Přejít k obsahu

Správa laboratoře

Správa laboratoře spotřebního zboží

Zájem zákazníků o kvalitu výrobků se neustále zvyšuje. Zákazníky zajímá, jak může výrobek ovlivnit jejich zdraví, vyžadují stále kvalitnější složení, procesy řízení kvality výroby a udržitelnost. Vládní a nevládní organizace stále vydávají další nová nařízení. Digitalizace laboratorních postupů zajistí ověření a zvýšení kvality výrobků a výroby, díky čemuž mohou společnosti uvést své výrobky na trh rychleji a způsobem, který vyhovuje nově se tvořící skupině zákazníků z řad mileniálů.

Zájem zákazníků o kvalitu výrobků se neustále zvyšuje. Zákazníky zajímá, jak může výrobek ovlivnit jejich zdraví, vyžadují stále kvalitnější složení, procesy řízení kvality výroby a udržitelnost. Vládní a nevládní organizace stále vydávají další nová nařízení. Digitalizace laboratorních postupů zajistí ověření a zvýšení kvality výrobků a výroby, díky čemuž mohou společnosti uvést své výrobky na trh rychleji a způsobem, který vyhovuje nově se tvořící skupině zákazníků z řad mileniálů.

Záznam webináře

Digitální inovace v řízení laboratoří

Digitální inovace v řízení laboratoří

K realizaci digitalizace je nutný zcela nový přístup k řízení laboratoří. Zjistěte, jak toho dosáhnout, na bezplatném webináři společností Siemens a Food Engineering.

Správa laboratoře spotřebního zboží

Learn More

Po celém světě jsou laboratoře nuceny zvládat čím dál více práce se stále nižším počtem zaměstnanců a nižšími náklady. Tuto situaci ještě zhoršuje fakt, že nařízení jsou den ode dne složitější a přísnější. Výrobky uváděné na trh musí být označeny jako bezpečné pro užívání lidmi a zákazníci mají od výrobků, které užívají, vysoká očekávání.

Zákazníci se stále více zaměřují na zdraví a vliv výrobků na životní prostředí. Očekávají větší výběr a vyšší kvalitu spotřebního zboží za nižší cenu.

Laboratoře kontroly kvality (QC) musí zajistit soulad výrobků se všemi normami s co nejnižšími náklady. Výzkumné a vývojové laboratoře jsou ve společnostech zdrojem inovací a umožňují uvádět výrobky na trh rychleji. Data o kvalitě výrobku musí být správná, bezpečná a kdykoliv dostupná.

Výrobci zaměřující se na vysokou kvalitu provádí vše potřebné k tomu, aby se vyhnuli uvedení nebezpečných nebo nekvalitních výrobků, protože to může poškodit dobré jméno společnosti.

Správa laboratoře spotřebního zboží

Možnosti řešení

Interested in [[global-preference-center-interest-placeholder]]?

Subscribe to [[global-preference-center-interest-placeholder]] updates

Oops

We're very sorry, but we weren't able to capture your submission. Please try again.

Thanks for signing up! First time subscribing? Be sure to check your email to confirm your subscription.