Walidacja projektu skrzyni biegów sprzętu ciężkiego z wykorzystaniem symulacji modelów wielobryłowych w czasie rzeczywistym

Webinar na żądanie | 42 min.

Wykorzystaj modele 3D połączone z fizycznym układem napędowym, aby stworzyć realistyczne warunki operacyjne dla testowania skrzyni biegów.

Analiza skrzyni biegów sprzętu ciężkiego z pomocą symulacji wielobryłowej w czasie rzeczywistym
Analiza skrzyni biegów sprzętu ciężkiego z pomocą symulacji wielobryłowej w czasie rzeczywistym

Gość: Nohoon Ki – Kierownik ds. inżynierii w firmie John Deere 

Warunki operacyjne dla sprzętu ciężkiego wymagają utrzymania równowagi między wytrzymałością, komfortem kierowcy oraz odpowiednim kontaktem z podłożem. Producenci mierzą się z wyzwaniem integracji różnych wariantów skrzyni biegów i konfiguracji traktorów, a także z coraz krótszymi cyklami rozwoju, podczas których muszą sprostać tym wymaganiom. Przeniesienie procesów rozwoju do laboratorium umożliwia prowadzenie testów przez cały rok dzięki wykorzystaniu symulacji i fizycznych stanowisk testowych na potrzeby kalibracji i optymalizacji projektu. 

Podczas tego webinaru zaprezentujemy proces HIL (hardware-in-loop, sprzęt w pętli), który pozwala dokładnie ocenić obciążenia sprzętu ciężkiego. Zademonstrujemy metodę ponownego wykorzystania modeli inżynierskich w celu stworzenia rzeczywistych warunków dla pomiarów z wykorzystaniem dynamometru. Zaczynając od symulacji wielobryłowej i eksportu do środowisk integracji w czasie rzeczywistym, proces pokazuje, jak wyglądają rzeczywiste sygnały testowe w porównaniu do symulacji stanowiska testowego.

Poruszane tematy: 

  • Jak symulacja 3D wspiera inżynierów projektujących sprzęt ciężki? 
  • W jaki sposób symulacje wielobryłowe pomagają projektować skrzynie biegów z uwzględnieniem realistycznych warunków operacyjnych? 
  • Jak zastosować modelowanie 3D w czasie rzeczywistym do współczesnych badań na stanowisku testowym?