Správa laboratoře

Správa laboratoře spotřebního zboží

Zájem zákazníků o kvalitu výrobků se neustále zvyšuje. Zákazníky zajímá, jak může výrobek ovlivnit jejich zdraví, vyžadují stále kvalitnější složení, procesy řízení kvality výroby a udržitelnost. Vládní a nevládní organizace stále vydávají další nová nařízení. Digitalizace laboratorních postupů zajistí ověření a zvýšení kvality výrobků a výroby, díky čemuž mohou společnosti uvést své výrobky na trh rychleji a způsobem, který vyhovuje nově se tvořící skupině zákazníků z řad mileniálů.

Zájem zákazníků o kvalitu výrobků se neustále zvyšuje. Zákazníky zajímá, jak může výrobek ovlivnit jejich zdraví, vyžadují stále kvalitnější složení, procesy řízení kvality výroby a udržitelnost. Vládní a nevládní organizace stále vydávají další nová nařízení. Digitalizace laboratorních postupů zajistí ověření a zvýšení kvality výrobků a výroby, díky čemuž mohou společnosti uvést své výrobky na trh rychleji a způsobem, který vyhovuje nově se tvořící skupině zákazníků z řad mileniálů.

Záznam webináře

Digitální inovace v řízení laboratoří

Digitální inovace v řízení laboratoří

K realizaci digitalizace je nutný zcela nový přístup k řízení laboratoří. Zjistěte, jak toho dosáhnout, na bezplatném webináři společností Siemens a Food Engineering.

Správa laboratoře spotřebního zboží

Learn More

Po celém světě jsou laboratoře nuceny zvládat čím dál více práce se stále nižším počtem zaměstnanců a nižšími náklady. Tuto situaci ještě zhoršuje fakt, že nařízení jsou den ode dne složitější a přísnější. Výrobky uváděné na trh musí být označeny jako bezpečné pro užívání lidmi a zákazníci mají od výrobků, které užívají, vysoká očekávání.

Zákazníci se stále více zaměřují na zdraví a vliv výrobků na životní prostředí. Očekávají větší výběr a vyšší kvalitu spotřebního zboží za nižší cenu.

Laboratoře kontroly kvality (QC) musí zajistit soulad výrobků se všemi normami s co nejnižšími náklady. Výzkumné a vývojové laboratoře jsou ve společnostech zdrojem inovací a umožňují uvádět výrobky na trh rychleji. Data o kvalitě výrobku musí být správná, bezpečná a kdykoliv dostupná.

Výrobci zaměřující se na vysokou kvalitu provádí vše potřebné k tomu, aby se vyhnuli uvedení nebezpečných nebo nekvalitních výrobků, protože to může poškodit dobré jméno společnosti.

Správa laboratoře spotřebního zboží