Symulacja dla konstruktorów

Webinar na żądanie | 30 min.

Poznaj działanie swojego produktu już na etapie jego projektowania.

Inżynier pracujący w systemie CAD, stosujący projektowanie oparte na symulacji do projektowania pojazdów
Inżynier pracujący w systemie CAD, stosujący projektowanie oparte na symulacji do projektowania pojazdów

Symulacja okazała się skutecznym sposobem na ustalenie, czy projekt będzie spełniać wymagania dotyczące działania, na wcześniejszym etapie jego rozwoju, a także metodą na zmniejszenie kosztów związanych z fizycznym prototypowaniem. Pełne możliwości symulacji często nie są jednak w pełni wykorzystywane. Zbyt często zadania symulacji zostają przekazane małemu zespołowi ekspertów w dużej organizacji.

Małe firmy oraz projektanci pracujący nad rozwojem produktów mogą w znacznym stopniu skorzystać z dobrodziejstw symulacji, która zazwyczaj była poza zasięgiem ze względu na jej koszty i charakter. Prezentacja opisuje, w jaki sposób rozwiązania symulacji dla projektantów mogą pomóc im poznać działanie projektowanych produktów na wcześniejszym etapie ich rozwoju. Przedstawimy także obecnie dostępne rozwiązania stanowiące odpowiedź na unikatowe potrzeby projektantów.

Odkryj integrację CAD-CAE dzięki rozwiązaniu Siemens Simcenter 3D i FLOEFD

Zobacz, jak firma Siemens wdraża projektowanie oparte na symulacji dzięki ścisłej integracji narzędzi CAD i CAE do symulacji strukturalnych, przepływu płynów i innych typów analiz. Wykonując symulację w wybranym narzędziu do projektowania lub ściśle z nim powiązanym środowisku, można szybko ocenić działanie produktu podczas jego projektowania, aby sprawnie uzyskać informacje zwrotne.

Kto powinien wziąć udział w prezentacji?

  • Kierownicy techniczni
  • Właściciele małych lub średnich przedsiębiorstw oraz firm inżynierskich
  • Konstruktorzy i inżynierzy pracujący w systemie CAD
  • Projektanci

Prelegent:

Patrick Farrell

Starszy menedżer ds. marketingu — symulacja i rozwiązania testowe, Siemens Digital Industries Software