Przejdź do treści

Prognoza działania i lepszy projekt komory spalania: jak firma B&B-AGEMA wykorzystuje symulację do cyfrowych testów?

Webinar na żądanie | 53 min.

Zobacz, jak firma B&B-AGEMA wykorzystuje symulację CFD w procesie projektowania komory spalania

Prognozuj działanie i ulepsz projekt komory spalania, wykorzystując symulację CFD

Projekt komory spalania w dużej mierze opiera się na symulacji CFD, która pozwala uzyskać wgląd w charakterystykę płomieni, procesy mieszania, temperaturę oraz emisję zanieczyszczeń. Podczas tego webinaru firma B&B-AGEMA zaprezentuje rezultaty swoich najnowszych symulacji komory spalania. Przekonaj się, jak organizacja wykorzystuje symulację CFD do zaprojektowania komory spalania, optymalizacji sprzętu monitorującego i lepszego zrozumienia procesów spalania wodoru.

Zobacz, jak podejście firmy B&B-AGEMA pomaga przygotować optymalny projekt komory spalania jeszcze przed wykonaniem jakichkolwiek testów fizycznych.

Dowiesz się:

  • jak szczegółowo wyglądają modele spalania i turbulencji wykorzystywane w Simcenter STAR-CCM+,
  • w jaki sposób B&B-AGEMA wykorzystuje symulację, aby monitorować solidność sprzętu,
  • jak połączenie analizy przekazywania ciepła, symulacji MES oraz prognozy zjawiska pełzania zapewnia całościowy wgląd w proces spalania.

Jens Dickhoff

Kierownik techniczny – Projekt komory spalania, B&B-AGEMA

Dr. Nils Beckmann

Inżynier projektu, B&B-AGEMA