Nadzór nad realizacją projektów mechatronicznych w branży producentów Maszyn i Urządzeń Przemysłowych

Webinar na żądanie | 25 min.

Zaplanuj zadania zespołu technicznego w Teamcenter

Podczas webinarium pokażemy, w jaki sposób Teamcenter pomaga polskim producentom maszyn i urządzeń przemysłowych w:

  • Uporządkowaniu obiegu dokumentacji projektowej
  • Zarządzaniu zespołem inżynierów
  • Kontroli czasu i kamieni milowych projektu
  • Integracji danych z różnych dziedzin inżynierskich
  • Kontroli dostępu dodanych i ochronie własności intelektualnej
  • Modularyzacji istniejących rozwiązań

Dowiesz się:

  • Jak zredukować liczbę roboczogodzin / projekt nawet do 30%
  • Jak poprawić jakość dokumentacji i zmniejszyć ilość błędów podczas montażu i uruchomienia
  • Jak kontrolować postęp prac w projekcie