白皮书

Kvalitet i framtidens tillverkning

Digitaliseringen och den höga konkurrensen ger ett behov av en holistisk kvalitetshantering i diskreta industrier.

Kvalitet har ofta varit en aspekt som man talat om men knappt investerat i. Detta är sant i många sammanhang, men det är mest uppenbart inom tillverkningssektorn.

I vår forskning som innebär att en stor mängd av slutanvändare har indikerat upprepade gånger om att kvalitet är ett nyckelkriterium, men en som alltid faller i lägre prioritet jämfört med andra faktorer som cykeltider, ledtider och produktionseffektivitet. Dessutom förstår man kvalitetsvärdet men kostnaderna för kvaliteten är oftast inte tillräckligt hanterad.

Den här studien syftar till att ge en djupgående analys av kvalitetsparadigmet för tillverkning, med särskild inriktning på fordons- och billeverantörsindustrier.

填写表单可立即获取

抱歉!

页面提交出错。请重新尝试。

TACK

Klicka här för att ladda ner.

Du har registrerat dig för vårt studie. Du kommer att få ett email med länken till informationen.

字段为必填 必须填写有效的电子邮件地址
字段为必填 值无效或太长
字段为必填 值无效或太长
字段为必填 值无效或太长
字段为必填 值无效或太长
字段为必填 请添加有效电话号码
字段为必填 值无效或太长
字段为必填 值无效或太长
字段为必填 值无效或太长

字段为必填
字段为必填 值无效或太长
字段为必填 值无效或太长
字段为必填 值无效或太长

Digitaliseringen och den höga konkurrensen ger ett behov av en holistisk kvalitetshantering i diskreta industrier.

Kvalitet har ofta varit en aspekt som man talat om men knappt investerat i. Detta är sant i många sammanhang, men det är mest uppenbart inom tillverkningssektorn.

I vår forskning som innebär att en stor mängd av slutanvändare har indikerat upprepade gånger om att kvalitet är ett nyckelkriterium, men en som alltid faller i lägre prioritet jämfört med andra faktorer som cykeltider, ledtider och produktionseffektivitet. Dessutom förstår man kvalitetsvärdet men kostnaderna för kvaliteten är oftast inte tillräckligt hanterad.

Den här studien syftar till att ge en djupgående analys av kvalitetsparadigmet för tillverkning, med särskild inriktning på fordons- och billeverantörsindustrier.