Správa dokumentů

Záznam webináře

Během výrobního cyklu výrobků vzniká mnoho dokumentů, se kterými pracuje mnoho lidí. Vzniká tak potřeba data řídit, spravovat a propojovat.

Během výrobního cyklu výrobků vzniká mnoho dokumentů (výrobní, změnové, revize, statusy apod.), se kterými pracuje mnoho lidí. Logicky tak vzniká potřeba data řídit, spravovat a propojovat.

 

Díky řešení Teamcenter:

  • Všichni ukládáte dokumenty do správné složky a zamezujete duplikaci dokumentů na různých místech.
  • Vždy pracujete s tou nejaktuálnější verzí a svými úpravami vytváříte poslední verzi.
  • Jednoduše vyhledáváte potřebná data a nestane se vám, že budete ztrácet čas se špatnou verzí dokumentů.
  • Vaše postupy a procesy budou jasně definované a zlepší se komunikace napříč týmy a odděleními.
  • Pracovníci různých oddělení budou mít přístup k dokumentům podle oprávnění.
  • Přístup na produktová data máte přímo z nástrojů MS Office, na které jste zvyklí.
  • Pomocí funkce vizualizace dat si můžete třeba i z tabletu prohlédnout 2D a 3D ilustrace a animace.
  • Všechna data jsou chráněna a zabezpečena proti úniku.

 

Podívejte se na záznam webináře Správa dokumentů a seznamte se s přínosy správy dat.