Przejdź do treści

Kontroluj projekt ogniwa paliwowego, korzystając z holistycznego podejścia do symulacji

Webinar na żądanie | 52 min.

Simcenter umożliwia prognozę działania ogniwa paliwowego oraz jego poszczególnych komponentów

Rozwiązanie Simcenter na potrzeby projektu ogniwa paliwowego
Rozwiązanie Simcenter na potrzeby projektu ogniwa paliwowego

Ogniwa wodorowe to jedno z najbardziej obiecujących rozwiązań dla branży transportowej – mogą ograniczyć emisję związków węgla do atmosfery i zredukować negatywny wpływ transportu na środowisko. Jednym z palących wyzwań w tym sektorze jest konieczność wykorzystania technologii do ulepszenia niezawodności i wydajności ogniwa paliwowego przy jednoczesnym utrzymaniu kosztów na rozsądnym poziomie.

Dzięki uwzględnieniu symulacji w cyklu projektowania inżynierowie mogą wirtualnie przetestować wiele innowacyjnych rozwiązań i warunków operacyjnych podczas całego procesu rozwoju. Następnie wybierają najlepsze konfiguracje techniczne, ograniczając tym samym liczbę tworzonych prototypów i koszty oraz skracając czas trwania projektów R&D.

Podczas tego webinaru dowiesz się, jak szybko modelować ogniwo paliwowe oraz cały system w oprogramowaniu Simcenter, aby przewidzieć jego wydajność, interakcje między poszczególnymi podsystemami oraz wpływ różnych geometrii na charakterystykę działania.

Dowiesz się:

  • jak zastosować symulację do wstępnego wymiarowania systemu,
  • jak wykorzystać wbudowane modele elektrochemiczne i wielofazowe na potrzeby szczegółowego projektu,
  • jak działa dokładny model zastępczy, który umożliwia walidację i optymalizację strategii kontroli.