Jak skutecznie zmierzyć moc akustyczną dźwięku zgodnie z normą ISO?

Webinar na żądanie | 25 min.

Dowiedz się, jak testować moc akustyczną dźwięku zgodnie ze standardami normy ISO 3744 i spełnić wymagania europejskiej dyrektywy dotyczącej emisji hałasu.

Moc akustyczna dźwięku

Moc akustyczna to całkowity poziom dźwięku generowanego lub emitowanego przez maszyny i narzędzia. Wartość ta służy do sprawdzenia zgodności maszyn ze standardami ISO oraz regulacjami prawnymi. Pozwala również na porównanie różnych maszyn, walidację wprowadzanych modyfikacji oraz benchmarking konkurencyjny.

Webinar porusza następuje tematy:

  • Skuteczne techniki mierzenia mocy akustycznej dźwięku
  • Powiązania między standardami ISO i Dyrektywą 2000/14/WE Parlamentu Europejskiego i Rady
  • Najlepsze praktyki ISO dla testów mocy dźwięku ISO