Privacy Policy

Polityka Ochrony Prywatności stosowana przez firmę Siemens PLM Software chroni informacje uzyskane od użytkowników strony www.plm.automation.siemens.com/. Prywatność użytkowników jest dla nas niezwykle ważna. Dlatego też wdrożyliśmy niniejszą Politykę Ochrony Prywatności, by zapewnić bezpieczeństwo danych otrzymanych od użytkowników przez Internet.

Zobowiązanie firmy Siemens do ochrony prywatności danych

Firma Siemens przywiązuje dużą wagę do ochrony bezpieczeństwa i prywatności danych osobowych użytkowników; w związku z tym prowadzimy naszą działalność zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony prywatności danych oraz bezpieczeństwa danych. Mamy nadzieję, że w przedstawionej niżej polityce zostanie wyjaśnione, jakiego typu dane osobowe mogą być gromadzone przez firmę Siemens oraz w jaki sposób firma wykorzystuje i zabezpiecza te dane oraz komu może je udostępniać.

Dane osobowe

Firma Siemens nie będzie gromadzić żadnych danych osobowych użytkownika za pośrednictwem swoich stron internetowych (np. nazwiska, adresu, numeru telefonu lub adresu e-mail), chyba że użytkownik przekaże nam te dane dobrowolnie (np. rejestrując się lub wypełniając ankietę) lub wyrazi na to zgodę lub gdy jest to dozwolone na podstawie innych obowiązujących przepisów ustawowych i wykonawczych dotyczących ochrony danych osobowych.

Cel wykorzystania danych

Dane osobowe przekazane przez użytkowników zazwyczaj wykorzystujemy po to, by udzielić odpowiedzi na pytanie użytkownika, zrealizować zamówienie lub zapewnić użytkownikowi dostęp do określonych informacji lub ofert. Ponadto, aby budować relacje z naszymi klientami:

  • możemy przechowywać i przetwarzać dane osobowe oraz udostępniać je naszym podmiotom stowarzyszonym na całym świecie, by lepiej zrozumieć potrzeby biznesowe użytkownika oraz to, jak możemy doskonalić nasze produkty i usługi; lub
  • możemy (my lub strona trzecia w naszym imieniu) wykorzystywać dane osobowe, by skontaktować się z użytkownikiem w celu przedstawienia oferty firmy Siemens w odpowiedzi na jego potrzeby biznesowe lub w celu przeprowadzenia sondaży internetowych, by lepiej poznać potrzeby biznesowe naszych klientów.

Będziemy oczywiście respektować decyzje o braku zgody na wykorzystanie danych osobowych do budowania naszych relacji z klientami (w szczególności poprzez marketing bezpośredni oraz badania rynkowe). Nie sprzedajemy danych osobowych użytkownika stronom trzecim z wyjątkiem podmiotów stowarzyszonych firmy Siemens, ani też w inny sposób nie handlujemy tymi danymi.

Zasada ograniczenia celu

Firma Siemens będzie gromadzić, wykorzystywać lub ujawniać dane osobowe podane online jedynie w celach ujawnionych użytkownikowi, oprócz sytuacji, w których

  • firma wykorzysta dane osobowe w dodatkowym celu, który jest bezpośrednio powiązany z pierwotnym celem, dla którego dane osobowe były gromadzone,
  • oraz oprócz sytuacji, w których te dane są potrzebne do przygotowania, wynegocjowania i wykonania zapisów umowy z użytkownikiem,
  • jeżeli są one wymagane prawem lub przez organy administracyjne lub sądowe,
  • jeżeli jest to konieczne, aby dochodzić roszczenia lub do obrony,
  • jeżeli jest to konieczne, by zapobiec oszustwom lub innej nielegalnej działalności, np. celowym atakom na systemy informatyczne firmy Siemens.

Dane dotyczące komunikacji i użytku

Gdy użytkownik korzysta z usług komunikacyjnych w celu uzyskania dostępu do naszej strony internetowej, jego dane komunikacyjne (np. adres protokołu internetowego) lub dane dotyczące użytku (np. informacje o początku, końcu i długości korzystania oraz informacje o usługach telekomunikacyjnych wykorzystanych do tego celu) są generowane automatycznie przez urządzenia techniczne i mogą potencjalnie dotyczyć danych osobowych. Dane użytkownika dotyczące komunikacji i wykorzystania będą gromadzone, przetwarzane i wykorzystywane zgodnie z obowiązującymi ramami prawnymi dotyczącymi ochrony danych, w zakresie, w jakim jest to wymagane.

