Projektowanie silnika trakcyjnego z wykorzystaniem zintegrowanego podejścia do symulacji – Część 1

Webinar na żądanie | 51 min.

Spełnij wysokie wymagania dotyczące projektu wydajnego silnika trakcyjnego

Rosnące zainteresowanie elektryfikacją pojazdów oznacza pojawienie się nowych wyzwań dla branży motoryzacyjnej i transportowej. Konstruktorzy silników trakcyjnych muszą sprostać wysokim wymaganiom i zoptymalizować działanie opracowywanego pojazdu.

Dokładne odzwierciedlenie elementów fizycznych składających się na silnik elektryczny pozwala ulepszyć sprawność pojazdu i wyznaczyć obszary z potencjałem do optymalizacji kosztów i masy – może być to większa wydajność i gęstość mocy, szerszy zakres prędkości i mniejsze zużycie pierwiastków ziem rzadkich.

Podczas tego webinaru eksperci zaprezentują proces konstrukcji silników trakcyjnych spełniających te wysokie wymagania z wykorzystaniem zintegrowanej symulacji wielofizycznej 1D, 2D, 2,5D oraz 3D.

Dowiesz się:

  • jak ocenić architekturę układu napędowego i określić obwiednię działania silnika trakcyjnego,
  • jak szybko wyznaczyć wielkość silnika z wykorzystaniem metod analitycznych,
  • jak wykorzystać obliczenia metodą elementów skończonych do analizy zjawisk elektromagnetycznych o niskiej częstotliwości.

Tanvir Rahman

Kierownik produktu – Maszyny elektryczne, Siemens Digital Industries Software

Markus Anders

Specjalista ds. wdrożeń, Siemens Digital Industries Software