Heavy Equipment & Off Highway Vehicles

Digitalization for Heavy Equipment Industry 4.0

Heavy equipment manufacturers are developing high-performance machinery with new sensor technology and alternative materials. Along with the need to extend the product lifecycle, manufacturers face many challenges: global competition, multi-site manufacturing, compressed development cycles, total-cost-of-ownership reductions, fuel economy, and regulatory emissions standards. These challenges require an integrated set of design, simulation and manufacturing tools that are managed in a unified and integrated environment.

Heavy Equipment & Off Highway Vehicles

Digitalization for Heavy Equipment Industry 4.0

Heavy equipment manufacturers are developing high-performance machinery with new sensor technology and alternative materials. Along with the need to extend the product lifecycle, manufacturers face many challenges: global competition, multi-site manufacturing, compressed development cycles, total-cost-of-ownership reductions, fuel economy, and regulatory emissions standards. These challenges require an integrated set of design, simulation and manufacturing tools that are managed in a unified and integrated environment.

Digitalization for the heavy equipment industry

The pace of digitalization is unprecedented. It's all enabled by digital threads that turn silo data into connected disciplines and processes. These threads form the neural network of a digital twin -- a virtual entity that mirrors the physical world, turning data into insight to continuously design, build and optimize throughout the product and production lifecycle.

Vybrané úspěchy zákazníků

elobau

Electromechanical components manufacturer saves costs with Teamcenter product cost management

Siemens’ solution helps elobau reduce processing time for quotations by 40 percent

Další informace See all Success Stories

All Heavy Equipment Solutions

Explore and search for industry solutions in this industry sector.

Displaying of solutions.

Show all

Automatizace procesů inženýringu na objednávku

Naše řešení pro automatizaci procesů ETO nabízí výkonné prostředí pro tvorbu pravidel a úložiště, které odborníkům z jednotlivých oborů umožňuje popisovat pravidla a postupy osvědčené u inženýringu ETO výrobků, což umožňuje snížit výrobní náklady konfigurovaných výrobků.

Spolehlivost a bezpečnost provozu

Řešení pro spolehlivost a bezpečnost provozu těžkých strojů využívá integrovaný přístup návrhu, který zvyšuje spolehlivost systému, snižuje nároky na podporu i logistiku a nabízí nejnižší celkové provozní náklady.

Správa ověřování

Naše řešení správy ověření pro odvětví těžkých strojů kombinuje funkce pro simulace komponent, řešení výrobních linek, plánování celých závodů a posuzování výrobních programů. To vše v jednotném prostředí a v rámci úplné uzavřené smyčky.

Strojírenský návrh pohonů

Strojírenský návrh pohonů pro těžkou techniku kombinuje pokročilé simulační funkce a nejlepší software pro generativní návrh a umožňuje tak vytvořit nejmodernější modelovací prostředí nabízející rychlé vyhodnocení efektivity návrhů pohonů.

Softwarový inženýring

Softwarový inženýring pro odvětví těžké techniky využívá při vývoj produktů integrovanou strategii, ve které je vývoj softwaru (vestavěného i nevestavěného) součástí vývoje stroje. Zajištění obousměrné integrace mezi ALM a PLM umožňuje tvorbu úplných digitálních dvojčat.

Spolupráce v rámci dodavatelského řetězce

Naše řešení nabízí jednoduchou a bezpečnou platformu pro spolupráci se všemi dodavateli (i mimo prostředí PLM). Díky uložení dat o výrobku v centralizované databázi lze zachovat holistické zobrazení struktury výrobku včetně dat dodavatelů.

Správa výrobních procesů a dat

Řešení pro správu životního cyklu výrobu v průmyslu těžké techniky umožňuje spravovat všechny informace o výrobcích, procesech, výrobních zdrojích a vybavení závodu v rámci jednoho zdroje výrobních znalostí.

Správa dat z provozu

Řešení pro správu dat z provozu pomáhá v rámci odvětví těžké techniky zákazníkům spravovat celý životní cyklus konfigurace výrobku od konceptu až po varianty, od návrhu až po výrobu a servis.

Servisní inženýring a technická podpora těžkých strojů

Řešení pro servisní inženýring a technickou podporu těžkých strojů umožňuje zkombinovat existující znalosti získané z návrhu i simulací se zkušenostmi a požadavky z provozu . Následně je možné určit servisní požadavky, plány a postupy pro daný stroj.

Servisní operace těžkých strojů

Modul servisních operací těžkých strojů umožňuje vycházet z dříve definovaných servisních plánů a pomáhá servisním organizacím generovat servisní objednávky, plánovat servisní zásahy a přiřazovat servisní úkony. Dále odesílá servisním technikům informace a objednávky, sleduje neuzavřené zakázky a kontroluje provedenou servisní práci.

