Przejdź do treści

Prognozuj działanie układu przeniesienia napędu i osiągnij założenia dotyczące oszczędności paliwa, właściwości jezdnych i ograniczenia hałasu, wibracji i uciążliwości korzystania

Webinar na żądanie | 40 min.

Prognozuj działanie układu przeniesienia napędu i osiągnij założenia dotyczące oszczędności paliwa, właściwości jezdnych i ograniczenia hałasu, wibracji i uciążliwości korzystania dzięki symulacji systemów. Koncentracja na projekcie układu przeniesienia napędu to kluczowy element, który pomaga przy optymalizacji gospodarki paliwowej i redukcji emisji zanieczyszczeń.

Optymalizacja projektu układu przeniesienia napędu dzięki symulacji systemów
Optymalizacja wydajności układu przeniesienia napędu w pojeździe przy użyciu Simcenter Amesim

Priorytety w branży motoryzacyjnej zmieniają się przez wzgląd na ograniczanie zużycia paliwa oraz emisji zanieczyszczeń. Jednak redukcja zużycia paliwa nie może odbyć się kosztem wydajności, komfortu jazdy i niezawodności. Należy zatem odnaleźć równowagę między tymi wszystkimi cechami pojazdu. Nowe technologie, na przykład elektryfikacja, mogą pomóc w osiągnięciu tych celów, ale zarazem mieć negatywny wpływ na osiągi pojazdu. Podstawową kwestią jest skupienie się na projekcie układu przeniesienia napędu — od projektu poszczególnych części aż do integracji z pojazdem.

Techniki projektowania systemów opartych na modelu pozwalają na ocenę wpływu założeń projektowych dotyczących układu przeniesienia napędu na wszystkie cechy pojazdu tak, aby można było wybrać najlepszą konstrukcję. Siemens Digital Industries Software oferuje rozwiązanie, które pozwala na przeprowadzenie tej analizy już na początkowych etapach cyklu rozwoju.

Zarówno dostawcy jak i producenci OEM są zaangażowani w problematykę przewidywania osiągów pojazdu. Interakcje pomiędzy dostawcami i producentami OEM stają coraz ściślejsze i wymagają wspólnego narzędzia do projektowania części i ich integracji.

W tym 40-minutowym webinarze Patrice Montaland, ekspert w zakresie projektowania układów przeniesienia napędu z wykorzystaniem symulacji systemów, krok po kroku przedstawi prezentację techniczną i omówi, w jaki sposób Simcenter Amesim może pomóc w:

  • Oszacowaniu wydajności układu i strat przy użyciu modeli quasistatycznych;
  • Przewidzeniu właściwości jezdnych za pomocą bardziej dynamicznych modeli;
  • Rozwiązaniu kwestii hałasu i wibracji o wyższych częstotliwościach;
  • Zrozumieniu wpływu elektryfikacji w różnych domenach częstotliwości.

Webinar jest prowadzony w języku angielskim.