Przejdź do treści

Modelowanie turbulencji i jego implikacje w branży morskiej

Webinar na żądanie

Przekonaj się, jak wdrożyć najlepsze metody modelowania turbulencji na potrzeby symulacji morskich.

Modelowanie turbulencji to kluczowy element każdej symulacji CFD, która ma zobrazować praktyczne problemy przemysłowe. Niestety wybór najodpowiedniejszego modelu analizy nie jest prostym zadaniem.

Podczas tego webinaru na żądanie zajmiemy się:

  • fundamentalnymi aspektami modelowania turbulencji i ich wpływem na otrzymane rozwiązanie,
  • rozróżnieniem między symulacją statystyczną (głównie modele RANS) i symulacją uwzględniającą skalę (LES, DES), 
  • najważniejszymi aspektami dotyczącymi rozwiązania warstwy przyściennej – z uwzględnieniem szorstkości i bez – oraz głównymi elementami modelu przejściowego.

Wpływ modeli turbulencji zostanie zilustrowany na kilku typowych przykładach (przepływ kanałowy, warstwy brzegowe) oraz na przykładach bezpośrednio dotyczących branży morskiej.