Zasady anulowania

Anulowanie przez firmę Siemens Digital Industries Software

Firma Siemens Digital Industries Software zastrzega sobie prawo do zmiany harmonogramu lub anulowania zaplanowanych zajęć w centrum szkoleniowym za wynoszącym dziesięć dni roboczych powiadomieniem przekazywanym potwierdzonym zarejestrowanym uczestnikom (lub za wynoszącym pięć dni roboczych powiadomieniem w przypadku szkoleń internetowych LIVE!). Zarejestrowani mogą następnie zapisać się na kolejną dostępną ofertę kursu lub anulować rejestrację. W przypadku odwołania przez firmę Siemens Digital Industries Software wszelkie płatności dokonane za odwołane zajęcia zostaną zwrócone. Klient rozumie i wyraża zgodę na to, że firma Siemens Digital Industries Software nie będzie w żaden sposób ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek koszty, w tym utratę biletów lotniczych lub inne koszty transportu, wydatki na hotel lub inne szkody, które klient może ponieść w przypadku odwołania lub zmiany harmonogramu zajęć przez firmę Siemens Digital Industries Software.

Aby zmaksymalizować skuteczność naszych szkoleń, firma Siemens Digital Industries Software ogranicza liczbę uczestników poszczególnych zajęć.

Mniej Więcej

Anulowanie przez zarejestrowanego kursanta

Zarejestrowani, których udział w określonych sesjach szkoleniowych został potwierdzony, mogą zmienić termin lub anulować rezerwacje bez ponoszenia kar do dziesięciu dni roboczych przed planowanym terminem rozpoczęcia zajęć — telefonicznie lub w drodze pisemnego zawiadomienia. Zastępstw można dokonywać w dowolnym czasie — prosimy o powiadomienie nas o zmianach w rejestracji z wyprzedzeniem w stosunku do terminu rozpoczęcia zajęć.

Osoby, które anulują potwierdzoną rejestrację na mniej niż dziesięć dni roboczych przed zajęciami i nie zapewnią zastępstwa w postaci odpowiednio wykwalifikowanej osoby w celu spełnienia warunków rejestracji, zostaną obciążone 30% pełnej opłaty za naukę (cena katalogowa). Uwaga dotycząca zajęć oznaczonych jako „Gwarantowane”: jeśli kursant wycofa się z udziału w zajęciach gwarantowanych na mniej niż dziesięć dni roboczych przed datą rozpoczęcia zajęć, zostanie obciążony opłatą za anulowanie w wysokości 100% pełnej opłaty za naukę.

Osoby, które anulują potwierdzoną rejestrację na mniej niż pięć dni roboczych przed zajęciami i nie zapewnią zastępstwa w postaci odpowiednio wykwalifikowanej osoby w celu spełnienia warunków rejestracji, zostaną obciążone 100% pełnej opłaty za naukę (cena katalogowa). Osoby, które nie stawią się na szkolenie zgodnie z planem, zostaną obciążone 100% pełnej opłaty za naukę (cena katalogowa).

Mniej Więcej

Zasady anulowania szkoleń u klienta

Anulowanie lub zmiana harmonogramu szkolenia u klienta w okresie krótszym niż dziesięć dni roboczych przed planowanym terminem rozpoczęcia szkolenia będzie podlegać opłacie za anulowanie w wysokości 100% opłaty ustalonej w umowie.

Mniej Więcej

Zasady zajęć gwarantowanych

W firmie Siemens Digital Industries Software rozumiemy, że zapisanie się na kurs szkoleniowy jest znaczącym zobowiązaniem, a jego anulowanie lub odroczenie z powodu niewielkiej liczby kursantów może być zniechęcające. Ponieważ zadowolenie klienta jest naszym najwyższym priorytetem, zobowiązaliśmy się wobec naszych klientów, że NIE odwołamy określonych zajęć w centrum szkoleniowym, nawet jeśli liczba zapisanych na nie kursantów będzie niewielka.

Dzięki naszej nowej gwarancji kursanci i firmy mogą zaoszczędzić na kosztach podróży, rezerwując podróż z wyprzedzeniem i nie podlegając opłatom za anulowanie podróży z powodu anulowania zajęć. Firmy będą również w stanie skuteczniej planować swoje działania, pomagając w realizacji celów edukacyjnych i projektowych bez obawy o opóźnienia.

Wytyczne:

  • Firma Siemens Digital Industries Software może oferować zajęcia oznaczone jako „Gwarantowane”, które pojawiają się w harmonogramie centrum szkoleniowego firmy Siemens Digital Industries Software. Firma Siemens Digital Industries Software przeprowadzi wszystkie gwarantowane zajęcia szkoleniowe, niezależnie od liczby płatnych rejestracji dokonanych przez kursantów.
  • Gwarancja ta nie obejmuje anulowania zajęć z powodu nieprzewidzianych okoliczności, gdy zajęcia staną się niewskazane, niepraktyczne, niezgodne z prawem lub niemożliwe do przeprowadzenia. Jeśli firma Siemens Digital Industries Software zostanie zmuszona do zmiany harmonogramu, przełożymy zajęcia na inny, realistycznie wyznaczony okres.
  • Jeśli kursant wycofa się z udziału w zajęciach gwarantowanych na mniej niż dziesięć dni roboczych przed datą rozpoczęcia zajęć, zostanie obciążony opłatą za anulowanie w wysokości 100% pełnej opłaty za naukę. Zgłoszenie zastępstwa za uczestnika zajęć jest dozwolone (bez ponoszenia kary) do pierwszego dnia zaplanowanego szkolenia.
  • Firma Siemens Digital Industries Software zastrzega sobie prawo do usunięcia zajęć z listy „Gwarantowanych” w ciągu 10 dni roboczych od daty rozpoczęcia kursu, jeśli na szkolenie nie zarejestruje się żaden kursant.
Mniej Więcej