Przejdź do treści

Inżynieria wydajności w branży pojazdów autonomicznych

Webinar na żądanie

Oparta na modelu inżynieria systemów pozwala na seryjną produkcję pojazdów autonomicznych.


Wraz z pojawieniem się pojazdów bezzałogowych koncepcja mobilności jako usługi stanie się normą i będzie sprzyjać rozwojowi całkowicie odmiennego łańcucha wartości w branży motoryzacyjnej. Portfolio firmy Siemens w zakresie opartej na modelu inżynierii systemów umożliwia zmianę paradygmatu w procesie rozwoju dzięki obsłudze analizy projektu, weryfikacji, walidacji i certyfikacji pojazdów autonomicznych na poziomie układu scalonego, systemu i całego pojazdu.