Ochrana know-how a zabezpečení konstrukčních dat

Záznam webináře | 65 minut

Vyvíjíte a inovujete produkty a máte obavu o únik vašeho know-how a dat? Jak chráníte informace před konkurencí a před zneužitím?

plm-bezpecnost-dat
plm-bezpecnost-dat

Pro vaši konkurenci není nic cennějšího než informace o vašich výrobcích a výrobním procesu. Informace a konstrukční data je třeba chránit před zneužitím a počítačovou kriminalitou. Řešení Teamcenter je bezpečný systém správy životního cyklu výrobku (PLM), který umožňuje přístup k informacím pouze oprávněným uživatelům. Chráníme vaše konstrukční data v rámci celého podniku (konstrukce, výroba, technologie, vývoj, kvalita atd.) až k vašim dodavatelům.

Teamcenter poskytuje spolehlivé bezpečnostní řešení. V závislosti na vašich požadavcích můžete nastavit základní nebo pokročilá bezpečnostní opatření.

Řešení Teamcenter vám pomůže  pomoci v následujících oblastech

  • Ochrana duševního vlastnictví a know-how.
  • Ochrana před možným zneužitím dat.
  • Zamezení náhodným a nechtěným únikům, snižování rizika lidských chyb.
  • Autentifikace – přihlášení konkrétního uživatele k nastavenému bezpečnostnímu profilu (skupiny, individuálně).
  • Autorizace - přístup oprávněných uživatelů k vybraným datům a informacím.
  • Auditovatelnost – přehledy a monitoring přístupů k systému a datům.
  • Bezpečná komunikace a předávání dat s dodavateli.