Dane nieosobowe gromadzone automatycznie

Podczas wizyty na naszych stronach internetowych automatycznie (tzn. nie w drodze rejestracji) zbierane są dane nieosobowe (np. rodzaj wykorzystywanej przeglądarki i systemu operacyjnego, nazwa domeny strony internetowej, z której użytkownik został przekierowany, liczba odwiedzin, średni czas przebywania na stronie, odwiedzane strony). Możemy wykorzystać te dane oraz przekazać je naszym podmiotom stowarzyszonym na całym świecie, by monitorować atrakcyjność naszych stron internetowych oraz doskonalić ich skuteczność lub zawartość.

Możemy również reklamować się w sieci partnerskiej Google, wykorzystując technologię remarketingową firmy Google. W tym celu Google zamieści lub odczyta unikalny plik cookie wspomagający prezentację reklam na komputerze użytkownika oraz wykorzysta informacje nieosobowe dotyczące przeglądarki użytkownika oraz jego aktywności na tej stronie na potrzeby prezentacji reklam w sieci partnerskiej. Plik cookie wspomagający prezentację reklam jest trwałym plikiem cookie. Więcej informacji o remarketingu lub możliwości wyłączenia remarketingowych plików cookie Google można uzyskać klikając tutaj.

Pliki „cookie" - Informacje zapisywane automatycznie w komputerze użytkownika

Kiedy odwiedzasz jedną z naszych witryn, możemy zapisywać w Twojej przeglądarce pewne dane w postaci plików „cookie”. Pliki cookie powalają naszym witrynom „zapamiętać” drobne informacje podczas oglądania poszczególnych stron lub podczas kolejnych wizyt. Pliki cookie są powszechnie stosowane w całym Internecie. Dzięki nim możemy dostosować zawartość naszych witryn do Twoich konkretnych oczekiwań, czyniąc proces korzystania z naszych serwisów wydajniejszym i przyjemniejszym.

Jeśli nie życzysz sobie otrzymywania plików cookie, zapoznaj się z Informacjami dotyczącymi plików cookie i odpowiednio skonfiguruj swoją przeglądarkę internetową.

Dzieci

Firma Siemens nie będzie świadomie gromadzić danych osobowych dzieci zanim nie uzyskają one zgody rodziców, jeżeli jest to wymagane przez obowiązujące prawo. Będziemy używać lub ujawniać dane osobowe dziecka tylko w zakresie dozwolonym przez prawo, aby uzyskać zgodę rodziców zgodnie z lokalnym prawem i przepisami lub aby chronić dziecko. Definicja „dziecko” lub „dzieci” powinna uwzględniać obowiązujące przepisy, jak również krajowe i regionalne zwyczaje kulturowe.

Bezpieczeństwo

Firma Siemens stosuje środki techniczne i organizacyjne, aby chronić dane osobowe przed przypadkowym lub bezprawnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą oraz ujawnieniem lub udostępnieniem osobom nieupoważnionym.

Linki do innych stron internetowych

Strony internetowe firmy Siemens zawierają linki do innych stron internetowych. Firma Siemens nie ponosi odpowiedzialności za zasady ochrony prywatności lub treść innych witryn internetowych.

Pytania i komentarze

Firma Siemens odpowie na uzasadnione prośby o sprawdzenie danych osobowych użytkownika oraz skorygowanie, poprawienie lub usunięcie wszelkich nieścisłości. W przypadku jakichkolwiek pytań lub uwag dotyczących polityki firmy Siemens dotyczącej ochrony prywatności danych (np. prośby o sprawdzenie lub aktualizację danych osobowych), prosimy o przesłanie wiadomości e-mail na adres Info.plm@siemens.com.

O firmie Siemens PLM Software

Siemens PLM Software, jednostka biznesowa dywizji Siemens Digital Factory, jest wiodącym na świecie dostawcą systemów i usług zarządzania cyklem życia produktów (PLM) z 9 milionami licencji stanowiskowych oraz ponad 77 tysiącami klientów na całym świecie. Siemens PLM Software z siedzibą w Plano, w stanie Teksas, współpracuje z innymi firmami w celu dostarczania rozwiązań o charakterze otwartym, które pozwalają przekształcać trafne decyzje w coraz lepsze produkty. Więcej informacji na temat produktów i usług Siemens PLM Software można znaleźć na naszej stronie internetowej www.siemens.com/plm.

Uwaga: Siemens i logo Siemens są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Siemens AG. D-Cubed, Femap, Fibersim, Geolus, GO PLM, I-deas, JT, NX, Parasolid, Solid Edge, Syncrofit, Teamcenter, Tecnomatix są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Siemens Product Lifecycle Management Software Inc. lub jej podmiotów zależnych w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. Wszystkie pozostałe znaki towarowe, zastrzeżone znaki towarowe lub znaki usługowe należą do ich odpowiednich właścicieli.

Close share layer

Share this page

Share this page through any of the following channels.

Bookmarking Sites

Communities

News

Blogs & Microblogs