Redukcja hałasu w instalacji HVAC: Ogranicz propagację dźwięku wywołanego przez przepływ

Webinar na żądanie | 48 min.

Skutecznie ogranicz hałas w instalacji HVAC, korzystając z technik symulacji lean

Redukcja hałasu w instalacji HVAC z wykorzystaniem symulacji
Redukcja hałasu w instalacji HVAC z wykorzystaniem symulacji

Na system HVAC (ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji) składa się wiele potencjalnych źródeł dźwięku powodowanego przez przepływ – są to elementy mechaniczne takie jak sprężarki, wiatraki i silniki. Zniwelowanie hałasu wymaga modelowania indywidualnej ścieżki akustycznej, prognozy sumarycznego poziomu dźwięku i wdrożenia skutecznych strategii jego redukcji.

Redukcja hałasu w instalacji HVAC w oparciu o metodę „projekt-konstrukcja-testy” to kosztowne i czasochłonne podejście. Skomplikowane jest również wyważenie aspektów związanych z efektywnością energetyczną. Podczas tego webinaru zademonstrujemy, jak symulacja ułatwia prognozowanie hałasu wywołanego przez przepływ, nawet jeszcze przed stworzeniem kosztownych prototypów.

Webinar jest przeznaczony dla wszystkich producentów systemów HVAC i dostawców, którzy chcą przewidzieć problemy związane z hałasem generowanym przez przepływ i rozwiązać je na wczesnych etapach procesu projektowania.

Dowiesz się:

  • jak prognozować źródło hałasu i ścieżkę przejścia,
  • jak ocenić wewnętrzne obciążenia aerodynamiczne w przewodach systemu HVAC,
  • jak analizować wpływ obciążeń aerodynamicznych na generowany hałas.