Przejdź do treści

Zaawansowany projekt sieci pojazdu na potrzeby jazdy autonomicznej i napędu elektrycznego

Webinar na żądanie | 26 min.

Narzędzia do projektowania sieci umożliwiają szybkie wdrożenie i gwarantują powodzenie dostawy

Narzędzia do projektowania sieci w pojeździe umożliwiają szybkie wdrożenie i gwarantują powodzenie dostawy

Architektura systemów elektrycznych i elektronicznych (E/E) obejmuje rozproszone funkcje zdefiniowane w ramach zaprojektowanej topologii pojazdu. Gdy funkcje systemu zostaną już zdefiniowane, kolejny etap to ich dystrybucja w pojeździe. Różne funkcje muszą komunikować się za pośrednictwem rozmaitych sieci w ramach jednego pojazdu. Ten webinar skupi się na harmonizacji projektu funkcjonalnego systemu w ramach różnych dziedzin technicznych i stworzeniu sprawdzonego, zoptymalizowanego projektu sieci.

Kluczowe informacje dotyczące projektu sieci w pojeździe

  • Jak zaimplementować sieci niezbędne we współczesnych pojazdach?
  • Jaka jest wartość analizy przy walidacji projektu sieci?
  • W jaki sposób automatyzacja ulepsza harmonogramy, obniża koszty i podnosi jakość?

Kogo zainteresuje webinar na temat zaawansowanego projektu sieci w pojeździe?

  • Kierownicy techniczni
  • Architekci systemów
  • Inżynierowie