Wykorzystanie podejścia opartego na cyfrowym bliźniaku do optymalizacji inżynierii wydajności pojazdu elektrycznego

Webinar na żądanie

Wcześniejsze podejmowanie decyzji projektowych w inżynierii pojazdów elektrycznych

Coraz bardziej restrykcyjne regulacje środowiskowe połączone z rozwojem pojazdów autonomicznych i trendu mobilności współdzielonej („shared mobility”) zwiększają potrzebę elektryfikacji układów napędowych. Znacząco zmienia to kształt procesów inżynierii pojazdów oraz wykorzystywane w nich metody. Konieczność ciągłego tworzenia innowacji i produkcji pojazdów na rynek masowy zmusza całą branżę transportową do przystosowania się i dostarczania rozwiązań, które są w stanie zapewnić pożądane parametry — zasięg, wydajność, żywotność i odpowiednie doświadczenia z jazdy — przy jednoczesnym utrzymaniu niskiej ceny. Konieczne jest przyjęcie strategii „cyfrowego bliźniaka” w czasie rzeczywistym, która stanowi pomost między światem wirtualnym i fizycznym i pozwala zachować konkurencyjność, uniknąć późno wykrytych błędów lub nieoczekiwanego działania. Przeniesienie projektowania i optymalizacji na wczesny etap procesu oraz wykorzystanie symulacji już od pierwszych prototypów aż po fizyczne testy i zaawansowaną walidację ogranicza potrzebę wprowadzania kosztownych zmian projektowych w późniejszych fazach rozwoju produktu.

Koncepcje optymalizacji inżynierii działania pojazdów elektrycznych

  • Jak cyfrowe bliźniaki pojazdów hybrydowych i elektrycznych pozwalają w cyfrowym świecie ocenić globalne działanie układów takich jak bateria, silnik i elektronika? 
  • Jak podczas integracji zbilansować atrybuty działania — kwestie NVH, łatwość jazdy, zasięg, bezpieczeństwo, aerodynamikę, zarządzanie kwestiami termicznymi i energią — oraz fizycznie walidować komponenty oraz wybory architektury? 
  • Jak nasze rozwiązania do symulacji i testowania pomagają producentom OEM oraz dostawcom przyśpieszyć projektowanie produktu wraz z wykorzystaniem optymalizacji w celu przystosowania się do autonomiczności pojazdów oraz innych trendów kształtujących branżę?

Realize LIVE and User2User | May 26, 2021 | Virtual

Realize LIVE + User2User – Registration Now Open!

Realize LIVE and User2User – Registration Now Open!

For the first time, the Realize LIVE and User2User (U2U) events are becoming one unified content-rich experience. In the company of your peers from across the Siemens Digital Industries Software portfolio, which now includes Siemens EDA, you’ll enjoy a wealth of training and education, inspiration and insight - keeping you on the leading edge of digital transformation.

Masz pytania?