Przejdź do treści

Przyspiesz rozwój statków powietrznych dzięki zintegrowanemu, kompleksowemu procesowi projektowania strukturalnego.

Webinar na żądanie

Dowiedz się, jak zintegrowany, kompleksowy proces projektowania strukturalnego pozwala usprawnić cały proces tworzenia konstrukcji lotniczej, co pozwala producentom statków powietrznych zwiększyć produktywność i uniknąć przekroczenia budżetu.

Przedsiębiorstwa lotnicze mierzą się ze znacznymi opóźnieniami, które skutkują przekroczeniem budżetu o nawet 50%. Te opóźnienia oznaczają dodatkowe koszty idące w miliony dolarów i kolejne miliardy na pokrycie kar umownych. Jako że stworzenie konstrukcji strukturalnej samolotu odpowiada za 60% ponoszonych jednorazowo kosztów, wszelkie usprawnienia w procesie projektowania konstrukcji mogą mieć znaczący wpływ na zmniejszenie nakładów finansowych.

Ten webinar omawia, w jaki sposób zintegrowany, kompleksowy proces projektowania konstrukcji strukturalnej samolotu pomaga zwiększyć produktywność o 30% i przyspieszyć działania inżynieryjne w zakresie zachowania konstrukcji. 

Dowiesz się:

  • jak stworzyć zintegrowany, kompleksowy proces — od projektowania wspomaganego komputerowo (CAD), przez analizę obciążeń, metodę elementów skończonych, symulację elementów skończonych, obliczanie marginesów bezpieczeństwa, aż po raport certyfikacyjny.
  • jaką wartość ma integracja obliczeń marginesów bezpieczeństwa ze środowiskiem elementów skończonych.
  • w jaki sposób dostosować się do procesów i metod po stronie klienta.

Webinar jest prowadzony w języku angielskim.