Optymalizacja procesów projektowania oraz perspektywy związane z cyfrowym bliźniakiem i wirtualnym uruchomieniem maszyn

Webinar na żądanie | 49 min.

Digitalizację należy traktować jako szansę dla przedsiębiorstwa, która gwarantuje niższe koszty, lepszą jakość produkcji, elastyczność i wydajność.

Optymalizacja procesów projektowania oraz perspektywy związane z cyfrowym bliźniakiem i wirtualnym uruchomieniem maszyn

Stworzenie Cyfrowego Bliźniaka maszyny lub linii produkcyjnej jest ważnym etapem w procesie digitalizacji przedsiębiorstwa.

Proces powstawania nowej maszyny lub linii produkcyjnej jest obarczony wieloma ryzykami, które mogą zniweczyć planowe uruchomienie. Po co jednak czekać na prototyp linii lub maszyny, jeśli pierwsze testy można przeprowadzić już na wczesnym etapie projektowym?

Rozwiązanie Siemens pozwala na multidyscyplinarne podejście do projektowania maszyn i przełamanie bariery między inżynierami elektrykami, mechanikami i automatykami. Pozwala również na skrócenie czasu wprowadzania produktu na rynek i lepsze podejmowanie decyzji poprzez ocenę różnych koncepcji. Eliminacja błędów na wczesnym etapie projektu i szybsze uruchomienie oznaczają większe zyski dla producentów maszyn i bycie bardziej konkurencyjnym na rynku.

Tematy, które będą poruszone w webinarze:

  • Cyfrowy bliźniak i możliwości jakie dają narzędzia Siemens
  • Optymalizacja procesu projektowania w działach konstrukcyjnych i technologicznych
  • Automatyzacja procesów powtarzalnych – konfiguratory maszyn
  • Wirtualne uruchomienia maszyn
  • Wirtualna rzeczywistość w branży maszynowej