Przejdź do treści

Wprowadzenie do kwestii NVH oraz akustyki w pojeździe

Webinar na żądanie | 18 min.

Presja związana z inżynierią kwestii hałasu, wibracji i uciążliwości korzystania w pojeździe stale rośnie. Przy zaostrzających się regulacjach i rosnących ograniczeniach prawnych branża mierzy się z koniecznością podjęcia poszczególnych wyzwań dotyczących kwestii NVH na poziomie komponentu, podsystemu i całego pojazdu.

Poznaj różne rodzaje hałasu i drgań i naucz się interpretować wyniki testów lub symulacji. Lepiej zrozum, jak redukować hałas oraz wibracje, osiągając przy tym równowagę między kosztami, ciężarem pojazdu oraz jego wydajnością.

Dowiesz się:

  • jakie są spektra zjawisk NVH oraz główne wyzwania inżynieryjne,
  • jakie podejście można przyjąć do analizy i rozwiązywania problemów związanych z dźwiękami silnika oraz hałasem w pojeździe,
  • jaki jest wpływ hałasu przejazdu i jakie kroki można podjąć, aby rozwiązać te kwestię.