Przejdź do treści

Projektowanie pod kątem wygody jazdy — od koncepcji po walidację

Webinar na żądanie

Zoptymalizuj wygodę jazdy poprzez stworzenie odpowiedniej koncepcji na wczesnym etapie i rozważ wszystkie podsystemy podczas całego procesu rozwoju, aż po ostateczną walidację

Komfort jazdy pasażera to coś więcej niż tylko wygodne lub twarde siedzenie. Konieczne jest prawidłowe określenie koncepcji już na samym początku. Jak jednak projektować pod kątem komfortu jazdy już na wczesnym etapie cyklu rozwoju? Jak zapewnić najlepsze wyniki podczas całego cyklu rozwoju, przy jednoczesnej optymalizacji kwestii NVH oraz sposobu prowadzenia?

Podczas tego webinaru wyjaśnimy, jak stworzyć poprawną koncepcję korzystając z rozwoju opartego na modelu (MBD), gdy szczegółowy model nie jest jeszcze dostępny. Omówimy, w jaki sposób uwzględnić wszystkie podsystemy i zidentyfikować poprawne parametry dotyczące komfortu jazdy w całym cyklu rozwoju.

Komfort jazdy na każdym etapie rozwoju:

  • Rozwój koncepcji w oparciu o model: określenie celów i kaskadowy przepływ danych z wykorzystaniem symulacji systemów na potrzeby rozwoju komponentów.
  • Dynamika wielobryłowa na potrzeby szczegółowego rozwoju: uwzględnienie ogólnej i lokalnej elastyczności konstrukcji pomocniczych i/lub nadwozia oraz ocena i optymalizacja atrybutów krzyżowych takich jak kwestie NVH i sposób prowadzenia.
  • Testowanie na etapie prototypu: walidacja działania, identyfikacja potencjalnych ulepszeń oraz zapewnienie informacji porównawczych i parametrów modelowych, testowania sprzętu w pętli na potrzeby kontroli i rozwoju komponentów.

To zintegrowane rozwiązanie łączy zastosowanie wiedzy know-how oraz symulacji i testów, pozwalając producentom na ograniczenie kosztów i zwiększenie wydajności przy rozważaniu kwestii wejścia na nowe rynki, profile dróg lub wdrożenia pojazdów elektrycznych i autonomicznych. Webinar jest przeznaczony dla osób zajmujących się kwestiami NVH, prowadzeniem pojazdu, rozwojem pojazdu oraz inżynierią wspomaganą komputerowo 3D CAE.

Realize LIVE Europe | November 3-4, 2020 | Virtual

Realize LIVE Europe, registration now open

Realize LIVE Europe 2020 -  Register now to join Realize LIVE virtually

Don't miss your opportunity to participate in two days of engaging content, networking, and building those meaningful connections at the NEW Realize LIVE Europe virtual conference.Enhance your knowledge and proficiency with the tools you have, learn from the thought leadership and customer stories that will help guide your organization's continued digital transformation.