CAM / Komputerowe wspomaganie wytwarzania

Komputerowe wspomaganie wytwarzania (CAM) odnosi się zwykle do wykorzystywania aplikacji sterowania numerycznego (NC) do tworzenia szczegółowych instrukcji (G-code) sterujących pracą komputerowo sterowanych numerycznie obrabiarek w procesie wytwarzania części. Producenci w wielu gałęziach przemysłu polegają na możliwościach CAM przy produkcji wysokiej jakości wyrobów.

Szersza definicja CAM obejmuje wykorzystanie komputerowych aplikacji do definiowania planów produkcyjnych dotyczących projektowania narzędzi, przygotowania modelu CAD, programowania NC, programowania współrzędnościowych maszyn pomiarowych (CMM), symulacji pracy obrabiarek i postprocessingu. Plan taki jest następnie realizowany w środowisku produkcyjnym, takim jak np. bezpośrednie sterowanie numeryczne (DNC), system zarządzania narzędziami, proces obróbki CNC lub pomiaru CMM.

Korzyści ze stosowania CAM

Korzyści ze stosowania CAM to poprawnie zdefiniowany plan produkcyjny, przynoszący oczekiwane wyniki podczas produkcji.

  • Systemy CAM maksymalizują wykorzystanie pełnego zakresu oprzyrządowania produkcyjnego, w tym związanego z obróbką szybkościową i 5-osiową, tokarkami i obrabiarkami wielofunkcyjnymi, obrabiarkami elektroerozyjnymi (EDM) oraz urządzeniami pomiarowymi CMM.
  • Systemy CAM wspomagają tworzenie, weryfikację i optymalizację programów NC dla zapewnienia optymalnej wydajności produkcji, jak i automatyzują proces generowania dokumentacji warsztatowej.
  • Zaawansowane systemy CAM, zintegrowane z oprogramowaniem do zarządzania cyklem życia produktu (PLM), dają technologom i pracownikom produkcyjnym dostęp do narzędzi zarządzania danymi i procesem, co zapewnia wykorzystanie zawsze właściwych danych i standardowych zasobów.
  • Systemy CAM i PLM mogą być zintegrowane z systemami DNC, dostarczającymi pliki bezpośrednio do obrabiarek w dziale produkcyjnym.

Oprogramowanie CAM

Oto przykłady aplikacji CAM:

NX CAM i CAM Express pozwalają programistom NC maksymalnie wykorzystywać możliwości, jakie posiadają najnowsze, najbardziej wydajne obrabiarki. NX CAM dostarcza pełen zestaw funkcji adresowanych dla obróbek szybkościowych, wielofunkcyjnych obróbek tokarsko-frezarskich oraz obróbek 5-osiowych. CAM Express zapewnia silne narzędzia programowania NC przy niskich całkowitych kosztach posiadania.

NX Tooling and Fixture Design oferuje zestaw zautomatyzowanych aplikacji do projektowania form i tłoczników, oprzyrządowania technologicznego oraz wspomagania innych procesów narzędziowych w oparciu o wiedzę i najlepsze doświadczenia przemysłowe.

Następujące komponenty są wykorzystywane przez dostawców oprogramowania CAM jako podstawa ich aplikacji:

Parasolid jest to komponent oprogramowania odpowiedzialny za modelowanie geometryczne, umożliwiający użytkownikom opartych na nim produktów modelowanie złożonych części i zespołów. Jest on używany jako jądro graficzne w setkach różnych aplikacji CAD, CAM i CAE.

D-Cubed Components to sześć bibliotek oprogramowania, których licencje mogą zostać zakupione przez dostawców oprogramowania w celu zintegrowania z ich produktami. Dostarczają one możliwości parametrycznego szkicowania, modelowania części i zespołów, symulacji ruchu, wykrywania kolizji, pomiaru luzów i wizualizacji ukrytych linii.

Close share layer

Share this page

Share this page through any of the following channels.

Bookmarking Sites

Communities

News

Blogs & Microblogs