Návrh interiéru kabin

Díky pokročilým funkcím pro 3D návrh kabin můžete snadno inovovat, zvyšovat kvalitu a snižovat náklady. Naše integrovaná sada řešení obsahující celou řadu prvotřídních funkcí umožňuje návrhovým týmům dosáhnout rovnováhy mezi funkcionalitou, komfortem a stylem. Rychle identifikujte a navrhujte vysokopevnostní strukturní exteriér kabiny a vyberte nejlepší řešení z hlediska výhledu z kabiny. Uspořádejte všechny ovládací prvky a zařízení rozhraní logicky, určete souběžné potřeby obsluhy z hlediska ergonomie spolu s více konfiguracemi a uživateli vybíraných komponent. Vytvářejte intuitivní a pružné konfigurace kabin s jedinečným vzhledem a identitou značky.

Návrh těžkých strojů nové generace

Díky pokročilým funkcím pro 3D návrh výrobků můžete snadno zavádět inovace, zvyšovat kvalitu a snižovat náklady. Naše intuitivní řešení s širokou nabídkou funkcí umožní vašim inženýrům rychle vytvořit úsporné, inovativní a skvěle fungující stroje.

Prostřednictvím největší sady nástrojů 3D návrhu můžete rychle vyvíjet inovativní stroje pro stavebnictví, těžbu surovin a zemědělství. Vytvářejte větší a sofistikovanější modely zahrnující všechny prvky návrhu. Tak budete moci úspěšně validovat požadavky více konfigurací.

IoT a analýza životního cyklu

Získejte pomocí internetu věcí potřebné informace přímo ze strojů v provozu, v dole nebo na stavbě, tedy z „fyzického dvojčete“. Spojte tyto informace s daty konstrukce obsaženými v platformě pro digitální inovace, tedy „digitálním dvojčetem“, a získejte tak informace, které vám zajistí konkurenční výhodu.

Správa dodržování nařízení v těžkém průmyslu

Aby mohli být globální výrobci v oblasti těžkého průmyslu konkurenceschopní, musí dodržovat místní, národní a celosvětová vládní nařízení související se zdroji materiálu a jejich výběrem, bezpečností a emisemi.

Úspora paliva a řízení spotřeby energie

Rozhodnutí ohledně řízení spotřeby energie ovlivňuje při vývoji těžké techniky celou řadu faktorů od spotřeby paliva a emisí až po výběr pohonu a výkon tepelných systémů, například vzduchotechniky a klimatizace. Proto je nutné provádět v rámci řízení spotřeby energie správná rozhodnutí na úrovni celého vozidla již v raných fázích vývoje. V pozdějších fázích se pak konečný návrh ladí tak, aby nabízel maximální pohodlí a zároveň nízkou spotřebu paliva. Inženýři mohou využít 1D a CFD řešení, která jim nabízí simulační nástroje. Díky těmto nástrojům mohou již od počátku lépe řídit spotřebu energie.

Vývoj těžké techniky zaměřený na výkon

Novou normou pro výrobce těžké techniky je zvládnutí masivní, neustále se rozvíjející komplexnosti vývoje těchto strojů a zároveň zlepšení konstrukčních procesů. Řešení pro simulace a testování od společnosti Siemens mohou vylepšit přesnost inženýringu a produktivitu vývoje a tím pomoci vytvářet detailní digitální dvojčata při dodržení standardů kvality i té nejkomplexnější dnes vyráběné těžké techniky.

Provozuschopnost a produktivita

Zlepšete provozuschopnost i produktivitu strojů, a tím pomozte zákazníkům snížit provozní náklady. Díky kombinaci simulačních nástrojů, 3D analýzy (například CFD) a testování vám bude náš výkonný software pomáhat ve všech fázích vývojového cyklu - od výběru návrhu, přes optimalizaci komponent a ladění strategií řídicích systémů až po testování finálního prototypu výrobku.

Vývoj těžké techniky zaměřený na výkon

Novou normou pro výrobce těžké techniky je zvládnutí masivní, neustále se rozvíjející komplexnosti vývoje těchto strojů a zároveň zlepšení konstrukčních procesů. Řešení pro simulace a testování od společnosti Siemens mohou vylepšit přesnost inženýringu a produktivitu vývoje a tím pomoci vytvářet detailní digitální dvojčata při dodržení standardů kvality i té nejkomplexnější dnes vyráběné těžké techniky.

Spolupráce při výrobě těžkých strojů

Naše řešení spolupráce pomáhá propojit globální inženýrské a výrobní týmy tak, aby všichni mohli pracovat se stejnými požadavky, modely i výrobními procesy. V tomto prostředí spolupráce je možné využít výhod výkonných simulací, plánování výroby, optimalizovaných procesů návrhů a dalších operací spojených s vývojem strojů.

Odolnost a životnost strojů

Zajistěte zákazníkům větší produktivitu díky strojům, které vydrží větší zátěž a budou bez poruch. Naše řešení simulací a testování nabízí efektivní nástroje pro celý proces inženýringu životnosti, od vysoce kvalitního automatizovaného shromažďování dat o zatížení, přes odhady zatížení na celém stroji po vyhodnocení napětí a životnosti jednotlivých komponent.

