Electronics & Semiconductors

Digitalization for Electronics and Semiconductors

To help customers harness complexity in today’s environment, Siemens offers a comprehensive and integrated portfolio of software solutions for the electronics and semiconductor industries. Including Product Lifecycle Management (PLM), Electronic Design Automation (EDA), Application Lifecycle Management (ALM), Manufacturing Operations Management (MOM), Embedded Software and the Internet of Things (IoT) solutions that drive digital transformation for businesses of all sizes.

Electronics & Semiconductors

Digitalization for Electronics and Semiconductors

To help customers harness complexity in today’s environment, Siemens offers a comprehensive and integrated portfolio of software solutions for the electronics and semiconductor industries. Including Product Lifecycle Management (PLM), Electronic Design Automation (EDA), Application Lifecycle Management (ALM), Manufacturing Operations Management (MOM), Embedded Software and the Internet of Things (IoT) solutions that drive digital transformation for businesses of all sizes.

Electronics Lifecycle Management

Vybrané úspěchy zákazníků

ASML

NX certification improves design proficiency at ASML

Leading lithography machine maker uses certification to work more effectively and improve quality with NX CAD

Další informace See all Success Stories

Všechna řešení pro elektroniku a polovodiče

Procházejte a vyhledávejte řešení v rámci tohoto odvětví.

Displaying of solutions.

Show all

Elektromechanická konstrukce pro spotřební a průmyslovou elektroniku

Chápeme, jak vysoké požadavky jsou kladeny na servis elektromechanických zařízení. Proto nabízíme řešení s těmi nejlepšími nástroji pro konstrukci, které výrobcům umožňují uvádět spotřební a průmyslovou elektroniku na trh rychleji a překonat očekávání zákazníků.

Semiconductor Equipment Design

We understand challenging service entry requirements of electro-mechanical design. In response, we have the best-in-class design solution to enable semiconductor equipment OEMs to get the right products to market faster and exceed customer expectations.

Electro-Mechanical Design for Electronic Manufacturing Services

We understand electro-mechanical design’s challenging service entry requirements. In response, we offer the best-in-class design solution enabling electronic manufacturers to get the right products to market faster and exceed customer expectations.

Home Appliance Design

We understand challenging electro-mechanical service entry requirements. In response, we offer the best-in-class design solution to enable home appliance OEMs to get the right products to market faster and exceed customer expectations.

IoT a analýza životního cyklu pro elektroniku a polovodiče

Pomocí internetu věcí získávejte informace o provozu a používání zařízení spotřební a průmyslové elektroniky a začleňte je do vývojového procesu produktu. Získáte data využitelná pro zlepšení jeho vlastností.

Technical Publishing for Electronics & Semiconductors

Bring your document development and management processes into your PLM environment, keeping technical publications up-to-date with product changes and directly using engineering source data. A structured interface with advanced authoring and publishing tools greatly reduces the effort to generate accurate, effective documents that can be tailored by market, language or product. Use this solution to gain the competitive advantage you need to succeed in the highly complex global Electronics and Semiconductor market.

Environmental Compliance Management for Electronics

Electronics manufacturers are constantly under strict environmental regulations and typically subject to export law, which can increase supply chain costs and expose companies to significant fines and brand erosion in case of noncompliance. Our solution maximizes the visibility of regulation compliance status in all stages of the product lifecycle by integrating material data into the product lifecycle, creating a sustainability framework to address current and future environmentally-related needs.

Správa nákladů pro elektroniku a polovodičová zařízení

Optimalizujte proces správy nákladů na uvádění nového výrobku na trh díky našemu řešení digitálních společností pro oblast elektroniky a polovodičových zařízení, které kombinuje sílu nejlepší celosvětové digitální inovační platformy se sofistikovanými nástroji pro správu nákladů v jediném systému. Zlepšete správu, viditelnost a transparenci hlavních faktorů ovlivňujících náklady, včetně komponent, materiálů, logistiky, práce, strojů, procesů a objemů jednotek výrobků, což vám umožní tyto faktory optimalizovat.

Smart Manufacturing for Electronics

Díky inteligentní výrobě mohou podniky vyrábějící elektroniku vyrábět ve vyšší kvalitě a dodávat výrobky na trh rychleji. Díky softwarovým řešením výroby od společnosti Siemens mohou podniky odstranit redundanci fyzických prototypů, nadbytek informací a nedigitální instruktáž. Tato řešení zachovávají plynulý chod výrobního procesu a zefektivňují výrobní procesy ať už se jedná o individuální pracoviště, nebo celosvětové podniky.

Lifecycle Management for Semiconductor Devices

All semiconductor companies, including; fabs, fabless, IDMs, foundries, and OSATs or subcons, can use the latest end-to-end product lifecycle management (PLM) software to reduce time to market (TTM). They conquer product complexity, react to changing requirements at the speed of business and gain insights to predict future product needs. Implementing an efficient end-to-end PLM system to maintain collaboration for all product data, including; specification, intellectual property (IP), validation, verification information. They achieve their business goals.

Integrated Lifecycle Management for Electronics

Industrial and consumer electronics and electronics manufacturing service (EMS) companies of all sizes choose integrated lifecycle management as their core of digital transformation to innovate and leverage the most comprehensive digital twin. An integrated PLM system enables users to collaborate on all product data, including specification, intellectual property, validation, and verification information. With all electrical, mechanical, software, design, and manufacturing activities they increase efficiency and productivity.

Electronic Systems Design

Today's electronic systems design teams are under intense pressure to deliver more complex products on compressed schedules and budgets. To compete, companies needs solutions that leverage multidiscipline collaboration across the entire product development process from concept to delivery including electronics, mechanical and software with validation through simulation.

State of the art design and validation

Design better products faster with integrated electronic systems design, validation tools, and processes. Allow engineers to analyze many more system configurations and leverage the lowest cost alternatives while ensuring that the end product meets the requirements.

Electronic design collaboration software

Leading companies find that to overcome today’s electronic design and manufacturing challenges; they need an integrated approach that combines all design and development processes into a single collaborative environment. Collaboration through integrated product from integrated product lifecycle management (PLM) is the differentiator that drives productivity, innovation, time-to-market (TTM), and ultimately, profitability.

Design for compliance & sustainability

Environmental compliance and product sustainability solutions can control and trace the material makeup of your products down to the substance level. Limit hazardous substances in your products and reduce the risk of noncompliance with regulatory directives (REACH, RoHS, Conflict Minerals, and more).

Simulation-driven design

You need a more holistic approach to design with simulation to see and predict problems sooner. Design teams need the tools to quickly learn which ideas work best and validate them before building anything. It all starts with simulation-driven design.

Electronics and Semiconductors Performance Engineering

Build a digitalization strategy with Simcenter. Improve product design and development process using predictive simulation and test applications. Learn More

Semiconductor Lifecycle Management

Semiconductor Lifecycle Management is a Teamcenter X industry solution that offers a fully integrated cloud, SaaS PLM solution for semiconductor businesses of any size. It brings companies a complete, commercial off-the-shelf (COTS) collaborative solution for the ideation, planning, design, verification and manufacturing of today’s highly complex semiconductors. 

Displaying of solutions.

Show all

    Využijte svůj digitální potenciál!

    Podívejte se, čím se přední inovátoři liší od ostatních výrobců

    Podívejte se, jak různé podniky díky aplikaci pro hodnocení digitální vyspělosti od agentury Tech-Clarity zavádějí více inovací a drží si tak přední pozice na trhu. Můžete vyplnit tento test, určit své digitální skóre a zjistit, jak jste na tom v porovnání s těmi nejlepšími.