Filozofie kvalitySiemens Quality VisionNaše produkty jsou navrženy, vyvíjeny a prodávány v souladu s pravidly certifikace Bureau Veritas, která vyhovuje normě ISO 9001.

„Siemens je synonymum špičkové kvality“

Méně Více

Závazek kvality společnosti Siemens Digital Industries Software pramení z řešení Siemens Quality Vision, které využívá:

Základní kvalitativní principy společnosti Siemens

 • Zákazník a obchodní úspěchy
 • Vysoká kvalita všeho, co děláme
 • Provádějte kontroly a testy dříve a učte se rychle
 • Data v reálném čase a otevřenost
 • Prevence, řešení rizik a systematická zlepšení
 • Kvalitativní kompetence pro každého
Méně Více

Podporované funkce a iniciativy:

Prvky řízení kvality společnosti Siemens

 • Požadavky zákazníků
 • Kvalitativní standardy v procesech a projektech
 • Konzistentní správa dodavatelů
 • Kvalitativní plánování dle obchodní situace
 • Přesné výkazy kvality
 • Rozsáhlá kvalifikace pro kvalitu
 • Neustálé zdokonalování
 • Motivace díky zapojení managementu
 • Řídicí a podpůrná role manažera kvality
Méně Více

Řízeno:

Zásady udržování kvality společnosti Siemens Digital Industries Software


„Neustálé zlepšování vede ke konstantnímu zvyšování hodnoty produktů a služeb, které našim zákazníkům nabízíme.“


Aby kvalita splňovala požadavky Quality Vision, používá se systém řízení kvality (QMS). Ten pomocí mezinárodních norem, nejlepších postupů a kvalitativních principů usnadňuje odstranění nebo minimalizaci rizik u výrobků, projektů a procesů.

Certifikace systému QMS od akreditované nezávislé třetí strany dokumentuje náš závazek kvality. A i díky tomu naši zákazníci získávají hmatatelné výhody pro vývoj výrobků, protože se mohou spolehnout na nástroje, které pro ně vyvíjíme.

Méně Více

Certifikace

Méně Více