Zarządzanie laboratorium

Zarządzanie laboratorium w branży dóbr konsumenckich

Obserwujemy radykalny wzrost zainteresowania konsumentów jakością produktów, włączając w to wpływ na zdrowie, wymagania dotyczącymi wysokiej jakości składników, procesy produkcji oraz zrównoważonego rozwoju. Wywołuje to reakcję organizacji rządowych i pozarządowych w postaci nowych regulacji prawnych. Digitalizacja procesów laboratoryjnych jest w stanie zapewnić weryfikację i jakość produktu oraz produkcji, a także umożliwi przedsiębiorstwom przyspieszenie wprowadzania nowych produktów na rynek w sposób trafiający w gusta wymagających konsumentów z pokolenia milenialsów.

Obserwujemy radykalny wzrost zainteresowania konsumentów jakością produktów, włączając w to wpływ na zdrowie, wymagania dotyczącymi wysokiej jakości składników, procesy produkcji oraz zrównoważonego rozwoju. Wywołuje to reakcję organizacji rządowych i pozarządowych w postaci nowych regulacji prawnych. Digitalizacja procesów laboratoryjnych jest w stanie zapewnić weryfikację i jakość produktu oraz produkcji, a także umożliwi przedsiębiorstwom przyspieszenie wprowadzania nowych produktów na rynek w sposób trafiający w gusta wymagających konsumentów z pokolenia milenialsów.

Webinar na żądanie

Zamknij pętlę jakości produktu!

Zamknij pętlę jakości produktu!

Cyfryzacja zmienia sposób zakupu, wykorzystania i oceny produktów konsumenckich.

Zarządzanie laboratorium w branży dóbr konsumenckich

Learn More

Laboratoria na całym świecie działają pod ogromną presją, aby wykonywać coraz więcej zadań przy pomocy mniejszej liczby pracowników i po niższych kosztach. Sytuację dodatkowo zaostrzają coraz bardziej złożone i wyśrubowane regulacje prawne. Produkty wprowadzane na rynek muszą być oznaczane jako bezpieczne do spożycia dla ludzi i spełniać inne wysokie wymagania konsumentów.

Konsumenci przykładają coraz większą wagę do zdrowia i ochrony środowiska. Oczekują produktów o większym zróżnicowaniu i wyższej jakości, dostępnych po niższych cenach.

Laboratoria zajmujące się kontrolą jakości mają obowiązek zapewniać ogólną jakość produktów i ich zgodność z normami po jak najniższych kosztach. Z kolei laboratoria wchodzące w skład działów badań i rozwoju stanowią źródło innowacyjności w przedsiębiorstwie i przyczyniają się do skrócenia czasu wprowadzania nowych produktów na rynek. Dane dotyczące jakości produktów muszą być poprawne, bezpieczne i dostępne w każdej chwili.

Producenci kojarzeni z wysoką jakością swoich produktów są skłonni zrobić wszystko, co w ich mocy, aby uniknąć wprowadzenia na rynek produktów niskiej jakości, stanowiących zagrożenie dla konsumentów, z uwagi na ryzyko konieczności wycofania produktu oraz potencjalne zagrożenie dla wizerunku firmy lub marki.

Zarządzanie laboratorium w branży dóbr konsumenckich