Przejdź do treści

Inżynieria doskonałego działania czujników w pojazdach autonomicznych z wykorzystaniem symulacji

Webinar na żądanie

Skorzystaj z szeroko zakrojonej weryfikacji i walidacji na potrzeby inżynierii czujników

Pojazdy autonomiczne nie będą w stanie uzyskać wyższego poziomu akceptacji społecznej, jeśli nie zagwarantują całkowitego bezpieczeństwa. Jednym z kluczowych sposobów na jego osiągnięcie — a tym samym wprowadzenie gotowych do sprzedaży komercyjnej pojazdów bezzałogowych — jest możliwość prowadzenia rzetelnych, całościowych odczytów o wysokiej jakości za pomocą licznych czujników. Zaprojektowanie czujników, które spełniają wymagania dotyczące rozmiaru, aspektów wizualnych, kosztów i zużycia energii bez negatywnego wpływu na zasięg samochodu i rozdzielczość odczytu to tylko część sukcesu. Najważniejszy etap stanowi walidacja działania i wytrzymałości czujników, gdy są one zintegrowane w pojeździe przy wszystkich warunkach pogodowych i każdym scenariuszu na drodze. Osiągnięcie tego celu nie jest możliwe z wykorzystaniem wyłącznie testów fizycznych. Użycie symulacji na potrzeby szeroko zakrojonej walidacji i weryfikacji jest niezbędne, ale wymaga również wdrożenia odpowiednich narzędzi i metod u dostawców czujników oraz producentów OEM.  

W tym webinarze nasi eksperci przedstawią portfolio narzędzi i metod przydatnych w inżynierii czujników: 

  • W jaki sposób zaplanować działanie czujników licznych zjawisk fizycznych i przeprowadzić walidację wymagań dotyczących różnych atrybutów na poziomie poszczególnych czujników (radarów, lidarów, czujników ultradźwiękowych i kamer) i całego pojazdu?
  • W jaki sposób rozpocząć szeroko zakrojoną cyfrową walidację i weryfikację działania ekosystemu zintegrowanych czujników dla dowolnej liczby scenariuszy testowych i sytuacji na drodze?