Projektowanie oparte na symulacji: Zwiększanie produktywności dzięki szybkim i dostępnym rozwiązaniom symulacyjnym dla konstruktorów

Webinar na żądanie | 44 min.

Webinar na temat gotowych do wdrożenia, zintegrowanych ze środowiskiem CAD rozwiązań symulacyjnych

Projektowanie oparte na symulacji pomaga konstruktorom błyskawicznie uzyskać informacje na temat działania produktu poprzez osadzenie symulacji w środowisku CAD oraz procesach projektowych. Dzięki gotowemu do wdrożenia, zintegrowanemu ze środowiskiem CAD rozwiązaniu do symulacji strukturalnej, symulacji ruchu oraz przepływów konstruktorzy mogą natychmiast otrzymać informacje na temat działania produktu oraz błyskawicznie wprowadzać ulepszenia, co przekłada się na szybsze procesy rozwoju.

Dowiesz się:

  • jak uzyskać błyskawiczną informację na temat działania projektu,
  • jak podejmować lepsze decyzje projektowe na wcześniejszym etapie procesu rozwoju,
  • jak eliminować wąskie gardła w symulacji i przyspieszyć proces rozwoju.