CAD / Komputerowe Wspomaganie Projektowania

Komputerowe Wspomaganie Projektowania (CAD) polega na wykorzystaniu programów komputerowych do tworzenia dwu- lub trójwymiarowych (2D lub 3D), graficznych reprezentacji obiektów fizycznych. Oprogramowanie CAD może być wyspecjalizowane dla konkretnych zastosowań. Jest powszechnie używane do tworzenia komputerowych animacji i efektów specjalnych w filmach, reklamie i innych dziedzinach, w których sam projekt graficzny jest produktem końcowym. CAD jest również wykorzystywany do projektowania fizycznych produktów w wielu gałęziach przemysłu, gdzie oprogramowanie to przyspiesza obliczenia niezbędne do uzyskania optymalnego kształtu i rozmiaru dla różnorodnych wyrobów i systemów przemysłowych.

Podczas projektowania produktów i systemów przemysłowych, CAD jest używany głównie do tworzenia szczegółowych, przestrzennych (3D) modeli bryłowych lub powierzchniowych fizycznych komponentów, lub też ich wektorowych rysunków 2D. CAD wykorzystywany jest także w całym procesie inżynierskim, od projektu wstępnego produktów, poprzez statyczne i dynamiczne analizy zespołów, aż do definiowania metod ich wytwarzania. Pozwala to inżynierom na interaktywną, automatyczną analizę wielu wariantów projektu dla uzyskania jego optymalnej wersji przeznaczonej do produkcji, przy jednoczesnym ograniczeniu liczby fizycznych prototypów.

Korzyści ze stosowania CAD

Korzyści ze stosowania CAD to niższe koszty rozwoju produktu, zwiększenie wydajności, poprawa jakości wyrobów i szybsze wprowadzanie ich na rynek.

  • Lepsza wizualizacja produktu końcowego, jego podzespołów i ich części składowych, dostępna w systemie CAD, przyspiesza proces projektowania.
  • Oprogramowanie CAD oferuje większą dokładność, co redukuje liczbę błędów.
  • System CAD ułatwia tworzenie szczegółowej dokumentacji projektu, obejmującej geometrię i wymiary, zestawienia materiałowe itp.
  • Oprogramowanie CAD oferuje łatwe wykorzystanie danych projektowych i doświadczeń.

Oprogramowanie CAD

Oto przykłady aplikacji CAD:

Fibersim to pakiet oprogramowania, który obsługuje wszystkie unikatowe, złożone metodologie projektowania i produkcji niezbędne do tworzenia nowatorskich, trwałych i lekkich produktów oraz części wykonanych z zaawansowanych materiałów kompozytowych.

NX to najbardziej zaawansowany w branży pakiet zintegrowanych, uzupełniających się aplikacji CAD/CAM/CAE. Rozwiązanie NX obejmuje pełny zakres procesów stosowanych podczas projektowania, wytwarzania i symulacji produktów. Umożliwia to firmom upowszechnienie najlepszych praktyk oraz ponowne wykorzystywanie wiedzy na temat produktów i procesów.

Seat Design Environment (SDE) to oprogramowanie w pełni zintegrowane z komercyjnymi systemami CAD 3D do obsługi projektowania i produkcji innowacyjnych systemów foteli i innych elementów wyposażenia wnętrz w środkach transportu.

Solid Edge to zestaw narzędzi programowych uwzględniający wszystkie aspekty procesu rozwoju produktu — projektowanie 3D, symulacje, wytwarzanie, zarządzanie projektem i wiele więcej dzięki rosnącej liczbie aplikacji. Solid Edge łączy szybkość i prostotę modelowania bezpośredniego z elastycznością i kontrolą modelowania parametrycznego, co umożliwia technologia synchroniczna.

Syncrofit to rodzina specjalistycznych produktów inżynieryjnych do projektowania i produkcji skomplikowanych złożeń i dużych konstrukcji lotniczych. Oprogramowanie służy do projektowania interfejsów złożeń oraz zarządzania setkami tysięcy mocowań stosowanych w płatowcach.

Następujące komponenty są wykorzystywane przez dostawców oprogramowania CAD jako podstawa ich aplikacji:

D-Cubed Components are six software libraries that can be licensed by software developers for integration into their products. The capabilities they provide include parametric sketching, part and assembly design, motion simulation, collision detection, clearance measurement and hidden line visualization.

Parasolid is 3D geometric modeling component software, enabling users of Parasolid-based products to model complex parts and assemblies. It is used as the geometry engine in hundreds of different CAD, CAM and CAE applications.

Close share layer

Share this page

Share this page through any of the following channels.

Bookmarking Sites

Communities

News

Blogs & Microblogs