Przejdź do treści

Testowanie opon i parametryzacja modelu w celu spełnienia wymagań dotyczących symulacji dynamiki pojazdu

Webinar na żądanie | 43 min.

4 przykłady przedstawiające zastosowanie jednego modelu opony w różnych obszarach

Modele opon tworzone na potrzeby analizy dynamiki pojazdu muszą spełniać najwyższe wymagania związane z dokładnością modelu i analizą predykcyjną. Różnorodność celów systemowych, platform, narzędzi i testów manewrowych sprawia, że producenci OEM stoją przed niezwykle złożonym zadaniem określenia zunifikowanych i możliwych do ponownego wykorzystania modeli opon. W tego następstwie liczne procesy testowania i parametryzacji często przebiegają równolegle dla różnych zastosowań.

Podczas tego webinaru zaprezentujemy metody, które łączą zastosowania dla różnych obszarów w jednym modelu opony i zunifikowanej parametryzacji. Rozwiązanie Simcenter dostarcza modele, które są dopasowane do danego zastosowania i gwarantują optymalną równowagę między dokładnością a kosztami.

We współpracy z wiodącymi producentami OEM samochodów pasażerskich prezentujemy 4 przykłady zastosowań metod testowania i parametryzacji opon:

  • Hamowanie z systemem ABS — identyfikacja odpowiedzi przejściowej opony
  • Dostosowanie układu ESP przy niskim tarciu: dokładne testy opon przy niskim tarciu
  • Prowadzenie w warunkach ekstremalnych: określenie optymalnej równowagi między poziomem dokładności modelu i liczbą testów opon w śliskich warunkach
  • Parkowanie — rozszerzenie standardowego modelu opony na manewry przy niskich prędkościach

Jeśli wymagane parametry modelu opony są znane, można wykorzystać internetową platformę Simcenter Tire Model Marketplace, która oferuje niemal 100 predefiniowanych i potwierdzonych zestawów parametrów do wykorzystania w różnych sytuacjach, jak na przykład śliskość drogi. Pobranie tych modeli opon pozwoli Ci znacząco obniżyć koszty i skrócić czas realizacji.