Przejdź do treści

Projektowanie oparte na symulacji: Zwiększanie skuteczności konstruktorów dzięki inteligentnie zautomatyzowanej symulacji

Webinar na żądanie | 34 min.

Webinar na temat zautomatyzowanych procesów symulacji wykorzystywanych przez konstruktorów

Projektowanie oparte na symulacji pomaga konstruktorom błyskawicznie uzyskać informacje na temat działania produktu poprzez osadzenie symulacji w środowisku CAD oraz procesach projektowych. Dzięki odpowiednim narzędziom zespół ds. symulacji może rejestrować, automatyzować i udostępniać wiedzę, wskazując konstruktorom poprawne procesy niezbędne do wykonywania rutynowych zadań symulacyjnych.

Dowiesz się:

  • jak błyskawicznie uzyskać informacje na temat działania projektu,
  • jak podejmować lepsze decyzje projektowe na wcześniejszym etapie procesu rozwoju,
  • jak wyeliminować wąskie gardła w symulacji i przyspieszyć proces rozwoju.