Perspective on Digital Innovation

The whole is greater than the sum of the parts

The future digital enterprise will be defined by the effective and coordinated use of technologies. The prospect of an integrated Digital Innovation Platform helps to turn vision into digital realities; delivering (digital) resource and connecting the dots between new and old for more immediate business benefit.

Read the perspective