Rola cyfrowych bliźniaków w opracowywaniu innowacyjnych koncepcji napędu w ramach konkursu GoFly

Webinar na żądanie

Dowiedz się, jak firmy zajmujące się mobilnością powietrzną w miastach wykorzystują uczenie maszynowe, aby tworzyć innowacyjne projekty walczące o nagrodę X-prize w konkursie GoFly

Gość: Ricardo Romeu, HEKA

Jednym z najszybciej rozwijających się segmentów przemysłu lotniczego jest branża powietrznych taksówek i rozwiązań powietrznej mobilności w miastach. Aby pobudzić innowacyjność, firma Boeing ufundowała nagrodę X-prize w konkursie GoFly dla przedsiębiorstwa, które zaprojektuje i przedstawi „latający samochód” zdolny do pionowego startu i lądowania (VTOL) oraz spełniający określone wymogi dotyczące osiągów i działania.

Jednym z głównych wyzwań dla wielu projektantów statków powietrznych jest konieczność spełniania zbioru specyficznych wymogów dotyczących napędu. Pojazdy zgłaszane w konkursie GoFly muszą oferować funkcję przełączania się z trybu VTOL w tryb lotu do przodu przy zachowaniu pełnej kontroli nad pojazdem. Tradycyjne układy napędowe nie były w stanie skutecznie zapewnić tego przejścia między trybami, co skutkowało wieloma zniechęcającymi problemami technicznymi.

W związku z tym jedna z innowacyjnych firm z branży lotniczej postanowiła podjąć próbę opracowania przełomowego, inteligentnego układu napędowego generującego ciąg. HEKA, zlokalizowane na Florydzie innowacyjne przedsiębiorstwo z branży lotniczej, pracuje obecnie nad nowatorskim układem napędowym z ciągiem wektorowanym. Firma zamierza przetestować swoją technologię podczas fazy II konkursu GoFly. Jej celem jest zaopatrywanie klientów w główny komponent układu napędowego, opracowany pod kątem nadchodzącej rewolucji w dziedzinie powietrznego transportu prywatnego oraz taksówek powietrznych. 

Firma HEKA wykorzystuje rozwiązanie Simcenter STAR-CCM+ oraz inteligentną technologię badania projektów, aby pokonać wyzwania w dziedzinie aerodynamiki i napędu stawiane przez kryteria określone w regulaminie konkursu GoFly. Obejmują one wymóg zademonstrowania możliwości pionowego startu i lądowania na wyznaczonym lądowisku oraz wykonanie sześciu okrążeń toru o dystansie 1 mili morskiej (z pomiarem czasu), a także zachowania stabilności przy wietrze o prędkości 15 węzłów. Dodatkowo pojazd powinien odznaczać się kompaktową konstrukcją i możliwością obsługi przez nieliczną załogę. 

Webinar porusza następuje tematy:

  • Rola cyfrowych bliźniaków w projektowaniu statków powietrznych
  • Identyfikowanie optymalnych projektów na wczesnym etapie procesu w celu obniżenia kosztów
  • Przyszłość statków powietrznych VTOL z układem napędowym wykorzystującym ciąg wektorowany