Jak skutecznie zmierzyć moc akustyczną dźwięku zgodnie z normą ISO?

Webinar na żądanie | 25 min.

Dowiedz się, jak testować moc akustyczną dźwięku zgodnie ze standardami normy ISO 3744 i spełnić wymagania europejskiej dyrektywy dotyczącej emisji hałasu.

Moc akustyczna dźwięku

Moc akustyczna to całkowity poziom dźwięku generowanego lub emitowanego przez maszyny i narzędzia. Wartość ta służy do sprawdzenia zgodności maszyn ze standardami ISO oraz regulacjami prawnymi. Pozwala również na porównanie różnych maszyn, walidację wprowadzanych modyfikacji oraz benchmarking konkurencyjny.

Webinar porusza następuje tematy:

  • Skuteczne techniki mierzenia mocy akustycznej dźwięku
  • Powiązania między standardami ISO i Dyrektywą 2000/14/WE Parlamentu Europejskiego i Rady
  • Najlepsze praktyki ISO dla testów mocy dźwięku ISO

Realize LIVE and User2User | May 26, 2021 | Virtual

Realize LIVE + User2User – Registration Now Open!

Realize LIVE and User2User – Registration Now Open!

For the first time, the Realize LIVE and User2User (U2U) events are becoming one unified content-rich experience. In the company of your peers from across the Siemens Digital Industries Software portfolio, which now includes Siemens EDA, you’ll enjoy a wealth of training and education, inspiration and insight - keeping you on the leading edge of digital transformation.

Masz pytania?