Illegaal softwaregebruik

Wereldwijde illegale software te gebruiken: 42%

Verslag illegaal softwaregebruik

Siemens PLM Software helpt u en uw bedrijf graag om een beter inzicht te krijgen in het belang van software licenties en de risico’s van illegale software. Op deze pagina kunt u illegaal software gebruik melden, vindt u links naar tools voor een beter beheer van uw software en leest u meer over wettelijk beschermde auteursrechten.

Bij het ontwikkelen van software komt heel wat kijken. Veel creatieve en talentvolle programmeurs, schrijvers en grafische ontwerpers zijn erbij betrokken. Vergelijkbaar met andere creatieve werken als boeken, films en muziek, is software auteursrechtelijk beschermd volgens nationale en Europese wetgeving en internationale verdragen.

Het illegaal gebruik van software is pure diefstal. Als u of uw bedrijf betrapt wordt op het bezit van illegale software (gebruikt of niet doet overigens niet eens ter zake), dan bent u zowel civielrechtelijk als strafrechtelijk aansprakelijk. Op basis van nationale wetgeving kan de auteursrechthebbende, lees de ontwikkelaar van de software, dit illegale gebruik onmiddellijk doen stoppen en een schadevergoeding eisen. De praktijk leert dat de schadevergoeding in de Benelux kan oplopen tot 2x de waarde van de in uw bezit zijnde illegale software, volgens het zgn. “double damages” principe. Dit loopt al snel in de tienduizenden euro’s als u bijv. CAD software illegaal op uw computers heeft staan, want dergelijke software is duur in vergelijking met bijv. anti-virus of tekstverwerking software. Los daarvan draait u te allen tijde op voor de gerechtskosten én moet u de ontbrekende licenties alsnog in orde maken.

Doet de software ontwikkelaar aangifte bij de politie, dan kan het Openbaar Ministerie u persoonlijk zelfs hoge gevangenisstraffen en geldboetes opleggen.

Siemens PLM Software is actief lid van de Business Software Alliance, een wereldwijd samenwerkingsverband van software ontwikkelaars dat tot doel heeft gebruikers van software te informeren over de betekenis van software licenties en het beheer ervan, ook wel SAM of Software Asset Management genoemd. BSA ontwikkelde hiervoor speciaal het online cursusprogramma  BSA SAM Advantage en certificering gebaseerd op ISO standaarden. Een volledig overzicht van alle door BSA op haar website besproken onderwerpen treft u aan onder Related Links.

Ook Siemens PLM Software doet er alles aan om te voorkomen dat haar software illegaal gebruikt wordt. U leest hierover meer in onze Guide to Software Piracy Prevention. Bent u op de hoogte van illegaal gebruik van Siemens PLM software en wenst u dit aan ons te melden, stuur dan een e-mail naar piracy.aud@siemens.com. Betreft het illegale gebruik niet alleen Siemens PLM software maar ook software van andere leden van BSA, ga dan naar https://reporting-emea.bsa.org/r/report/add.aspx?src=nl&ln=nl-nl&intcmp=irpnav000029

Close share layer

Share this page

Share this page through any of the following channels.

Bookmarking Sites

Communities

News

Blogs & Microblogs