Szybsze i bardziej precyzyjne analizy wytrzymałości i trwałości dzięki zastosowaniu symulacji 3D

Webinar na żądanie | 46 min.

Metody obliczania wytrzymałości zmęczeniowej w systemach CAE umożliwiają optymalizację projektów i wirtualne sprawdzanie poprawności

Możesz wirtualnie zoptymalizować komponenty, przewidując wpływ zmian materiałów, geometrii i spoin przy użyciu narzędzia do analiz wytrzymałości i trwałości symulacji w systemie CAE.

Nowe materiały, złożone geometrie, połączenia i procesy produkcji mają wpływ na analizy wytrzymałości i trwałości pojazdów oraz wymagają od producentów uwzględniania kwestii wytrzymałości zmęczeniowej na wczesnym etapie procesu projektowania. Ponadto do nowych materiałów, takich jak kompozyty, nie można zastosować tradycyjnych metod, ponieważ istniejące siatki nie są wystarczająco szczegółowe, aby umożliwić wykonywanie analiz połączeń spawanych.

Podczas tego webinaru wyjaśnimy, jak postępować z nowymi materiałami i procesami produkcyjnymi, precyzyjnie symulować problemy strukturalne oraz analizować połączenia spawane. Zademonstrujemy, jak ograniczyć liczbę błędów przy jednoczesnym zachowaniu kontroli nad metodami i parametrami, stosując zintegrowane i otwarte podejście.

Dowiesz się:

  • Zwiększ precyzję złożonych geometrii i połączeń, np. spoin
  • Przejmij kontrolę i uzyskuj wyniki wytrzymałości zmęczeniowej dla dowolnych materiałów, również z uwzględnieniem wytwarzania addytywnego
  • Ogranicz czas i koszty dzięki solidnym, zintegrowanym procesom