Czym jest oprogramowanie PLM?

Zarządzanie cyklem życia produktu (PLM) to system zarządzania informacjami, który łączy dane, procesy, systemy biznesowe i, co najważniejsze, ludzi w rozszerzonym przedsiębiorstwie. Oprogramowanie PLM pozwala na zarządzanie informacjami w sposób wydajny i opłacalny przez cały cykl życia produktu — od koncepcji poprzez projektowanie i wytwarzanie po eksploatację i utylizację.

PLM oferuje różne funkcje i technologie, takie jak:


Oprogramowanie do zarządzania cyklem życia produktu pomoże Ci we wdrożeniu innowacji

PLM można postrzegać zarówno jako strategię informacyjną, jak i biznesową. Rozwiązanie to, rozpatrywane jako strategia informacyjna, zapewnia spójną strukturę danych dzięki konsolidacji systemów. Jako strategia biznesowa — pozwala globalnym organizacjom na współpracę w ramach jednego zespołu w zakresie projektowania, produkcji, wsparcia i wycofania produktu, z uwzględnieniem najlepszych praktyk i wniosków uzyskanych podczas tego procesu. Rozwiązanie to umożliwia firmom podejmowanie konsekwentnych decyzji opartych na dostępnych informacjach podczas całego cyklu życia produktu.

Rozwiązania PLM stanowią spójną platformę cyfrową zapewniającą możliwość:

  • Optymalizacji powiązań w ciągu całego cyklu życia produktu oraz w ramach organizacji
  • Ustanowienia pojedynczego systemu przechowywania danych uwzględniającego różne potrzeby w zakresie analizy danych, tak aby odpowiedni pracownicy mieli dostęp do wymaganych informacji we właściwym kontekście i właściwym czasie
  • Maksymalizacji trwałości produktów znajdujących się w portfolio Twojej firmy
  • Generowania najwyższego przychodu poprzez powtarzalne procesy

Firma Siemens PLM Software uważa, że przekształcenie procesów na postać cyfrową nie jest wystarczające, gdyż sprowadza się jedynie do ujęcia procesów w sposób cyfrowy w celu wprowadzenia stopniowych usprawnień. Właściwym rozwiązaniem jest cyfryzacja: cyfrowe połączenie etapów tworzenia koncepcji, realizacji i użytkowania, które staje się czynnikiem napędzającym biznes. Dzięki w pełni zoptymalizowanemu cyfrowemu przedsiębiorstwu jesteś lepiej przygotowany do inicjowania innowacji bądź reagowania na nie.

Produkty firmy Siemens PLM Software: Portfolio inteligentnych innowacji

Oprogramowanie Teamcenter pomaga dostarczać na rynek coraz bardziej złożone produkty przy jednoczesnej maksymalizacji produktywności i usprawnieniu globalnej działalności operacyjnej. Teamcenter upraszcza procedury wdrażania PLM, ułatwiając osiąganie celów biznesowych dzięki specjalnym aplikacjom, które umożliwiają wykonywanie żądanych zadań wtedy, gdy tego potrzebujesz, a w rezultacie pozwala na realizację innowacji.

Active Integration zapewnia platformę współpracy pomiędzy Teamcenter a innymi aplikacjami biznesowymi, umożliwiając dwukierunkową wymianę informacji i udostępnianie odpowiednich danych w całym przedsiębiorstwie.

NX to najbardziej zaawansowany w branży pakiet zintegrowanych, uzupełniających się aplikacji CAD/CAM/CAE. Rozwiązanie NX obejmuje pełny zakres procesów stosowanych podczas projektowania, wytwarzania i symulacji produktów. Umożliwia to firmom upowszechnienie najlepszych praktyk oraz ponowne wykorzystywanie wiedzy na temat produktów i procesów.

Solid Edge to zestaw narzędzi programowych uwzględniający wszystkie aspekty procesu rozwoju produktu — projektowanie 3D, symulacje, wytwarzanie, zarządzanie projektem i wiele więcej dzięki rosnącej liczbie aplikacji. Solid Edge łączy szybkość i prostotę modelowania bezpośredniego z elastycznością i kontrolą modelowania parametrycznego, co umożliwia technologia synchroniczna.

Fibersim to pakiet oprogramowania, który obsługuje wszystkie unikatowe, złożone metodologie projektowania i produkcji niezbędne do tworzenia nowatorskich, trwałych i lekkich produktów oraz części wykonanych z zaawansowanych materiałów kompozytowych.

Syncrofit to rodzina specjalistycznych produktów inżynieryjnych do projektowania i produkcji skomplikowanych złożeń i dużych konstrukcji lotniczych. Oprogramowanie służy do projektowania interfejsów złożeń oraz zarządzania setkami tysięcy mocowań stosowanych w płatowcach.

Seat Design Environment (SDE) to oprogramowanie w pełni zintegrowane z komercyjnymi systemami CAD 3D do obsługi projektowania i produkcji innowacyjnych systemów foteli i innych elementów wyposażenia wnętrz w środkach transportu.

Femap jest niezależnym od jakiegokolwiek systemu CAD pre- i postprocesorem służącym do przeprowadzania zaawansowanych analiz inżynierskich metodą elementów skończonych w środowisku Windows. Dla inżynierów i analityków jest doskonałym, przystępnym cenowo narzędziem do modelowania inżynieryjnego FEA, które pozwala na rozwiązywanie nawet najbardziej skomplikowanych zadań w sposób łatwy i dokładny.

LMS oferuje kompleksowe oprogramowanie do symulacji mechatronicznych, systemów testowania i usług inżynierskich. Dzięki rozwiązaniom do symulacji wielodomenowych i mechatronicznych LMS pozwala rozwiązywać złożone problemy inżynierskie związane z projektowaniem inteligentnych systemów i inżynierią systemów opartą na modelowaniu.

Quality Planning Environment (QPE) usprawnia proces inżynieryjny i rozwój planów inspekcji opartych na modelu 3D poprzez zmniejszenie lub nawet wyeliminowanie ręcznych zadań, które standaryzuje i automatyzuje poprzez umożliwienie bezpośredniego wykorzystania danych wprost z modelu 3D CAD.

Tecnomatix to wszechstronne portfolio rozwiązań do wirtualizacji produkcji, które łączy inżynierię produktu, inżynierię produkcji przemysłowej i proces produkcji oraz ułatwia wprowadzanie innowacji.

Oprogramowanie PLM Components umożliwia zróżnicowanym przedsiębiorstwom produkcyjnym sprawne udostępnianie informacji i danych partnerom oraz dostawcom bez względu na rodzaj aplikacji PLM używanych w tych organizacjach.

Close share layer

Share this page

Share this page through any of the following channels.

Bookmarking Sites

Communities

News

Blogs & Microblogs