Hluk a vibrace

Snižte hluk a vibrace strojů pro zvýšení komfortu a bezpečnosti obsluhy, cestujících a kolemjdoucích a pro splnění přísných předpisů upravujících provoz těchto strojů. Díky sadě pokročilých řešení simulací pro analýzu hluku a vibrací, akustiky a testování od společnosti Siemens Digital Industries Software mohou technici lépe vypočítat přenos zatížení, optimalizovat hluk vozidla a validovat konečný prototyp pro certifikaci ISO.

Digitální maketa, virtuální a rozšířená realita

Digitální maketa a virtuální/rozšířená realita umožňují uživatelům v oblasti těžkého průmyslu provádět studie tvaru, sestav a funkcí a revidovat návrhy ve světě virtuálního dvojčete výrobku, kde lze zobrazit a analyzovat 3D model ve správném měřítku.

Údržba a analýza vozového parku

Řešení pro údržbu a analýzu vozového parku těžkých strojů umožňuje provádět vzdálenou diagnostiku, která obsahuje funkce pro analýzy a správu dat, predikce údržby a kompletní servisní informace o daném zdroji, aby bylo možné minimalizovat neplánované odstávky.

Digitální pohonné systémy

Naše řešení digitálních pohonných systémů pro těžké stroje výrobcům nabízí nástroje, které jim umožňují vytvářet výkonné pohony nové generace.  Spojením pokročilých simulačních funkcí s prvotřídním softwarem pro generativní návrh a elektrifikaci vzniklo řešení, které zefektivňuje vícedoménové systémy.

Správa výrobků a portfolia

Správa výrobků a portfolia v odvětví těžkých strojů obsahuje výkonné funkce pro efektivní plánování portfolia výrobků a realizaci projektů, které umožňují stanovit vývojovou strategii, přidat informace o projektu a vyhodnocovat jeho průběh.

Elektrifikace

Globální trh s těžkou technikou přechází na hybridní, elektrické a dokonce vodíkové pohony, což má dopad na všechny části dodavatelského řetězce. Tyto nově zaváděné technologie v odvětví těžké techniky mají výrazný dopad na inženýrský proces. Definování správného návrhu elektrifikovaného stroje je složité a vyžaduje, aby se inženýři učili a rozšiřovali své odborné znalosti v nových oblastech. Správný návrh by také měl koncovým uživatelům ve stavebnictví, zemědělství nebo těžebním průmyslu umožnit dosáhnout nebo překročit obvyklou úroveň výkonu a zároveň zajistit, aby stroj splňoval přísnější normy v oblasti hluku a emisí.

Prediktivní výkonové inženýrství pro těžkou techniku

Používejte špičková řešení pro simulace z reálného světa a řešení využívající technologii IoT a vytvářejte těžkou techniku nové generace. Integrujte multifyzikální návrh, simulace, testování a analýzu provozních dat do společných a propojených pracovních postupů, abyste získali přesné výsledky rychleji a s nižšími náklady, a to díky řešení pro prediktivní výkonové inženýrství od společnosti Siemens.

Accelerated equipment design for heavy equipment

Accelerated Equipment Design helps OEMs address challenges that slow down equipment design, such as dealing with many design variants, increased complexity, regulatory compliance, and disconnected workflows.

Equipment service lifecycle management and analytics

Heavy equipment service lifecycle management and data analytics help OEMs become solution partners rather than vendors and gain additional revenue from equipment service, leveraging their unique product knowledge to enrich the equipment service value chain.

Model-based Systems Engineering (MBSE) for Heavy Equipment

MBSE for heavy equipment helps OEMs achieve their design goals faster and reduce the risk for late discovered problems by driving dynamic collaboration between all design stakeholders, based on shared system models and their interactions at the interfaces.

Displaying of solutions.

Show all

  Learn More

  Heavy Equipment Industry Challenges

  From agriculture to construction, mining, and material handling, heavy equipment is undergoing a shift in sophistication. This includes enhanced integration with the manufacturing operating environment.

  Changing design requirements, from more powerful powertrains to complex load cases and operating conditions, challenge single-discipline simulation and analysis tools. Software-driven product features, functions, and operating systems are becoming more complex, requiring integration with IoT sensors and increased emphasis on software validation and revision management. The integration extends to the manufacturing floor and supply chain, driving the need for increased, closed-loop quality with a focus on operating costs and waste reduction.

  Heavy Equipment Solutions

  Sophistication and interoperability among design, simulation, manufacturing, and service operations, without compromising speed or data integrity, are critical to industry success. Advanced design solutions expand part conceptualization beyond conventional 3D approaches. This allows designers to take advantage of generative design and additive manufacturing methods to create innovative and material-efficient components. Improved analysis capabilities provide electro, hydraulic and mechanical simulation that seamlessly extends to 3D load cases.

  A single-source data management system is essential to managing the different forms and data created, while keeping a focus on engineering, manufacturing, and product life BOM. Our solutions for the heavy equipment industry help you excel in challenging and dynamic environments and deliver innovative products while decreasing the total cost of ownership.

  Méně Více