Symulacja na potrzeby projektu silnika elektrycznego i integracji systemów

Webinar na żądanie | 39 min.

Poznaj najnowsze techniki symulacji, które pozwalają przewidzieć działanie silnika elektrycznego

Symulacja na potrzeby projektu silnika elektrycznego i integracji systemów

Wykorzystaj metodę elementów skończonych 3D/2D, aby prognozować działanie silnika elektrycznego i natychmiastowo uzyskać informację na temat jego wydajności. Uwzględnij te modele w symulacji na poziomie systemu, aby przetestować optymalny rozmiar silnika, ogólną wydajność energetyczną, strategie kontroli oraz ich precyzję. Możesz również tworzyć modele, korzystając z inteligentnych metod eksploracji i szybciej rozwijać lepsze projekty.

Podczas webinaru omówimy korzyści płynące z wykorzystania symulacji metodą elementów skończonych podczas projektowania silnika elektrycznego. Zaprezentujemy również podejścia do symulacji, które umożliwiają szybką i dokładną analizę zjawisk przejściowych na poziomie systemu. Na koniec zademonstrujemy proces integracji silnika elektrycznego w projekcie robota delta, zoptymalizujemy jego rozmiar, ocenimy precyzję ruchu robota oraz sprawdzimy strategie sterowania.

Dowiesz się:

  • jak oprzeć decyzje projektowe o symulację i zoptymalizować projekt silnika,
  • jak ocenić wydajność silnika i jego wpływ na działanie całego układu,
  • jak wcześnie wykryć problemy z integracją systemów.